« Läxhjälp skapar fler jobb och en möjlighet att komma ikapp

Läxhjälp får fler att uppnå sina mål


Det finns ett enormt behov av läxhjälp och allt fler har upptäckt vilket gott resultat det ger. Exempelvis ett läxhjälpsföretag är Allakando som utvecklar nya verktyg hela tiden för att göra inlärningen mer effektiv och tidssparande. Alla borde få studiestöd med läxhjälp så att eleven på ett tryggt sätt kan uppnå sina mål. Vår förhoppning är att skapa glädje och motivation inför att lära sig, och vi hoppas stärka elevens självförtroende och självständighet i sina studier. När eleven märker resultat ökar självförtroendet och det blir successivt lättare att ta sig an nya utmaningar i inlärningsprocessen. Våra privatlärare har möjlighet att fokusera på elever som kanske annars inte får tillräcklig uppmärksamhet i varken skola eller i hemmet. Bristande skolkunskaper är ett samhällsproblem, och den som misslyckas med sina studier kan få begränsade möjligheter i livet. Därför är läxhjälp en viktig komponent för att leda unga människor på rätt spår. Det är aldrig fel på en individ som behöver extra hjälp utan endast insatsen. Dels från elevens sida men också från omgivningen. En del lärare har varken tid att ge extrastöd eller är tillräckligt lyhörda för att inse att en elev faktiskt är i behov av extra stöd. Dessvärre finns det elever som låtsas förstå av rädsla för att deras kunskapsluckor inte ska upptäckas.

Vi vässar elevens studieteknik

Läxhjälpen som vi tillhandahåller innebär övningar i bland annat lästeknik. Att kunna fokusera på det man läser ökar motivationen och effektiviserar inlärningen. Ibland har elever fått utstå alldeles för svår text i skolan eftersom det finns brister i inlärningen. Studiestöd och läxhjälp innebär många gånger att man tar några kliv tillbaka och repeterar sådant som krävs för att ta sig vidare. Det är heller ingen god idé att försöka lära sig allting på en gång. Istället är det mer effektivt att fokusera på mindre beståndsdelar av en större helhet. I strävan mot denna helhet är det viktigt att repetera det senaste man lärt sig. Vi erbjuder bland annat extra stöd i matematik och då är det extra viktigt att verkligen förstå de olika delarna. Eftersom matematik är ett så komplext ämne är det lätt att eleven låser sig och inte kommer vidare utan de nödvändiga delarna. Det är viktigt att snabbt komma igång och arbeta med minnet eftersom det till stor grad är kopplat till hur vi lär oss. De är till stor nytta att föra anteckningar under inlärningsprocessen. På så sätt får vi en bättre behållning av information och hjälper minnet.

Ökad målmedvetenhet

Vi strävar efter att få eleven att bli bättre på att planera sina studier på ett långsiktigt plan. Därtill är det givetvis viktigt att eleven tar ett personligt ansvar för sina studier. Ingen studieteknik är fel så länge den leder till effektiv inlärning. Eleverna bör vara medvetna om mycket av framgången med studier handlar om hur mycket tid man är villigt att lägga ner. Genom att klargöra för sig själv vad som krävs ökar målmedvetenheten.

Täppa till kunskapsluckor med läxhjälp

Det är inte alls ovanligt att man redan i tidig ålder drabbas av dåligt självförtroende när man inser att man inte hänger med i skolundervisningen. Det är oerhört viktigt att reparera det så tidigt som möjligt eftersom bristande kunskaper leder till att det blir svårare att ta in nya kunskaper. Vi vill hjälpa elever att täppa till kunskapsluckor för att på så sätt bredda förståelse inför nya uppgifter. Elever som förmår ändra sitt tankemönster inser sin duglighet när de ställs inför uppgifter som tidigare förefallit omöjliga. Med bättre förutsättningar går det lättare att täppa till kunskapsluckor.


2016-02-19 10:12:21    Permalink   

Dela med dig av "Läxhjälp får fler att uppnå sina mål" till dina vänner:


Kommentarer

Lämna en kommentar

Obligatoriska fält är markerade med *

*
*
Magnetica Education ABMotala kommunMagnetica Education ABMarks kommunSurahammars kommunPops AcademyUddevalla kommunMotala kommunJönköpings kommunMotala kommunSödertälje kommun