« Karriärsvägar för dig som älskar att sova

När det är dags att byta jobb


Alla har vi någon gång känt av den omtalade söndagsångesten. Känslan av vanmakt och lite lätt vemod som slår till när helgen lider mot sitt slut och verkar ha susat förbi innan den ens hunnit börja. En ny arbetsvecka är på intåg, inte sällan med måsten i form av obligatoriska möten, deadlines och pappersarbete som hopat sig. Den frustration och milda stress som kan infinna sig på söndagskvällen är inte särskilt ovanlig, utan tvärtom rätt normal och något många kan identifiera sig med. Den goda nyheten är att arbetsvåndan ofta är övergående och har gått över i lustfylld energi och en vilja att ta sig an sina arbetsuppgifter redan vid måndagsfikan. Detta gäller i de fall du trivs på ditt jobb och med din position, har trevliga kollegor och därutöver känner dig utmanad och uppskattad till lika delar. För de som lat att känna trevnad och må bra på sitt jobb kan dock söndagsångesten lätt gå över till en existentiell jobbkris som aldrig riktigt går över. Har du länge funderat på om ditt jobb verkligen är rätt för dig, känt dig håglös och oengagerad och till och med börjat snegla lite kompromisslöst på jobbannonser på nätet, kan det helt enkelt vara så att du är redo för ett byte av arbetsplats. Tanken på att överge en etablerad karriär på ett företag där du kanske arbetat länge, är väl inkörd i rutinerna, och från vilken en stadig och trygg månadslön trillar in den 25:e varje månad, är troligen skrämmande, även för den mest arbetströtte. Förändringar behöver dock inte alltid vara av ondo och kan ibland leda till oväntat härliga slutmål trots snåriga vägar. Om du varit missnöjd med din arbetssituation länge och magkänslan säger att du skulle kunna må betydligt bättre med en annan tjänst, kanske ett karriärbyte är exakt vad du behöver. Du kommer snart upptäcka att du knappast är den första eller sista personen som ändrat riktning i arbetslivet. Medan vissa väljer att genomföra en ny akademisk utbildning som förberedelse för sin nya etapp i livet, går andra ett steg längre och omvandlar sin hobby till en betalande heltidssysselsättning. Den professionelle pokerspelaren Andre Akkari arbetade exempelvis på ett mjukvaruföretag i många år innan han sadlade om och framgångsrikt satsade på sin tidigare fritidssysselsättning som jobb. Möjligheterna är därmed ändlösa för den som väl bestämt sig. Innan dess kan det dock vara på sin plats att beröra de tecken som du bör vara vaksam på och som tyder starkt på att du är redo för ett nytt jobb. Liten eller ingen utveckling Under din första tid på företaget kände du dig upplyft av alla nya lärdomar och all värdefull kunskap du tillskansade dig på daglig basis. Du kände att jobbet var mentalt stimulerande, utvecklande och utmanande på ett positivt sätt. Problemet infinner sig när du helt enkelt inte känner så längre. De internutbildningar som föreslås av din chef ter sig inte relevanta längre. Kanske känner du att din arbetsgivares ekonomiska möjligheter att investera i din fortbildning är begränsade, eller att företagskulturen inte uppmuntrar till kontinuerligt lärande utan snarare stagnering i redan etablerade roller. Följden är att du inte känner dig uppskattad och värderad utan snarare uttråkad och oengagerad. Här finns alltid möjligheten att tala med din chef och efterfråga mer fortbildning eller ändrade, mer stimulerande arbetsuppgifter. Om du på ett konstruktivt sätt emellertid redan försökt kompromissa med din chef men känner att du fått lite, eller inget gehör kan det vara dags att se sig om efter något annat. Orimlig arbetsbörda och stress De flesta jobb har toppar och dalar precis som i verkliga livet. Detta innebär kort sagt att det är helt i sin ordning, eller normalt att ha mer eller mindre stressiga dagar oavsett vad du jobbar med. Till följd av faktorer såsom produktionscykler, logistik, säsonger och allmän efterfrågan på marknaden kan arbetsvolymen ibland vara extremt hög för att sedan sjunka till mer behagliga nivåer. Ofta klarar vi av perioder av intensiv stress och större arbetsbörda om de är tillfälliga, dvs. har en identifierbar början och ett slutdatum. Du har dock kanske oturen att arbeta på en arbetsplats som jämt och ständigt har brådskande, akuta deadlines och där stämningen för det mesta är hektisk och körig. Du förväntas ständigt vara närvarande och uppkopplad via mejl och telefon (även på din lediga tid), eller så finner du dig själv i en situation där övertidsarbete snarare är regel än undantag. Oavsett skälen i det enskilda fallet visar din arbetsgivare tydliga tendenser till orimligt höga krav i kombination med liten, eller ingen hänsyn för ditt behov av vila och återhämtning. Om du dagligen kämpar med en hög stresspuls på ditt jobb, har svårt att sova om nätterna då du grubblar över jobbet, eller känner att du aldrig hinner med de uppgifter som ligger på ditt bord kan det tyda på att du har en orimligt hög arbetsbörda. Detta leder till en negativ arbetsmiljö där du lättare upplever känslor av frustration, ledsamhet och kanske till och med oproportionerlig ilska. På lång sikt kan en sådan arbetsmiljö vara skadlig för din psykiska och fysiska hälsa. Det är därför viktigt att ta varningssignalerna på allvar och ta dig en funderare över huruvida du arbetar för att leva eller lever för att arbeta. Om svaret är det senare kanske en ny och lugnare jobbmiljö kan vara på sin plats. Utebliven befordran Du känner att du under flera år varit en lojal och trofast arbetstagare som gjort allt som förväntats av dig och mer därtill. Du har trott på ditt företag och dess visioner och alltid känt dig som en självklar del av företagskulturen. Du har satsat fullt ut på de chanser till internutbildningar och fortbildning som funnits till hands och tydligt formulerat ditt engagemang i bolaget både i ord och i handling. Samtliga utvecklingssamtal med din chef har varit positiva och mynnat ut i beröm för dina värdefulla insatser jämte godtagbar konstruktiv kritik om hur du kan bli ännu bättre. När så då möjligheten till befordran infinner sig känner du dig som en given kandidat. Tanken på nya härliga arbetsuppgifter, ökad flexibilitet och ett tjockare lönekuvert ter sig lockande och du söker, väl medveten om att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas. Om du i ovanstående fall snuvas på den tjänst du haft ögonen på och suktat efter, är risken stor att du tar det som ett stort nederlag. Trots att din chef må ha rimliga skäl till att tjänsten gått till någon annan säger magkänslan att jobbet var ditt och eventuella förklaringar ter sig överflödiga. I detta scenario finns två val; antingen att stanna kvar med befintlig tjänst och göra ännu bättre ifrån sig i hopp om befordran vid nästa tillfälle, eller säga upp sig och se sig om efter något nytt. Det är endast du som vet om du har tålamodet, tiden och engagemanget som krävs för att kämpa vidare eller om du hellre tar din talang och potential till en arbetsgivare som har vett nog att uppskatta den. Att stå inför ett karriärsbyte är aldrig enkelt. Särskilt inte om du, som de flesta människor, har räkningar och förpliktelser att ta hand om. Om du, efter att ha läst igenom denna artikel, känner igen dig i ett eller fler scenarion och ifrågasätter om du verkligen trivs på jobbet kan det dock vara läge att fundera på om något bättre väntar runt hörnet. Det finns trots allt ett ordspråk som manar till ”friskt vågat hälften vunnet”.


2017-07-31 22:41:16    Permalink   

Dela med dig av "När det är dags att byta jobb" till dina vänner:


Kommentarer

Lämna en kommentar

Obligatoriska fält är markerade med *

*
*
Tierps kommunAcademic WorkHammarö kommunMotala kommunMotala kommunSkoljobb.seAcademic WorkMikaelgårdenTibble GymnasiumYrkesakademinMotala kommunFalu kommunPops Academy