Möjligheter till karriärsbyten ökar


I runda slängar 70 % av vår vakna tid tillbringar vi på våra arbetetsplatser. Att trivas med sitt arbete är med andra ord en direkt livsviktg komponent för en meningsfull vardag. Med den nya generationen på arbetsmarknaden har en trend om allt fler karriärsskiften under ett arbetsliv blivit vedertagen. Vikten av personlig utveckling är en ständigt drivande faktor för unga i arbetslivet och att byta jobb eller rent av skifta karriärsfokus är i dag inte något ovanligt. Antalet personer på 30-något som känner att deras karriär har stannat upp har ökat på senare år. Enligt statistiken planerar så många som 60 % av Storbritanniens arbetstagare att ändra yrkesinriktning inom en snar framtid. Det är IT, fotografering, undervisning och psykologi som toppar listan över de branscher som är mest populära att byta till, allt enligt en undersökning utförd av det internationella marknadsundersökningsföretaget YouGov. Siffrorna gäller inte desto mindre för den svenska arbetskåren. Sju av tio tillfrågade svenskar har någon gång i livet skiftat linje i sin karriär. Och av de som ännu inte gjort verklighet av en förändring uppger majoriteten att de i framtiden är öppna för att göra så. Vanligaste orsakerna till att vilja byta jobb är utveckling, förändring, missnöje med lönen eller missnöje med chefen. Inte bara arbetstagarna ställer sig positivt till karriärsförändringar. Även näringslivet uppmuntrar till en större rörlighet på arbetsmarknaden. Svenska Trygghetsrådet TRR, bland annat ägt av Svenskt Näringsliv uppmanar svenska folket att släppa taget och byta arbete oftare. Trygghetsrådets vd Carl –Gustaf Leinar menar att svenskarna behöver bli bättre på att karriärplanera. Leinar går så långt som att påstå att det i dag är ett större handikapp att ha varit på samma arbetsplats i 20 år än att ha fyllt 55 år. Påstående säger en hel del om dagens mer individanpassade karaktär. Men samtidigt som viljan att byta karriär är rekordstor så kvarstår ofta en rädsla och tveksamhet inför att bryta upp och sätta tryggheten på spel. Ett bra tips inför ett karriärsskifte är generellt att vara öppen och att slopa vanliga fördomar om olika branscher. Att vara öppen och våga titta på olika alternativ är viktigt, minst lika viktigt är att samtidigt vara noga med att skaffa sig kunskap om det nya området. Att tala med människor som arbetar inom de olika genrer du är nyfiken på kan vara en bra start. Ett annat gott råd är att blicka mot jobb inom yrkesområden där det råder personalbrist, så kallade bristyrken. Den svenska Arbetsförmedlingen presenterar med jämna mellanrum rapporter och prognoser för inom vilka branscher efterfrågan på ny arbetskraft kommer att vara som störst. En titt på utsikterna för 2017 ger exempelvis en tydlig bild av den stora bristen på personal inom skola och vård. Bristen på lärare, socialarbetare och undersköterskor finns bland yrkesgrupper som sticker ut. På Arbetsförmedlingens lista över yrken med goda framtidsutsikter för arbetssökande finns även jobb inom nya, mer växande branscher som kan vara av speciellt intresse för unga människor som går i tankarna på ett karriärsskifte. Under en lång tid har ett stort behov funnits av mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter, bland annat. Den stora efterfrågan hänger givetvis ihop med den allt snabbare tillväxten inom IT-branschen samt branscher kopplade till IT-verksamhet Ett bra och konkret exempel inom denna sektor är den ständigt växande iGaming-branschen. För den som inte bara är ute efter att byta karriär utan även är öppen för att prova på ett äventyr utomlands är iGaming en bransch att titta närmare på. Bland de uppskattningsvis 7 000 svenskar som gjort flytten till Malta återfinns många inom den växande spelbranschen. Utöver de mer kunskapskrävande yrkena inom systemutveckling, analys och IT-teknik finns dessutom en stor mängd mindre kvalificerade positioner att söka, så som kundservice, marknadsföring samt inom administration för att ge några exempel. Många unga svenskar har i takt med den ständigt växande efterfrågan på arbetskraft inom spelbranschen tagit chansen till en ny karriär och Malta utmärker sig särskilt vad gäller svenska arbetsgivare och anställda. På plats på ön finns sedan länge de svenska jättarna Unibet och Betsson med tusentsals anställda, men även en rad nyetablerade företag, som exempelvis nätkasinot Voodoo Dreams fortsätter att locka svensk arbetskraft till ön. Detta är bara ett av de senaste i raden av framgångsrika etableringar på Malta. Och inget tyder på att utvecklingen är på väg att mattas av, enligt siffror från GMA, Malta Gaming Authority blickar branschen mot ytterligare expansion. Nya företag, flera med svenska kopplingar fortsätter alltså att etablera sig vilket bidrar med nya arbetstillfällen och chanser för att göra spännande karriärsbyten.


2017-09-06 09:36:27    Permalink   

Dela med dig av "Möjligheter till karriärsbyten ökar" till dina vänner:


Kommentarer

Lämna en kommentar

Obligatoriska fält är markerade med *

*
*
Magnetica Education ABSurahammars kommunSurahammars kommunUddevalla kommunMagnetica Education ABMotala kommunMotala kommunPops AcademyMotala kommunJönköpings kommun