"Det är fantastiskt att se hur eleverna t ex använder
bild och film i sina projekt och hur omedelbar responsen blir"

– Sollentuna är en bra skolkommun som vi trivs att arbeta i, säger Anna Orestav och Andrea Johansson. Satsningarna på IKT (Informations- och kommunikationsteknik) är viktiga och vi ser tydligt hur de digitala möjligheterna ger utdelning i undervisningen. Det är fantastiskt att se hur eleverna t ex använder bild och film i sina projekt och hur omedelbar responsen blir.

Som pedagoger måste vi också själva utveckla vår kompetens på det här området och det gör vi i hög grad tillsammans.

I Sollentuna tror vi på det kollegiala lärandet, dvs vi lär av varandra och vi låter oss inspireras av varandra. Vid några tillfällen varje år bjuder vi in kollegor - i och utanför kommunen - till ”pedagogiska knytkalas”. Då bjuder vi på studiebesök och föreläsningar i skolorna runt om i kommunen.

Intresserad? Välkommen till Sollentuna!


Skolan i Sollentuna
  • 2013 låg Sollentuna på sjätte plats i landet gällande meritvärden.
  • 2013 fick Sollentuna SKLs pris för en stadig utveckling av resultaten.
  • De goda resultaten delas av kommunala och fristående skolor.
  • 2012 och 2013 utsågs Sollentuna till Stockholms läns bästa skolkommun.
  • Alla elever har tillgång till lärplatta eller dator och satsningarna fortsätter på digital teknik i undervisningen.
  • Vi har skolutvecklare, lärarcoacher och ett antal förstelärare som hjälper sina kollegor i sin professionella utveckling.

Tillbaka till förstasidan
Dela med dig av "sollentuna2" till dina vänner:
Jönköpings kommunSurahammars kommunSurahammars kommunPops AcademyMotala kommunMagnetica Education ABUddevalla kommunMotala kommunMagnetica Education ABMotala kommun