Svedala är en skolkommun med hög målsättning – att varaktigt räknas bland de bästa kommunerna i Sverige.


”Förskolor och skolor i Svedala kommun kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år".


På politisk nivå präglas ledarskapet av engagemang, förväntningar och tilltro. Utbildningschefen arbetar för att skapa förutsättningar för rektorer och förskolechefer att leda verksamheten, positiva förväntningar och att följa upp resultaten.

Rektorer och förskolechefer har en viktig roll. Genom sitt pedagogiska ledarskap leder de till framgång och hög måluppfyllelse med fokus på att ge alla våra barn och elever en utmärkt utbildning.
Våra professionella medarbetare är avgörande för att vi ska lyckas. Lärare som är beredda att går före och som visat särskilt skicklighet ges möjlighet till tjänster som förstelärare med stärkta uppdrag att följa med i skolforskning, att utveckla egen undervisning och vara aktiva i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor.

Dela med dig av "Svedala kommun" till dina vänner:
Motala kommunHvilan UtbildningMotala kommunMotala kommunMotala kommunHalmstads kommunSkoljobb.se