För att bli en framgångsrik skolkommun arbetar Utbildning i Svedala uthålligt och med en tydlig målsättning – alla elever ska lyckas. Utvecklingsarbetet ska vara tydligt, långsiktigt och utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Satsningar för att utveckla förskolan och skolanProjektet, Små barns lärande syftar till att utveckla en modell för dokumentation och utvärdering som genom att visa på små barns förändrande kunnande i förhållande till läroplanens målområden ger en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande.
Syftet med Små barns matematik är att vidga och fördjupa det kunnande i matematik och matematikdidaktik som lärare har för att kunna utveckla och utmana barn sitt intresse för och lärande i matematik i enlighet med forskning, beprövad erfarenhet och styrdokument.

PISA 2015 är SKL:s matematiksatsning med fokus på styrning och ledning kan ses som en modell för att förbättra styrning och ledning. Arbetet sker i så kallade arbetande nätverk på lokal och regionalnivå där fyra nivåer är representerade: politiker, förvaltning, skolledare och förskollärare och lärare.
Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse genom att stärka kvaliteten i undervisningen genom kollegialt lärande
Svedala kommun arbetar med En-till-en och digitalt lärande genom Fortbildningsinsatser genom kollegialt lärande, TeachMeets, workshops och föreläsningar.
Svedala kommun har blivit uttagna att delta i försöksverksamheten (2014-2019) med övningskolor och övningsförskolor i samarbete med Malmö Högskola.
Läs mer om Svedala kommuns utvecklingsarbete på

KvUtiS – Ett stöd för att alla ska lyckas.


Dela med dig av "Svedala kommun" till dina vänner:
Motala kommunMotala kommunSkoljobb.seMotala kommunHvilan UtbildningMotala kommunHalmstads kommun