Attraktiv skolkommun med fokus på utveckling

Botkyrka har 22 kommunala grundskolor, tre kommunala gymnasieskolor och 50 kommunala förskolor. Lärandet här är dynamiskt med tydligt fokus på att utforma pedagogiska lärmiljöer med jämn och hög kvalitet. Vi satsar extra mycket på digital didaktik, kollegialt lärande, kompetensutveckling och nätverkande. I Botkyrka finns goda möjligheter till lärardriven forskning. Och vi har tre övningsskolor för lärarutbildning, en förskola, en grundskola och en gymnasieskola.. Vill du arbeta i en omväxlande och stimulerande miljö med möjlighet till utveckling då ska du söka jobb i Botkyrka!

– Det finns ett enormt engagemang här, säger Mikael Caiman Larsson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen. Han säger att energin i kommunen känns i luften så fort man kommer hit.
– Det är slående att så gott som alla lärare och pedagoger jag möter har sökt sig till Botkyrka för att de gillar de utmaningar som finns just här, säger förvaltningschefen, som menar att lärare och pedagoger kan utvecklas snabbt just i Botkyrka, en kommun med hundra språk och invånare med ett starkt driv att bygga ett liv i Sverige.

Vill du jobba med aktuella frågor?

Det finns kanske en fördom om Botkyrka som en resurssvag förortskommun utanför Stockholm. Men det stämmer inte, säger Jan Jönsson, rektor på Karsby International School.
– Vill man jobba med frågor som nu blir allt mer aktuella i hela landet då ska man jobba här hos oss.

En bra skola och förskola ska ge barn, elever och pedagoger bästa tänkbara förutsättningar att skapa kreativa och stimulerande lärmiljöer. Det krävs en hel del: duktiga lärare, framsynta skolledare, tillräckliga resurser och en övergripande samarbetsanda. I Botkyrka finns allt detta tillsammans med fantastiska barn och elever och en tydlig vi-känsla.

Fokus på skolfrågor

Sara Yoder är specialpedagog på Banslättsskolan. Hon värdesätter kommunens uttalade skolfokus högt.

– Det finns en lyhördhet hos arbetsgivaren och hos förskolechefer och rektorerna som genomsyrar verksamheten. Kommunen värnar om att undervisningen utvecklas och jag känner att det är möjligt att påverka både skolan och min egen roll.

Hon berättar att Botkyrka var tidigt ute med digitalisering av skolan vilket idag innebär att resurserna utnyttjas effektivt.

– Kompetensutveckling ses som centralt och viktigt och rektorerna och förskolecheferna är bra på att fånga upp synpunkter och idéer. Möjligheterna till att nätverka i olika konstellationer är också ett stort plus.

Positiva grundvärden

Att det finns många positiva grundvärden i Botkyrkas skolor och förskolor kan också Fredrik Plahn, rektor på Kassmyra Skola, skriva under på.

– Jag är glad för att mångfald ses som något positivt och att olikheter betraktas som en tillgång. Det frigör en helt annan energi som skapar en stark vi-känsla och är en viktig pusselbit i vår strävan mot en likvärdig skola och förskola. Han lyfter också fram styrkan i att arbeta tillsammans mot samma mål.

Utgår alltid från barnens kreativitet

– Det som är bra med att arbeta i Botkyrka är att vi alltid utgår från barnens kreativitet. Vi ser utveckling som något naturligt och genom kollektivt lärande bygger vi en organisation där vi utvecklas tillsammans, berättar Marja Marsd Carlberg förskolechef på förskolan Myran.

Kommunallärarlönesatsning

– För mig som ordförande i utbildningsnämnden är det oerhört viktigt att alla barn och elever i Botkyrka får rätt förutsättningar för att lyckas. Vi vet att bra lärare, pedagoger och skolledare är de mest betydelsefulla för elevernas framgång. Därför gör vi 2017 den största kommunala lärarlönesatsningen i Sverige. Den innebär bland annat att vi nu kan anställa mer personal i de skolor där det behövs och att alla legitimerade lärare, förskollärare och skoledare får mer i lön. Jag är övertygad om att det kommer att ge barnen och eleverna ännu bättre förutsättningar att lyckas med sin utbildning i Botkyrka, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S) utbildningsnämndens ordförande i Botkyrka.

Gemensamt uppdrag

Om du är nyutexaminerad lärare eller förskollärare eller har flera års erfarenhet spelar mindre roll. Det viktigaste är att du delar synen på vårt gemensamma uppdrag, att du är öppen, orädd och energisk och att du vill vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten i våra skolor och förskolor tillsammans med oss.

Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med mer än 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.Stämmer det här in på dig?
Ansök i dag på botkyrka.se/jobb


Lediga jobb i Botkyrka kommun

Kontaktinformation

Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
147 85 TUMBA

Tel. 08-530 610 00
Fax 08-530 614 30
Nyckelord: Chef och ledarskap, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Universitet/högskola, Yrkeshögskola
Dela med dig av "Attraktiv skolkommun med fokus på utveckling!" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Botkyrka kommun
Munkhättevägen 45
147 85 TUMBA

Tel. 08-530 610 00
Fax 08-530 614 30
Motala kommunUddevalla kommunSurahammars kommunSurahammars kommunMagnetica Education ABPops AcademyMarks kommunMotala kommunJönköpings kommunMagnetica Education ABMotala kommun