Vår ambition är att driva en förskole- och grundskoleverksamhet där alla barn/elever och vuxna lär känna varandra, där tempot och intrycken är i lagom proportioner för barnen. Vår profil grundar sig på våra 4 M – Montessoripedagogik, Motorik, Musik och Miljö.

Montessoripedagogiken är vår väg för att nå målen i läroplanerna.

Därutöver tillkommer lärarnas/pedagogernas yrkesskicklighet utifrån teorier och kunskaper om barns behov, utveckling, inlärning och livsvillkor. Verksamheten skall planeras, utformas, utvärderas och genomföras så att varje barn får stöd i sin utveckling.Kontaktinformation

Fyrklöverns Montessori AB
Folke Bernadottesväg 445
256 57 Ramlösa

Telefon: 042-214590
Nyckelord: Chef och ledarskap, Förskola, Grundskola
Dela med dig av "Fyrklöverns Montessori" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Fyrklöverns Montessori AB
Folke Bernadottesväg 445
256 57 Ramlösa

Telefon: 042-214590
Jönköpings kommunMagnetica Education ABMotala kommunMagnetica Education ABSurahammars kommunMarks kommunMotala kommunUddevalla kommunMotala kommunSurahammars kommunPops Academy