Välkommen till Västra HisingenVästra Hisingen består av Torslanda och Biskopsgården och här bor drygt 53 000 människor med en spännande blandning av olika bakgrund och kultur. I vår stadsdel är vi övertygade om att när invånare och medarbetare får inflytande och känner delaktighet, skapar vi en bättre vardag för alla. Som en av våra 3 500 skickliga medarbetare är du med och utvecklar stadsdelen och ett långsiktigt hållbart Göteborg genom att ge våra invånare service av hög kvalitet. Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt.

Stora möjligheter till utveckling


Hos oss har vi engagerade och kompetenta pedagoger som arbetar tillsammans för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande. För dig som vill ha en större roll i att utveckla kvaliteten och förbättra undervisningen finns det stora möjligheter. Vi har bland annat många utvecklingsprojekt och ett stort antal förstelärare.

Pedagogiska utmaningar i mångkulturella klasser


I flera av våra verksamheter i Biskopsgården är det många barn med bakgrund i andra kulturer och vi har också många nyanlända elever. Därför har vi förberedelseklasser och arbetar särskilt med språkutvecklande undervisning.Förskolan – en spännande miljö att växa i


I stadsdelens förskolor ska både barn och vuxna växa och vara delaktiga i en i en verksamhet som är spännande, kreativ och utmanade. Alla nyanställda förskollärare får en mentor för att lättare komma in i sin roll. Vi satsar på ett språkutvecklande arbetssätt med språkpiloter och har ett avtal med Sveriges nationella vetenskaps-centrum Universeum där det ingår fria besök för barn och pedagoger och kompetensutveckling inom naturvetenskap och teknik.

Stor satsning på ny teknik


I alla stadsdelens förskolor och grundskolor pågår ett aktivt och medvetet arbete med IKT (Informations- och kommunikationsteknik) för att förbättra kunskapsresultaten och utjämna den digitala ojämlikheten. Det innebär att alla elever i årskurs 1–9 och pedagoger i förskola, förskoleklass och fritids ska få en egen dator eller platta. I planen för införandet ingår fortbildning för pedagoger.
Lena Naperotti – rektorn som går utanför ramarna och gör skillnad

– Här jobbar starka människor som har en tro på att det går att förflytta berg, säger Lena Naperotti, rektor på
Svartedalsskolan/Landamäreskolan
i Biskopsgården.


Hon är inne på sitt femte år i Biskopsgården efter att ha varit rektor både inom Göteborgs Stad och i andra delar av landet, och hon tycker att här känns det verkligen som att man gör skillnad.

– Det är skolor med färg vi har här! Man måste hela tiden utmana sig själv och sin bild av vad skola är och förhålla sig till de bilder som finns bland invånarna. Det kan finnas traditioner av att inte gå i skolan alls och samtidigt kan det finnas en stor respekt för vad skolan står för bland både elever och föräldrar.


Byggs ihop till en framtidsskola – klar hösten 2016

Svartedalsskolan/Landamärekolan är en F-9-skola som ligger i ett område där nära hälften av invånarna är födda i utlandet. Det är från början två skolor som nu byggs ihop till vad som ska bli Göteborgs framtidsskola. Att arbeta med verksamhetsutveckling ser rektor Lena Naperotti som en stor utmaning där det gäller att kunna vara kreativ och gå utanför ramarna.

– Vi kan inte kopiera vad skolor gör i andra områden. Men vi har en stor frihet att utifrån alla styrdokument kunna tänka nytt och i nya banor och forma skolan efter just våra elevers behov på ett sätt som återspeglar deras verklighet, säger hon.

Det är en spännande och utmanande vardag som också är svår mellan varven, men aldrig långtråkig.

Administratören och förskolläraren – Två vägar mot samma mål


Till vänster förskollärare Sofia Häggström. Till höger Cecilia Cadier, administratör.

Det bästa med att arbeta här på Torslanda Hästeviks väg 10 förskola är den goda sammanhållningen, det är administratören Cecilia Cadier och förskolläraren Sofia Häggström eniga om.

De arbetar tätt ihop men har olika bakgrund och har tagit olika vägar in till förskolan. Cecilia Cadier har studerat offentlig förvaltning och arbetar med det administrativa på förskolan.

- En nyckel till framgång är att vi administratörer avlastar cheferna vilket gör att de och pedagogerna istället kan ägna sig åt den pedagogiska verksamheten. säger Cecilia Cadier.

Sofia har en pedagogisk utbildning och har arbetat på förskolan sedan hon tog sin examen för 13 år sedan.

- Här arbetar vi tillsammans med utgångspunkten att alla barn är allas barn, säger hon.

Förskolechefen på förskolan är även väldigt mån om att personalen håller sig á jour med aktuell forskning och strävar efter att alla tillsammans ska vara med och skapa en god pedagogisk verksamhet. Det som också utmärker förskolan är att man tillsammans med andra förskolor i närområdet arbetar tillsammans för att skapa en likvärdighet mellan dem.

Utvecklingspedagogisk ansats

På den här förskolan är barns lärande det viktigaste. Här arbetar man med utvecklingspedagogik, där barnens lärande är centralt.
- Vi vill att barnen ska kunna lära sig hur de lär. Att de ska känna sig som lärande individer och ha ett självförtroende och en tilltro till sin egen förmåga, säger Sofia Häggström.

- Vi måste nämna vårt kök också, flikar Cecilia Cadier in. Något av det bästa med förskolan är att vi har en egen kock som lagar all mat från grunden och bakar bröd varje dag. Barnen har under våren fått besöka köket och nu har de tillsammans odlat grönsaker i pallkragar på gården, säger Cecilia Cadier.

Ett flexibelt arbetssätt lockade Jakob Alteryd till Jättestensskolan

Ett flexibelt arbetssätt, stor kulturell variation och möjligheten att få vara med och påverka beslut är anledningen till att Jakob Alteryd sökte sig till Jättestensskolan.

Jakob Alteryd är lärare i slöjd. Han är inne på sitt första år som lärare på Jättestensskolan och är nöjd med det flexibla arbetssättet på skolan. Här har skolledningen bland annat effektiviserat möten så lärarna bara behöver gå på möten som rör dem själva eller deras elever.

- Vi lämnar önskemål på vad vi vill göra på uppdragstiden. Efter dessa önskemål sätts ett schema ihop av styrgruppen på skolan. Det bidrar till att det blir färre och mer relevanta möten för lärarna, säger Jakob Alteryd.

Cheferna är lyhörda och duktiga på att ta in synpunkter och idéer från personalen. Detta har bidragit till att många känner sig delaktiga i beslut som tas.

-Det bästa med att arbeta på Jättestensskolan är att många av lärarna är väldigt drivna och har ett positivt tänk. Det smittar av sig till övriga lärarkåren och skapar en bra sammanhållning och stämning på skolan, säger Jakob Alteryd. Det är också en stor variation av elever vad gäller kulturell och etnisk bakgrund, något jag ser som väldigt positivt, avslutar han.

Karolina Roughton – Från forskare till högstadielärare

På Ryaskolan går elever med bakgrund i många olika delar av världen. Det lockade Karolina Roughton.
- Det bästa med att arbeta som lärare här är att få göra skillnad och coacha eleverna till att nå sin fulla potential.


Karolina Roughton var tidigare forskare men har nu sökt sig till Ryaskolan för att hon vill ta sig an de utmaningar skolan står inför. Hon har ett brinnande samhällsengagemang och vill använda sin kompetens till att vara med och förändra undervisningen på skolan.

Karolina Roughton har tidigare bara undervisat i den akademiska världen. Idag har hon sadlat om till högstadielärare och arbetar sedan två år tillbaka på Ryaskolan med ämnena biologi och kemi årskurs 7-9. Genom stiftelsen Teach for Sweden har hon läst ett program där hon kan få sin lärarlegitimation genom att göra VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i tjänsten, parallellt med att hon läser pedagogik. Teach for Sweden har som värdegrund att alla barn ska ha rätt till likvärdig utbildning, oavsett socioekonomisk bakgrund.

Karolina Roughton ser att språkutveckling och värdegrundsarbete är två viktiga delar i undervisningen för att eleverna ska lyckas, vilket rimmar väl med det arbete hon delar med Teach for Sweden, att "Alla barn kan- Genom ledarskap och samverkan för en likvärdig skola för alla". Detta är Ryaskolan ett bevis på, säger Karolina.

Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån.

Kontaktinformation

Adress:
SDF Västra Hisingen
Box 480 63
418 22 Göteborg

Besöksadress:
Höstvädersgatan 1
Nyckelord: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Jobba i Göteborgs stad Västra Hisingen" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb 21 lediga jobb fördelat på 12 annonser

Arbetsgivarens lediga jobb

Barnskötare till Låkebergsgatan 10, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Arbetsbeskrivning Låkebergsgatan 10 är en förskola i centrala Torslanda. Här arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete, lärande miljö, barnens delaktighet och...
2018-01-18

Lärare i SO åk 7-9 till Trulsegårdsskolan, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Arbetsbeskrivning Trulsegårdsskolan är en 7-9 skola och ligger naturskönt i norra Torslanda med närhet till skog och hav. Det finns bra kommunikationer och du...
2018-01-18

Förskollärare till Låssbyvägens förskola, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Arbetsbeskrivning Förskolan, som ligger i området Låssbyäng i Torslanda, har 5 hemvister med flera gemensamma utrymmen exempelvis ateljé, torg, kök, matplats...
2018-01-18

Specialpedagog till Älvegården och Lilla Trulsegården, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Arbetsbeskrivning Vi söker nu en specialpedagog eller speciallärare för arbete på båda våra fina skolor. Du kommer att arbeta i nära samarbete med rektor och...
2018-01-18

Förskollärare till Temperaturgatan 95, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Arbetsbeskrivning Vi söker förskollärare till härliga och mångkulturella Temperaturgatan 95. Förskolan nystartas i existerande lokaler, och verksamheten startas...
2018-01-18

Barnskötare till Torslanda och Biskopsgården - timvikarier inom Västra Hisingen, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Arbetsbeskrivning Vi söker nu barnskötare som timvikarier till Bemanningsenheten för arbete i Torslanda och Biskopsgården. Vi ser helst att du kan arbeta mycket...
2018-01-15

Förskollärare till förskola nära hav och skog, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Arbetsbeskrivning Låkebergsgatan 10 är en förskola i centrala Torslanda. Här arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete, lärande miljö, barnens delaktighet och...
2018-01-15

Barnskötare till Brännekulla vägen 5 förskola, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Arbetsbeskrivning Brännekulla vägen 5 förskola söker en ny kollega till vårt arbetslag, då en av våra barnskötare har slutat. Förskolan ligger i nära anslutning...
2018-01-08

Barnskötare till Torslanda Hästeviks väg 10 förskola, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Arbetsbeskrivning Torslanda Hästeviks väg 10 förskola söker en ny kollega till vårt arbetslag, då en av våra barnskötare kommer sluta. Förskolan ligger i nära...
2018-01-08

Fritidspedagog med inriktning mot estetiska ämnen till Sjumilaskolan, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Arbetsbeskrivning Vill du vara med att förändra och göra skillnad på Sjumilaskolan? På Sjumilaskolan pågår ett omfattande och spännande förändringsarbete....
2018-01-08

Förskollärare F-3 till Sjumilaskolan, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Arbetsbeskrivning Vill du vara med att förändra och göra skillnad på Sjumilaskolan? På Sjumilaskolan pågår ett omfattande och spännande förändringsarbete....
2018-01-08

Förskollärare till Brännekulla vägen 5 förskola, Göteborgs Stad Västra Hisingen

Arbetsbeskrivning Brännekulla vägen 5 förskola söker två nya kollegor till vårt arbetslag. Då två av våra förskollärare har tackat ja till tjänst närmare hemmet...
2018-01-08

Kontaktinformation

Adress:
SDF Västra Hisingen
Box 480 63
418 22 Göteborg

Besöksadress:
Höstvädersgatan 1
Hvilan UtbildningMotala kommunHalmstads kommunMotala kommunMotala kommunMotala kommunSkoljobb.se