Här flyttas skolans gränser

I Borlänge utvecklas hela skolans verksamhet, från förskola till gymnasium, i nära samklang med samhälle, föreningsliv och näringsliv. Barn lär sig tidigt att ta ansvar för sitt eget lärande. Som anställd här utmanas du ständigt att söka nya pedagogiska vägar för att vidga lärprocessen.


Många skolor är profilerade inom områden som idrott, teknik och kultur. Kommunens skolor är också kända för sitt miljöarbete. Sedan maj 2008 är man certifierad som Teknikcollege och är nu på god väg till certifiering som Vård- och Omsorgscollege.

Lärande brobygge
Att Borlänge är en spännande utbildningsstad i en dynamisk utvecklingsfas kan gymnasieeleven Simon Männikö i klass BPHU2b vittna om:

"På Byggprogrammet har vi fått bygga en egen bro uppe vid Bergebo Skidstadion, åtta elever med två handledare. Det var jättekul att få göra något på riktigt, vi förstod helheten mycket bättre"

"När elever får vara med från start till mål växer de också som individer, och lärandet sker mer självständigt", menar Torbjörn Käck, lärare på Byggprogrammet.

Bron, som blev klar före tidschemat och som nu är i bruk, byggdes i samarbete med Vägverket och Svensk Byggindustri. Genom att blocklägga kärnämnen gavs möjlighet för eleverna att lägga mer tid på APU:n.

"Det handlar om att tidigt ge eleverna en yrkesstolthet och en respekt för kunnandet", säger Bo Floresjö, rektor på Hushagsgymnasiet, där brobygget är ett av flera projekt.

"Och det handlar också om ett annat sätt att vara lärare, en ny pedagogisk roll, där det väsentliga inte är att stå och förmedla egna kunskaper, utan att vara den som hjälper eleven att själv inhämta information – lärandet sker 'tillsammans' med eleven."

Fortbildning i samtalspedagogik
Ulrika Hagen är samordnare skola/näringsliv och ser det som avgörande att elever tidigt får ta del av en arbetskultur, med tydliga ansvar och roller.

"För att som lärare kunna vara en bra coach för eleven, och lotsa honom eller henne vidare i livet, krävs en ny typ av kompetens", menar hon. "Därför har vi satsat på att ge våra lärare en fortbildning i samtalspedagogik – och det har fått ett oerhört positivt gensvar."


Syftet är att med hjälp av samtal få eleverna mer medvetna om sin framtid och därigenom stärka deras målbild. Ur ett samhällsperspektiv ska insatsen också öka sysselsättningen bland unga.


Entreprenöriell kompetens
I grundskolan går Borlänges satsning på naturvetenskapliga och tekniska ämnen som en röd tråd, tillsammans med en pedagogik som syftar till att utveckla elevernas entreprenöriella kompetens. Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond har bidragit till flera intressanta satsningar inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena.

"Våra skolor har olika profilinriktningar, vilket innebär att man som lärare har stor möjlighet att själv fördjupa sin kompetens och söka nya pedagogiska vägar", menar Tyko Persson, som är rektor för Maserskolan.

Genom att den statliga rektorsutbildningen erbjuds på Högskolan Dalarna stärks möjligheterna till kompetensutveckling. Kommunens skolor tar också emot lärarelever från lärarutbildningen, vilket stimulerar till nya idéer och arbetssätt.

"Vi har täta kontaktytor med samhället utanför skolan", säger Tyko Persson. "Våra skolor formas i en kontinuerlig dialog med högskolan, föreningslivet och näringslivet. Det hjälper oss att vidga lärprocessen och flytta skolans gränser."

”Hitta den växande punkten”
Det entreprenöriella lärandet, där barnet själv tar ansvar för sitt lärande, grundläggs redan i förskolan. Inspirerad av Reggio Emilia utvecklar man här en pedagogik som tar vara på barnets naturliga handlingskraft och kompetens.

"Vi som pedagoger är medskapare, vi stoppar inte i barnen kunskaper men utmanar dem att själva utveckla och experimentera", säger Carina Bengtsson, rektor för Nygårds förskolor.

Med hjälp av kontinuerlig dokumentation och en egen pedagogisk utvecklingsledare läggs grunden för en medveten pedagogik och en lärande organisation."Barnen blir mer hjälpsamma, lugnare och mer kreativa", noterar Gertrude Forslund, rektor på Tjärna förskolor. "Aha-upplevelserna avlöser varandra – det handlar om att hitta den växande punkten hos varje barn. Det är inte lätt, men vi känner verkligen att vi får de redskap vi behöver för att arbeta vidare – och själva växa som pedagoger."
Foto: Andreas Carlsson, Medieprogrammet, Hagagymnasiet

Kontaktinformation

Borlänge kommun
781 81 Borlänge
Tel: 0243-740 00
Nyckelord:
Dela med dig av "" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Borlänge kommun
781 81 Borlänge
Tel: 0243-740 00
Motala kommunHalmstads kommunHvilan UtbildningSkoljobb.seMotala kommunMotala kommunMotala kommun