Oskarshamns kommun - jobba på våra skolor

Att Oskarshamn är kommunen med energi märks även i skolans värld. Här satsar man på entreprenörskap, nyskapande teknikundervisning och vågar testa nya idéer. Men man värnar också om barnens trygghet och trivsel och erbjuder mindfulness på skoltid.

”Kommunen med energi” står det på en välkomnande skylt när man kommer till Oskarshamn. Sloganen syftar till elproduktionen vid kärnkraftsverket men också på framåtandan och viljan till utveckling. Orden stämmer väl in även på skolans verksamhet. Här har man ett väl utvecklat samarbete med näringslivet och fokus på entreprenörskap. Sydsvenska handelskammaren har därför valt ut just Oskarshamn som pilotkommun i Sydsverige för att prova Trampolinen – ett projekt som syftar till att skapa en brygga mellan skola och arbetsmarknad.

– Redan från årskurs sju kommer eleverna att få olika mentorsföretag som de kontinuerligt kommer att ha kontakt med, förklarar Eva Lundin, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Oskarshamns kommun.

Experimentlusta på förskolan
De entreprenöriella och naturvetenskapliga inslagen märks redan i Oskarshamns förskolor. Samarbete med experimentlabbet XL planeras och kommer göra det möjligt för barnen att göra pedagogiska vattenlekar och bekanta sig med olika material. Energiprägeln märks sedan under hela skolgången, inte minst på Oscarsgymnasiet där man gett energi- och teknikområdet stort utrymme.

– Ett nytt Teknikcollege är till och med på gång här, säger Ann-Marie Lotsengård, gymnasiechef. Men på gymnasiet finns både spets och bredd och många valmöjligheter, poängterar hon. Vi har också stor estetisk verksamhet och snart kommer vi att ha ett fotbollsgymnasium här.

Uppskattad arbetsmiljö
Som balans till energiprägeln har Oskarshamns skolor också blivit uppmärksammade för lugnet och tryggheten.

– När vi tar emot studiebesök får vi alltid höra att vi har så bra anda och atmosfär i Oskarshamns skolor och förskolor, säger Irene Leek-Roth. Hon är en av fem områdeschefer inom Oskarshamns kommuns skolverksamhet och hon tror att den höga andelen behöriga lärare, de välanpassade skollokalerna och närheten till naturen bidrar till trivseln bland såväl barn som anställda. Och så är det en självklarhet att alla hälsar på varandra, lägger hon till. Det väl utvecklade värdegrundsarbetet märks i praktiken och skapar den gemytliga stämningen.

– Vi som jobbar inom skolan och förskolan har alla ett genuint intresse för hur barnen har det. Vi lägger stor vikt vid bemötandet, säger Lotta Lindgren som är områdeschef i Döderhult.
Och kollegan Eva Nygren, områdeschef i Blå Jungfruns skolområde, håller med. Hon lyfter också fram att personalen ser sig som ett team.
– Vi är bra på att ta vara på varandras kompetens, säger Eva Nygren.

Gymnasiechef, områdeschefer, chef barn- utbildningsförvaltningen i Oskarshamn

Mindfulness på schemat
Att elevernas välmående är högprioriterat är tydligt. För att minska stressen bland högstadieeleverna har man exempelvis infört mindfulness på Valhallaskolan. Det är i samarbete med forskare och efter beprövade metoder som man tagit fram stillhetsövningar, avslappnande massage och reflekterande samtal som eleverna ägnar sig åt i mindre grupper en gång i veckan.

– Resultatet är positivt och flera elever har önskat att få extra mindfulnessövingar inför prov, berättar Karl Nordlund, som även han är områdeschef.

Vågar säga ja
Lotta Lindgren menar att satsningen på mindfulness är ett bra exempel på den öppenhet som råder i Oskarshamn. Överlag är det lätt att få gehör för nya idéer anser hon.

– Den som har tankar kring skolans verksamhet uppmuntras och får testa sina vingar utan möta en massa motstånd. Vi vågar säga ja till idéer.
Oskarshamns kommun
Läs mer om organisationen

Kontaktinformation

Nyckelord: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Jobba i Oskarshamn i Kalmar - förskola och skola" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Surahammars kommunMotala kommunMagnetica Education ABMotala kommunMagnetica Education ABMotala kommunMarks kommunJönköpings kommunSurahammars kommunPops AcademyUddevalla kommun