Jobba i Åtvidabergs kommun - elev
Åtvidabergs kommun - bakgrund
Välkommen till kommunen med framåtanda där skolan ständigt utvecklas. Vår styrka är att vi vågar testa nya metoder och arbetssätt och ta in nya intryck. Vi har korta beslutsvägar som gör att det kan ske ganska snabbt. Hos oss blir du sedd som pedagog och har möjlighet att följa eleverna under hela skolgången och se hur det går för dem. Du blir en viktig person.

Åtvidaberg - citat från enhetschef/rektor Åtvidabergs kommun Här i den lilla kommunen får jag stora möjligheter att vara med och påverka skolutvecklingen. Beslutskedjan från politikernivå till pedagognivå är kort och lättöverskådlig vilket bidrar till en tydlighet på alla nivåer i organisationen. En offensiv ledningsgrupp där det är högt till tak bidrar ytterligare till slutsatsen att jag valt rätt, såväl yrke som kommun."
Magnus Wallén inflyttad enhetschef/rektor.
Åtvidaberg bakgrund Enhetschef och rektor i Åtvidaberg

SJU NYCKLAR
Inom skolan i Åtvidaberg jobbar vi för att alla barn och unga ska vara väl förberedda att hantera livet och att ständigt lära mera. Vi har en helhetssyn på individen och ser hela verksamheten från förskola till vuxenutbildning som en process. För att ständigt förbättra oss och göra verksamheten ännu bättre jobbar vi utifrån sju nycklar som är våra riktlinjer.

Lärare och elever i Åtvidaberg

Kreativ företagsamhet
I Åtvidaberg satsar vi på entreprenörskap och Ung Företagsamhet, ända från förskolan upp till gymnasiet. Vi har ett prisbelönat entreprenörskap. Både inom grundskolan och gymnasieskolan har Åtvidaberg haft stora framgångar i ungt företagande. Lärare och elever har prisats både regionalt och nationellt.
Läs gärna mer på www.entreprenorskapiskolan.se

Åtvidaberg - citat Åtvidaberg - personal Åtvidabergs satsning på entreprenörskap i skolan är unik därför att det omfattar alla elever i hela kommunen – oavsett ålder. Vi har inte skapat en särskild projektorganisation utan driver arbetet med att utveckla och implementera entreprenörskap i skolan inom den ordinarie organisationen, på golvet – det tvingar alla att engagera sig och att vara delaktiga och det säkerställer uthållighet."
Hans Grimsell, rektor.
Åtvidaberg - personal Rektor Hans

INGEN MELLAN STOLARNA
Vårt mål med nyckel nummer fyra är att ingen ska falla mellan stolarna. Vi jobbar för att inga barn och unga ska misslyckas i skolan eller i livet i stort på grund av bristande samverkan mellan myndigheter, organisationer och andra vuxna i Åtvidaberg. Vi har skapat bra rutiner och arbetssätt där vi med gemensamma krafter och kompetenser förebygger problem och samverkar för goda uppväxtvillkor.

Åtvidaberg - bg Åtvidaberg - citat

FRAMGÅNGSRIK FÖRSKOLA
I Åtvidabergs kommun har förskolan ett nära samarbete med hela skolan ända upp till gymnasiet. Vi satsar aktivt på förskollärarna och den professionella arbetsplatsen. Vi har satsat på stora förskolor med smågrupper som gör att förskollärare hos oss har möjlighet att jobba i team med varandra och dessutom har nära till chefer och övrig personal.

Läs mer om förskolan i Åtvidaberg

Kontaktinformation

Åtvidabergs kommun
Box 206
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7
Postadress: 597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-83000
Fax: 0120-35229
Nyckelord:
Dela med dig av "Jobba i Åtvidabergs kommuns skolor och förskolor i Östergötland" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Åtvidabergs kommun
Box 206
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7
Postadress: 597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-83000
Fax: 0120-35229
Marks kommunPops AcademyMagnetica Education ABMotala kommunSurahammars kommunJönköpings kommunMotala kommunMagnetica Education ABMotala kommunSurahammars kommunUddevalla kommun