Kinda – en utvecklande skolkommun


Kinda är skolkommunen där det skolutvecklas på många områden. Här bedrivs det många projekt samtidigt – allt från naturvetenskap och matematik till entreprenörskap.
– Vi har den lilla kommunens stora fördel, det är nära till alla kontakter, säger läraren Katarina Borg.

Skolutveckling är ett ord i tiden och det finns nog ingen kommun i landet som inte diskuterat hur man bäst ska utveckla skolan och undervisningen. Men man behöver inte vara länge i Kinda kommun för att märka att här har man också tagit steget från ord till konkret handling. Ett tydligt tecken på det är de många projekt som bedrivs. Ett som pågått under lång tid är arbetet med de så kallade NTA-lådorna som används i undervisningen kring naturvetenskap, teknik och matematik.

– Det här är inte bara ett läromedel. Det blir också ett skolutvecklingsprojekt för pedagogerna eftersom det alltid ingår utbildning, minst en heldag, till varje låda man ska arbeta med, säger Katarina Borg som i grunden är mellanstadielärare, men som just nu har en tjänst som innebär att hon enbart arbetar med utvecklingsfrågor.

Learning studies
Ett annat projekt är den matematiksatsning som kommunen gör. Här är projektet knutet till universitet till Linköping. Ett 50-tal lärare är med i arbetet, men intresset var så stort att alla som ville vara med inte fick plats. Projektidén bygger på så kallade Learning studies där lärarna studerar och utvärderar varandra för att förbättra sin undervisning så mycket som möjligt. Att granskas av nära arbetskamrater kanske kan verka obehagligt, men lärarna i Kinda tycker metoden fungerar bra.

– Man måste intala sig själv att utvärderingen inte handlar om mig som person, utan om lektionen jag har haft. Och jag tycker att jag verkligen lär mig av mina misstag, säger Fia Jackeltoft, grundskollärare på mellanstadiet på Rimforsa skola. Ett tredje projekt är samarbetet med organisationen FramtidsFrön. Samarbetet handlar om entreprenöriellt lärande och här blev Kinda till och med utvalda att fungera som pilotprojekt. Lärarna Skoljobb träffar menar att hela projektets idé stämmer väl överens med hur de ser på entreprenörskap.

– Det här handlar om entreprenörskap i klassrummet, det är så mycket mer än att starta företag. Här gäller det istället att ha en entreprenöriell syn på lärandet och att vara kreativ, menar Fia Jackeltoft.


Folk bryr sig om skolan här i Kinda. Man är rädd om sin busslinje, sin affär och sin skola.”

Katarina BorgVi fokuserar på lärandet på annat sätt än vi gjorde tidigare. Eleverna ska inte bara sitta och jobba med böckerna, utan ägna sig åt sådan som ger framgångsrikt lärande.”

Else-Marie Isaxon


Det som är mest inspirerande med matteprojektet är att vi har eleverna och deras lärande i centrum.”

Fia Jackeltoft


Platsförlagd pedagogik
Skolan och dess kvalitet är viktigt för den lilla kommunen. Vad är det då som gör att man i den här kommunen lyckas starta så många projekt? Det finns flera förklaringar. En är en enig och engagerad skolledning som skapar möjligheter för projekt. Det finns även ett stort engagemang hos företagare och föreningsliv som glatt ställer upp och samarbetar.

– Vi pratar mycket om platsförlagd pedagogik och det behöver inte bara betyda att vi är utomhus, utan det kan vara att vi besöker en konstutställning eller besöker en förälder på hans eller henens arbete, säger Katarina Borg. Dessutom finns det en medvetenhet på barn- och utbildningsförvaltningen att om skolan ska utvecklas måste man satsa på personalens kompetens.

– Jag har jobbat i Norrköping också, och det är stor skillnad mellan kommunerna. Här finns det stora möjligheter att arbeta med utveckling p.g.a. kortare beslutsvägar. Man får inte genomföra ett projekt varje gång man vill, men det är verkligen inte omöjligt, säger Katarina Borg.

Undervisningen förändras
Lärarna menar att prioriteringen av skolan också har förändrat inställningen hos pedagoger. Det finns en ökad vilja att lära sig mer.

– Här i Kinda är det kö att få läsa mer med till exempel Lärarlyftet. I Vimmerby kommun där jag arbetade förut fick alla som ville läsa vidare, där var det ingen konkurrens. Jag tror det har att göra med närheten till universitetet i Linköping, det är inget konstigt att läsa någon kurs vid sidan om, säger Else-Marie Isaxon som är lågstadielärare på Bäckskolan i Kisa. Naturligtvis har även undervisningen i Kinda kommun förändrats. Lärarna berättar att det ständigt pågår diskussion om vilka faktorer som gör att undervisningen blir framgångsrik. Ett konkret exempel handlar om hur man arbetat med eleverna kring temat framtidsdrömmar.

– Tidigare gjorde vi i det här mer på slentrian och eleverna fick bara skriva ner vad de ville bli. Nu har vi försökt få upp det här till en annan nivå: vi har besökt arbetsplatser, de har fått beskriva hur det var och vi har helt enkelt låtit dem måla upp framtidsdrömmen på ett annat plan, säger Else-Marie Isaxon.

Fakta Kinda
I Kinda är det nära. Till natur, kultur och till varandra. Vi bryr oss om varandra och det känns tryggt. Med mindre stress hittar vi harmoni för själen. Här finns bra boende i vackra miljöer. Nära till både sjö och skog. Våra barn kan växa upp till trygga vuxna. På vintern åker vi skidor i Tolvmannabacken eller skridskor på någon av alla sjöarna. Året om satsar vi på upplevelser för alla åldrar. God, stabil ekonomi och visioner gör att Kinda är en kommun i framkant.

Kindas barn- och utbildningsförvaltning:
Antal anställda: ca 350
Antal barn i förskolan: ca 500
Antal elever i grundskolan: ca 1100
Rekryteringsbehov: I dagsläget behov av flera förskollärare och fritidspedagoger (gärna manliga). På sikt behövs många lärare och förskollärare på grund av kommande pensionsavgångar samt att allt fler barnfamiljer väljer att flytta till kommunen.
Kinda kommun
Förskolan i Kinda

Kontaktinformation

Kinda kommun
Stora Torget 5
Box 1
590 40 Kisa
Tel: 0494-190 00

Agneta Gatel
Förvaltningschef
070-3019201
agneta.gatel@kinda.se
Nyckelord: Förskola, Grundskola
Dela med dig av "Jobba i Kinda, Östergötland - inom skola och förskola" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Kinda kommun
Stora Torget 5
Box 1
590 40 Kisa
Tel: 0494-190 00

Agneta Gatel
Förvaltningschef
070-3019201
agneta.gatel@kinda.se
Surahammars kommunMotala kommunUddevalla kommunSurahammars kommunPops AcademyJönköpings kommunMarks kommunMotala kommunMagnetica Education ABMotala kommunMagnetica Education AB