Det är många som trivs i Lomma kommun! Antalet invånare har ökat stort de senaste åren och kommunen är inne i en stark utvecklingsfas. Till detta behöver vi förstärka vår engagerade personal, för att hjälpa oss att bibehålla vår höga kvalitet!

- Vår utmaning de närmaste åren är att möta den ökade inflyttningen, samtidigt som vi värnar om vår höga standard, säger utbildningschef Kerstin Ferbas. I detta arbete har personalen en oerhört stor betydelse.

Lomma kommun ligger vid Öresundskusten i västra Skåne, i närheten av Lund och Malmö. 22 000 invånare bor nära naturen, granne med havet.

Förskolorna och grundskolorna håller god kvalitet med välutbildad och engagerad personal samt nyfikna och intresserade barn/elever.

Här får du upplevelser i både blått och grönt, både hav och park. Den långa kustremsan som sträcker sig 21 km längs hela vår kommun erbjuder bad året runt, windsurfing, kitesurfing, fiske och båtsporter. Här finns även böljande, bördiga fält, olika naturreservat och en unik park i Alnarp.

Förskola

I Lomma kommun finns många kompetenta och engagerade pedagoger som med stor drivkraft arbetar med utveckling av verksamhetens kvalitet och innehåll.

- Alla kommunens förskolor samverkar inom olika utvecklingsområden. Vi arbetar med riktad kompetensutveckling både på djupet och på bredden i olika nätverksgrupper. Flera av nätverken är inriktade mot naturpedagogiskt arbete, där ämneskunskaper kopplas till utepedagogiska metoder och arbetssätt för att på bästa sätt tillvarata våra förskolegårdar och fina naturmiljöer, säger förskolechef Gertrud Wede.

Den fina och omväxlande naturen är något som tas fasta på i det dagliga arbetet. Det finns även ett aktivt samarbete med tekniska förvaltningen när det gäller att utveckla och försköna skolgårdarna, i samarbete med barnen via barnråd och elev/miljöråd.

Genom olika temaarbeten förbereds barnen bland annat för naturvetenskap och teknik – allt för att väcka den naturliga nyfikenheten och lusten att lära nytt samt att avdramatisera ämnesområdet. Målet är att det ska vara en del av lärandet och att barnen ska vara väl förberedda inför skolstarten

Grundskola

Alla lärare som undervisar i matematik är delaktiga i Skolverkets fortbildning ”Matematiklyftet”. Syftet är att öka måluppfyllelsen och att få eleverna att uppleva att matematik är roligt. Lärarna erbjuds verktyg och metoder för att utveckla sin undervisning. Detta sker genom kollegialt lärande så att innehåll, metoder och former för matematikundervisningen stärks.Arbetet med iPad för eleverna i årskurs 7-9 är en integrerad del i undervisningen. Elever och lärare samarbetar i realtid, delar arbetsytor och har tillgång till gemensam information.

Även de yngre årskurserna får lära sig att använda tekniken för att stimulera och utveckla lärandet samt
för att dokumentera läsning, skrivning och matematik.

- Arbetet med både iPad och iPod har möjliggjort för eleverna att visa sina kunskaper på olika sätt, kommenterar Ann-Louise Raquette-Berlin, rektor/områdeschef.

Det innebär dels att eleverna känner sig stolta och nöjda över sitt arbete, dels att pedagogerna får större
möjlighet att uppmärksamma elevernas
kunskaper och utvecklingsmöjligheter, vilket underlättar bedömningen.

Samarbete

- Vi är vana att arbeta tillsammans i våra olika verksamheter. Förutom lärare inom förskola och grundskola, söker vi fritidspedagoger som vill ha ett nära samarbete med förskoleklass och skola,
avslutar Kerstin Ferbas.

Kontaktinformation

Lomma kommun
Hamngatan 3
234 81 Lomma
Tel: 040-641 10 00

Antal anställda förskola/skola: ca 700
Antal barn i förskolan: ca 14 000
Antal barn i förskoleklass/grundskola: ca 3 000, varav 1 300 har fritidshemsplats
Rekryteringsbehov: Förskollärare och fritidspedagoger
Nyckelord: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Jobba i Lomma kommuns förskolor och skolor" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Lomma kommun
Hamngatan 3
234 81 Lomma
Tel: 040-641 10 00

Antal anställda förskola/skola: ca 700
Antal barn i förskolan: ca 14 000
Antal barn i förskoleklass/grundskola: ca 3 000, varav 1 300 har fritidshemsplats
Rekryteringsbehov: Förskollärare och fritidspedagoger
Marks kommunMotala kommunJönköpings kommunMotala kommunPops AcademyMagnetica Education ABMagnetica Education ABSurahammars kommunUddevalla kommunMotala kommunSurahammars kommun