Trelleborg - våra medarbetare är fantastiska
Att jobba i Trelleborg som lärare, förskollärare, rektor osv

I Trelleborg är du viktig och värdefull

Alla våra medarbetare är utvalda för sina professionella kvalitéer för att på bästa sätt skapa en bättre vardag för våra medborgare. Trelleborgs kommun ser olikheter som en tillgång som bidrar till att öka effektiviteten och kreativiteten i vår organisation.

Våra arbetsplatser inom bildningsförvaltningen präglas av en hög medarbetartrivsel och ett öppet arbetsklimat vilket kännetecknas av ömsesidig respekt för varandra. Under ett par år har Trelleborgs kommun genomfört en medarbetarundersökning där resultatet är baserat på medarbetarnas upplevelser av ledarskapet, trivseln, jämställdheten, mångfalden, arbetsmiljön och stressnivån. Hela 80 procent uppger att de trivs med ovanstående faktorer. Detta är något vi är mycket stolta över!

Joakim Albertsson, Anette Öhman, Mattias Edvardsson och Catrine Öhman har olika befattningar och arbetar alla inom bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun. En gemensam nämnare är att alla fyra trivs bra med sitt arbete och kan rekommendera andra att söka jobb inom Trelleborgs kommun.

Citat från personal i Trelleborgs kommun
Jag kan absolut rekommendera andra att söka jobb inom Trelleborgs kommun då jag anser att kommunen tar tillvara alla medarbetares kompetens och ger oss möjligheter att utvecklas och växa i vår roll. Trots andra jobberbjudande i början av min karriär tackade jag med glädje ja till tjänsten i Anderslöv. Jag upplevde ett välkomnande bemötande och kände direkt att det var här jag hörde hemma. Så känner jag fortfarande och nu har det gått 14 år.


Joakim Albertsson, lärare 7-9 och processledare på Väståkraskolan
Joakim Albertsson, Lärare 7-9 på Väståkraskolan

Citat från personal i Trelleborgs kommun
Jag älskar mitt jobb och känner ett stort engagemang i verksamheten. Jag känner att jag gör ett värdefullt jobb, vilket jag får bekräftat av både barnen, deras föräldrar samt min chef och mina kollegor. Föräldrarna lämnar det bästa de har och det är en viktig uppgift att ge barnen en bra start i livet.


Catrine Öhman, förskollärare och processledare på Änghögs förskola
Catrine Öhman, Förskollärare och Processledare på Ängens förskola

Citat från personal i Trelleborgs kommun
Anledningen till att jag trivs så bra är att jag har möjlighet att påverka mitt dagliga arbete. Jag och mina kollegor stöttar och hjälper varandra och det är alltid en god stämning på jobbet.


Mattias Edvardsson, lärare på Söderslättsgymnasiet
Mattias Edvardsson, Lärare på Söderslättsgymnasiet

Citat från personal i Trelleborgs kommun
Mitt arbete är omväxlande och utmanande och ingen dag är den andra lik. Vi jobbar i team och vill jag ha hjälp så finns det alltid hjälp att tillgå. Det är något jag tycker är väldigt värdefullt.


Anette Öhman, rektor Serresjöskolan
Anette Öhman, Rektor Serresjöskolan


Kontaktinformation


Lediga jobb i Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Nyckelord: Chef och ledarskap, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Yrkeshögskola
Dela med dig av "Jobba i Trelleborg i Skåne - inom skola eller förskola" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation


Lediga jobb i Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Motala kommunMagnetica Education ABPops AcademyJönköpings kommunMotala kommunMarks kommunSurahammars kommunMotala kommunMagnetica Education ABUddevalla kommunSurahammars kommun