Jobb i Salem inom skola och förskola i Stockholm

Välkommen till Salem
– en av Stockholms lugnaste och naturskönaste kommuner!

Endast 30 minuter från Stockholm ligger lilla Salems kommun. Här finns många kulturhistoriskta miljöer, ett stort utbud av kultur- och fritidsverksamheter och goda kommunikationer till centrala Stockholm. I SKL:s nyligen genomförda undersökning om trygghet och säkerhet hamnade Salem på första plats av alla kommuner i Sverige.

I Salem finns fyra kommunala grundskolor som alla erbjuder förskoleklass till och med årskurs 9. Verksamheten i våra förskolor och skolor vilar på en demokratisk grund, där alla människor har ett lika värde. Trygghet, respekt, tillit, inflytande och ansvar är centrala begrepp som ska genomsyra all vår verksamhet.


Förstelärare i Svenska

–Att vara förstelärare i Salems kommun innebär att jag har möjligheten och förtroendet att initiera ämnesdidaktiska projekt och driva den pedagogiska praktiken framåt. Ambitionen är alltid att vara en pedagogisk nytänkare, som utifrån beprövad forskning leder ämneslagets arbete med syftet att främja varje enskild elevs utveckling.

Mitt mål som förstelärare är att skapa ett påläst och engagerat ämneslag som bedriver en undervisning som både lärare och elever kan vara stolta över.


Trivselsledare

– Salems kommun är en liten kommun som har det mesta en fritidspedagog kan önska sig. Med närheten till skogen, vattnet, ishallen, simhallen och pendeltåget som tar dig in till Stockholm på ca 30 minuter, finns det gott om möjlighet att utöva din yrkesprofession.

Som fritidspedagog inom Salems kommun är det lätt att komma med egna idéer och tankar kring utövandet av fritidshemsverksamheten. Tillsammans med kollegor och ledning påverkar vi vårat arbete i stort.

Salems kommun har nu valt att sätta fokus kring elevernas raster och det sociala, genom att ha elever som Trivselledare och oss fritidspedagoger som huvudansvariga för detta. Ett arbetssätt som kräver fritidspedagogens kompetens och synvinkel, något jag ser fram mot att vara del i.Du spelar en viktig roll
Ett bra medarbetarskap är viktigt i vår lilla kommun. Det handlar i grunden om att du som anställd ska ha möjlighet att aktivt medverka i vårt utvecklings- och förbättringsarbete.
Vi har ett tillåtande klimat, och uppmuntrar nya idéer och egna intiativ.

Förskollärare i Salem Stockholm
– I Salem finns framåtanda och stora möjligheter att få testa sina idéer. Jag har här fått chansen att vara med och driva förskolepedagogiken framåt, vilket varit mycket utvecklande för mig som pedagog. I Salem finns en stark förskoleorganisation med en ledande förskolechef, det innebär att beslutsvägarna är korta och att vi alla kan sträva mot samma mål. Fastän det är en liten kommun har vi flera nätverk inom förskoleverksamheten, bland annat runt pedagogisk dokumentation, organisationsfrågor, miljö och it. Dessutom är det gemytligt och lugnt att bo här, som på landet men ändå nära stan.


Ma/No-lärare i Salem Stockholm
– Jag har alltid tyckt om att utveckla mig själv och hitta nya arbetssätt. I Salem är man öppen för att testa pedagogiska idéer och tankar som kommer direkt från verksamheten. Här har jag möjlighet att utvecklas i mitt yrke och kan driva detta själv – både inom mitt pedagogiska uppdrag, men även i andra forum. Det är jätteroligt! Att Salem är en liten kommun är ett plus. Beslutsfattarna finns nära pedagogerna vilket ökar möjligheten till en levande dialog. Vår lilla organisation skapar dessutom möjligheter till både formella nätverk och informella samarbeten med pedagogerna på de andra skolorna.


Vi tål att synas!
Rönninge Gymnasium är en gymnasieskola med stor trivsel och harmoni. Eleverna skall känna att de är i centrum och ha stora möjligheter att kunna påverka sin situation. De skall uppleva att de är på en arbetsplats med hög kvalitet.

Rektor i Stockholm
– Ambitionen är alltid att eleverna ska överträffa sina egna mål. Eleverna står i centrum och våra engagerade medarbetare skapar en öppen och kreativ atmosfär, bra gemenskap och ett målinriktat studieklimat. Här bygger vi en skola som elever, personal, föräldrar, chefer och politiker ska vara stolta över!
Film om förskolan i Salem:Film om grundskolan i Salem:Film om gymnasiet i Salem:Må bra och umgås
Vi erbjuder ett brett friskvårdutbud med tennistider, floating, sim- och sporthall med mera. Vår personalförening anordnar olika aktiviteter under året, alltifrån chokladprovning till utflykter. Konstföreningen Passpartout lottar ut konst och anordnar exempelvis utställningar och besök hos konstnärer.

Välkommen till oss!

Kontaktinformation

Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
Tel: 08-532 598 00
Fax: 08-532 598 87
Nyckelord: Förskola, Grundskola
Dela med dig av "Jobba i Stockholm, Salem - inom skola och förskola" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
Tel: 08-532 598 00
Fax: 08-532 598 87
Magnetica Education ABMagnetica Education ABMotala kommunSurahammars kommunMotala kommunPops AcademySurahammars kommunMarks kommunJönköpings kommunUddevalla kommunMotala kommun