Jobba i Tyresö skola och förskola

Tyresö kommun är den lilla storstadskommunen, bara 20 minuter från centrala Stockholm, med skärgård och natur in på knuten. Arbetet inom förskola, grundskola och skolbarnsomsorg är organiserat i en förvaltning med närhet, inflytande och helhetsperspektiv som ledord. Vi behöver fler kreativa personer som vill vara med och utveckla framtidens skola i Tyresö!

Förvaltningschef i Tyresö Stockholm I Tyresö arbetar förvaltningschefen med kommunens nio rektorer som ledningsgrupp. Rektorerna tar ett gemensamt ansvar för förvaltningens arbete med utveckling och uppföljning.

Tyresö har bra skolor och förskolor, såväl kommunala som i enskild regi. Ett ständigt förbättringsarbete måste ändå pågå. Och det är mycket som händer. Som goda exempel kan nämnas ”en skola för var och en” där alla elever erbjuds ett lärande sammanhang och fritidsgårdsverksamheten som arbetar helt utifrån ett ungdomsperspektiv. Fokus inom skolan är förstås på kunskap och lärande där vi noga följer uppnådda resultat , analyserar och blir bättre.

Kompetensutveckling i fokus
En tydlig effekt av organisationen är de gemensamma satsningar på kompetensutveckling som förvaltningen har genomfört, med hjälp av målmedvetna politiska satsningar. Bland annat har alla kommunens lärare fått en fyra dagar lång utbildning i lärstilar. En av de pedagoger som tagit stort intryck av lärstilsutbildningen är Johanna Jozic, lärare i svenska, engelska och so på Dalskolan:

- Jag fick en klass där flera elever tidigare haft problem med måluppfyllelsen. Genom lärstilsmaterialet klarade alla eleverna godkänt – och tyckte dessutom att skolan var kul! Det är ett bevis på att fortbildning kan leda till permanent förändring, en process som fortsätter i klassrummen, säger Johanna.

Lärare och Rektor i Tyresö Dalaskolan Även samtalsutbildning för pedagoger och skolledare, utbildning i VIS (Verksamt i Skolan) som ger pedagogerna verktyg för att möta elever i behov av stöd och den nu pågående satsningen på PIM – Skolverkets stöd för Praktisk IT- och Mediekompetens, är effekter av den nära organisationen.

- Vi rektorer har ett ”helikopterperspektiv” som gör att vi, i dialog med vår personal, föräldrar och elever, kan ta initiativ till fortbildning som verkligen får effekt, säger Kristina Jansson, rektor på Dalskolan.

Möjligheternas pedagogik
Även förskollärare och fritidspedagoger ingår i PIM-satsningen. För pedagoger i förskola, förskoleklass och på fritidshemmen har kommunen även arbetat med kvalitet utifrån nätverk. Pedagogforum för förskollärare startade för tre år sedan.

- Pedgogforum ger en fantastisk möjlighet att fortsätta utvecklas i sin yrkesroll. Jag får både ta del av goda pedagogiska idéer från andra och möjlighet att sätta ord på min egen verksamhet och dela med mig av mina kunskaper, menar en av deltagarna, förskolläraren Gunilla Boij på förskolan Öringestugan.

Pedagogforums deltagare har utbildats i en Reggio Emilia-inspirerad metod för pedagogisk dokumentation och de träffas ungefär en gång i månaden. Vid träffarna diskuteras artiklar och nya rön, då och då kommer externa föreläsare och nätverken gör också besök på varandras förskolor för att få inspiration. Den pedagogiska dokumentation de delar med sig av är inriktad på att tydliggöra barns lärande.

– Pedagogforum ger ny energi som jag tar med mig tillbaka till förskolan och arbetet med barnen, säger Gunilla Boij. Och så är det viktigt att förskolan får synas och ta plats. Det gör vi bland annat genom den gemensamma utställningen på Tyresö bibliotek varje vår.

Tyresö kommuns förskolor och skolor satsar och vill fortsätta att utvecklas. Fler engagerade och drivna personer behövs i arbetet.

Kontaktinformation

Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Tel: 08-5782 91 00
Fax: 08-5782 92 00
Nyckelord: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Jobba i Stockholm, Tyresö Kommun - lärarjobb" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Tel: 08-5782 91 00
Fax: 08-5782 92 00
Uddevalla kommunSurahammars kommunMagnetica Education ABMarks kommunMotala kommunJönköpings kommunMotala kommunSurahammars kommunMotala kommunPops AcademyMagnetica Education AB