Rektor att hyra

Uthyrning
Skoljobb.se hyr ut rektorer/skolledare för kortare eller längre uppdrag. Vi kommer med snabbt förslag till lösning av ett akut problem genom att ta fram rätt person enligt uppdragsbeskrivningen.

Rekrytering
Vi erbjuder också hela eller delar av rekryteringsprocessen av rektorer och chefer inom skola och förskola. Vi arbetar uteslutande med urvalsmetoder som belyser alla nödvändiga framgångsfaktorer bland kandidaterna - de metoder som enligt forskningen bäst förutsäger arbetsprestation. Vi arbetar med vetenskapliga metoder som genomförs av licensierad konsult.

Vision
Vår vision är att nå toppen av skicklighet när det gäller rekrytering av personal både inom offentlig förvaltning och på de privata marknaden. Till vår hjälp i rekryteringsprocessen har vi valt att arbeta med verktyg från Cut-e, Nordens ledande företag inom human resources.

Kunnande
Vårt kunnande är garant för framgångsrik rekrytering som i sin tur är avgörande för ett företags lönsamhet. En medarbetare som inte fungerar innebär ett ekonomiskt och personellt slöseri för personen i fråga och för organisationen i sin helhet.

Kontaktinformation

070-992 09 60
08-534 895 21
Nyckelord: Chef och ledarskap
Dela med dig av "Rektor att Hyra - uthyrning rekrytering av rektorer och skolledare" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

070-992 09 60
08-534 895 21
Surahammars kommunPops AcademyMotala kommunSurahammars kommunJönköpings kommunMotala kommunMagnetica Education ABMagnetica Education ABUddevalla kommunMotala kommunMarks kommun