På Sveriges västkust ligger Halmstad, landets 19e största kommun med över 100 000 invånare. Kommunvapnet med tre krönta hjärtan representerar idag Halmstad ur tre olika perspektiv:
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstad ansvarar för bland annat kommunens gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar samt uppdragsutbildningar. På de tre kommunala gymnasieskolorna utvecklas cirka 3000 elever och cirka 400 medarbetare dagligen.

Man har gjort en långsiktig satsning för att på ett systematiskt sätt arbeta för att vidareutveckla kvalitétsarbetet inom utbildningarna. En del av den satsningen har varit att arbeta med en formativ metod, Bedömning för lärande (BFL). Målet har varit att alla elever ska vara väl medvetna om kursmålen och var de själva befinner sig i förhållande till dessa.
– Lärandet får en högre kvalitet om eleverna inte bara vet vad de ska lära sig, utan också får metoder och strategier för hur de ska lära, förklarar Klas Jacobsson, förvaltningens kvalitetsutvecklare.

Förstelärare
Alla förstelärare inom förvaltningen tilldelas specifika uppdrag inom olika utvecklingsområden på gymnasieskolorna. Genom kollektivavtal med lärarfacken har man sett till att förstelärarna fått mer tid på plats i skolan, tid för sina extrauppdrag och bra lön.
Tekniska hjälpmedel på alla skolor
Satsningen på IKT (Informations- och Kommunikationsteknologi) är ett politiskt initiativ i kommunen för att utöka användningen av teknik i lärandet. Alla elever på de kommunala gymnasieskolorna i Halmstad får därför ett digitalt verktyg, som till exempel en iPad eller en Chromebook. IKT och BFL går hand i hand då tekniken ger möjligheter att underlätta lärandet.

En förstelärare som arbetar med alla tre delarna som ingår i storsatsningen på kvalitetsarbetet - IKT, BFL och Matematiklyftet - är Lotta Hydén på Sannarpsgymnasiet:

- Att få träffas och diskutera pedagogik med mina kollegor ger mycket. Vi är väldigt engagerade under mötena och går därifrån väldigt glada,
säger hon.

Utöver att leda BFL-grupper ingår det i Lotta Hydéns uppdrag som förstelärare att även ansvara för IKT på Sannarpsgymnasiet. Införandet av iPad och matematiklyftet har förändrat hennes undervisning en hel del, menar hon.

– Med en iPad kan jag engagera eleverna mer i klassrummet och få direkt feedback. Eleverna är gladare, mer engagerade och tycker att det är roligt att använda sig av iPaden under lektionerna, säger Lotta Hydén.
Ett idrottsgymnasium på elitnivå
Sannarpsgymnasiet är Halmstads näst största gymnasium, med ca 1 000 elever. Skolan är stadens idrottsgymnasium där elever kan kombinera studier med individuell träning och utveckling inom sin idrott. Man kan kombinera något av de fyra nationella gymnasieprogrammen som finns på skolan med en idrottsprofil. Syftet är att fånga upp unga talanger och att de ska få en chans att utvecklas, renodla sina talanger och nå elitnivå på sikt.

Ledarskap med vetenskaplig förankring
Halmstad kommun har anammat Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande Ledarskap, UL.

– Vi ville ha en idé om vilket ledarskap organisationen skulle ha. Det är till exempel mycket lättare att rekrytera rätt om man vet vad man söker i en ledare. Man behöver något att förhålla sig till och prata om. Utvecklande ledarskap är den enda ledarskapsteorin som hittills har vetenskaplig förankring, och som vi faktiskt vet höjer effektiviteten i verksamheten, säger HR-chefen Anna Doverskär.

Utvecklande ledarskap består av en grundutbildning där man får värdera sig själv. Dina medarbetare fyller också i samma test och så får du en spegling – ditt resultat och hur andra uppfattar dig. Tanken är att UL ska hjälpa och avlasta rektorer och chefer i deras ledarskapsroller genom att de ska arbeta med medarbetare för att nå en inre motivation, inte för att de belönas, utan för att de själva vill bidra till verksamhetsutveckling och måluppfyllese för de vi är till för.

Goda utvecklingsmöjligheter för chefer
Eftersom förvaltningen har chefer i tre led finns det goda interna möjligheter. Här kan man som rektor ta sikte på jobbet som gymnasiechef och förvaltningschef om man vill.


Kontaktinformation

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248
301 06 Halmstad
Telefon:
035-13 70 00
Nyckelord: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Jobba i Halmstads kommun" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb 8 lediga jobb fördelat på 8 annonser

Arbetsgivarens lediga jobb

Gymnasielärare till Sannarpsgymnasiet, Halmstads kommun

Arbetsuppgifter Åren som gymnasieelev är som en spännande berättelse, ett äventyr. Det ska vara ett tryggt äventyr, som en magkittlande lindans med ett rejält...
2018-04-23

Etableringsvägledare till Sannarpgymnasiet, Halmstads kommun

Arbetsuppgifter Som etablerings/studie- och yrkesvägledare arbetar du nära elever och mentorer för att underlätta och stödja de nyanländas integrationsprocess....
2018-04-17

Lärare till språkintroduktionen på Sturegymnasiet, Halmstads kommun

Arbetsuppgifter Åren som gymnasieelev är som en spännande berättelse, ett äventyr. Men det ska helst vara ett tryggt äventyr där eleven inte förlorar, utan...
2018-04-17

Sturegymnasiet söker specialpedagog/lärare i ämnena SVA, matematik och restaurang, Halmstads kommun

Arbetsuppgifter Åren som gymnasieelev är som en spännande berättelse, ett äventyr. Men det ska helst vara ett tryggt äventyr där eleven inte förlorar, utan...
2018-04-17

Sturegymnasiet söker lärare i idrott, samhällskunskap och handelsämnen, Halmstads kommun

Arbetsuppgifter Åren som gymnasieelev är som en spännande berättelse, ett äventyr. Men det ska helst vara ett tryggt äventyr där eleven inte förlorar, utan...
2018-04-17

Sturegymnasiet söker gymnasielärare i svenska och engelska, Halmstads kommun

Arbetsuppgifter Åren som gymnasieelev är som en spännande berättelse, ett äventyr. Men det ska helst vara ett tryggt äventyr där eleven inte förlorar, utan...
2018-04-13

Skolkurator till Kattegattgymnasiet, Halmstads kommun

Arbetsuppgifter I dina arbetsuppgifter som skolkurator är du med och utvecklar det främjande och förebyggande arbetet tillsammans med personal och ledning på...
2018-04-11

SFI lärare till Vuxenutbildningen, Halmstads kommun

Arbetsuppgifter En lärare som arbetar hos oss ska vara välutbildad och vilja utveckla sig själv och uppdraget! - Jag brinner för att ta tillvara och utveckla...
2018-03-28

Kontaktinformation

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Box 248
301 06 Halmstad
Telefon:
035-13 70 00
Motala kommunMarks kommunMotala kommunMagnetica Education ABMotala kommunPops AcademyUddevalla kommunSurahammars kommunSurahammars kommunMagnetica Education ABJönköpings kommun