Hudiksvall kommuns logotyp
Lediga jobb som lärare i Hudiksvall

Glada Hudik gör skäl för namnet


Lärande- och kulturförvaltningen i Hudiksvall har ca 1300 anställda. Det är en varm stämning i Hudiksvall och staden gör skäl för sitt namn att vara glad. Det märks även i kommunens skolor och förskolor och flera lärare pendlar från Gävle, Sundsvall, Söderhamn och Stockholm för att jobba just här.


Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé är att inspirera barn, ungdomar och vuxna att ta ansvar för sitt eget lärande och att öka lusten att utvecklas. Alla barn och elever ska ges det stöd de behöver för att uppnå utbildningens mål.
Vi arbetar för en skola som bygger på kunskap och kvalitet.


– Jag längtar efter att gå till jobbet, säger förskolläraren och försteläraren Jenny Persson. Hon sökte sig till Hudiksvall för det stimulerande arbetsklimatets skull efter att tidigare ha arbetat i en annan kommun. Det var bland annat Hudiksvalls helhetssyn på barn och barns utvecklingsmöjligheter som lockande henne och satsningen på att fortbilda personalen.All skolverksamhet i Hudiksvalls kommun har lärandet i centrum. Ett prioriterat utvecklingsområde är det entreprenöriella lärandet. Konkret så innebär det att såväl barn, elever som pedagoger utvecklar sina förmågor som; aktivt deltagande, organisationsförmåga, kreativitet, samarbetsförmåga, självständighet, reflektionsförmåga och förmågan att vara kritiskt granskande.


– Dessa förmågor liksom förmågan att ta initiativ och ansvar och kunna omsätta idéer till handling är viktiga kompetenser för att i framtiden kunna göra rätt val och fatta kloka beslut, säger Elisabeth Bäckström, verksamhetschef för Hudiksvalls kommunala grundskola och grundsärskola.
Även i Hudiksvalls kommuns förskolor satsar man på det entreprenöriella lärandet. En del i arbetet är att ha en IT-profil där den nya tekniken ska genomsyra hela verksamheten. Med hjälp av IT-tekniken kan förskolans pedagoger arbeta med bilddokumentation tillsammans med barnen för att utveckla barnens entreprenöriella förmågor och vara delaktiga i sin egen lärprocess.

Förskolan i Hudiksvalls kommun driver tillsammans med biblioteken och i samarbete med förskolans föräldrar ett projekt som handlar om att öka läsningen i förskolan och i hemmen.


– Tillgången av böcker och hur man läser böcker har betydelse för barns språkutveckling. Att lägga grunden för barnen tidigt är en bra investering, säger Annika Gabrielsson, verksamhetschef för Hudiksvalls förskolor.Satsning från start lönar sig

Bengt Viksten, rektor på Bromangymnasiet, är övertygad om att en anledning till att gymnasieeleverna i Hudiksvall presterar så bra är att man i förskolan och grundskolan bäddat för det.

– Här tänker vi långsiktigt, konstaterar han.


Studieresor till Europa
I Hudiksvall har man även fokuserat på barnens språkutveckling i alla åldrar. På gymnasienivå är till exempel den internationella prägeln tydlig.


– Vi har utbyte med flera europeiska länder och erbjuder våra elever att åka utomlands för att förbättra sina språkkunskaper, berättar gymnasieläraren Viktoria Waagaard entusiastiskt. Jag har själv åkt till Frankrike med många av de elever som jag undervisar i franska.
Förstelärare - en ny karriärmöjlighet

Hudiksvalls kommun har utsett förstelärare i grundskolan och förskolan. Förstelärarna får kvalificerad utbildning och handledning. De förväntas vara frontfigurer i arbetet med lärande- och kulturförvaltningens tre prioriterade områden: språket, inkludering och entreprenöriellt lärande.

Förstelärare är en ny karriärmöjlighet för lärare och är från början ett initiativ från regeringen, som delfinansierar tjänsterna med statsbidrag. Bidraget gäller dock inte förskolan, så kostnaden för den tjänst som gäller förskolan finansieras helt av kommunen vilket Hudiksvall är först med. De nya möjligheterna ska höja attraktiviteten i yrket och medföra förbättrad och undervisning i skolan.

Kontaktinformation

Hudiksvalls kommun
824 80 Hudiksvall
Besöksadress: Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall
Telefon: (växel): 0650-190 00
Fax: 0650-38150
Nyckelord: Chef och ledarskap, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Hudiksvalls kommun
824 80 Hudiksvall
Besöksadress: Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall
Telefon: (växel): 0650-190 00
Fax: 0650-38150
Jönköpings kommunUddevalla kommunMotala kommunMarks kommunMagnetica Education ABMotala kommunPops AcademyMagnetica Education ABSurahammars kommunMotala kommunSurahammars kommun