Hammarö kommun - lediga jobb inom förskola och skola
Hammarö kommun - jobb
Hammarö logotyp Goda resultat gör att Hammarö kommun rankas som en av de bästa skolkommunerna i landet. Vår verksamhet håller en jämn hög kvalitet genom skolåren tack vare personalens goda arbete och fokus på helhetsperspektivet för barn och elever 1-16 år.

Bildningsförvaltningen i Hammarö kommun ansvarar för kommunens förskola, grundskola, kulturskola, ungdomsverksamhet, kultur och bibliotek. Våra omkring 450 medarbetare arbetar efter mottot att alla barn och ungdomar ska ges en god grund för ett livslångt lärande, vilket genomsyrar all verksamhet.

Listan med goda resultat kan göras lång. Bland annat har vi hög måluppfyllelse och god hälsa hos barn och elever i våra verksamheter. Många av våra elever läser vidare. När det gäller gymnasieskola, vuxenutbildning och uppdragsutbildning samverkar vi med Karlstad kommun.

Hammarö kommun är en attraktiv boendekommun med cirka 15 000 invånare. Hammarö är en vacker ö i Vänern och avskiljs från fastlandet av Klarälvens delta. Kommunen har goda kommunikationer och ett differentierat näringsliv samt attraktiva miljöer för boende och fritid.Annelie Larsson, förskollärare
"Hos oss är lekmiljön viktig och vi har ett positivt arbetsklimat. Kommunen får fler och fler barn, det är viktigt att vi erbjuder många olika valmöjligheter. En av utmaningarna är att implementera den reviderade läroplanen."

Annelie Larsson, förskollärare
Ledigt jobb
"Vi har bra möjligheter att arbeta i grupper med den sociala utvecklingen hos barnen. Vi är ett viktigt komplement till skolan och här kan vi arbeta med barnen i en annan miljö."

Gunnlaugur Gretarsson, fritidspedagog
Ledigt jobb Gunnlaugur Gretarsson, fritidspedagog

Diane Viklund, lärare i grundsärskola
"Att vara lärare inom grundsärskolan i Hammarö kommun är ett utvecklande arbete. Lärandet står i centrum och arbetslaget präglas av engagemang, flexibilitet och öppenhet. Vi är lösningsorienterade och arbetar med en tydliggörande pedagogik utifrån varje elev."

Diane Viklund, lärare i grundsärskola

Ledigt jobb
"I en liten kommun finns det möjligheter att arbeta tvärprofessionellt vilket gör att vi kan se barn och elever ur ett större perspektiv. Det är positivt att arbeta i en kommun som växer hela tiden."

Jenny Andersson, skolsköterska
Ledigt jobb Jenny Andersson, skolsköterska

Josefin Granath, lärarresurs
"Alla jobbar mot samma mål, eleverna är i fokus och vi ser till helheten. Föräldrarna är delaktiga i sina barns utbildning. Alla elever har rätt att lyckas utifrån sina egna förutsättningar."

Josefin Granath, lärarresurs

Ledigt jobb i Hammarö
"Det faktum att Hammarö kommun alltid har satsat på att anställa behöriga lärare märks i kvaliteten. Det är styrkan i en liten kommun som Hammarö, det är nära till chefen och man kan vara med och påverka."

Stefan Sundin, mellanstadielärare
Lediga jobb i Hammarö Stefan Sundin, mellanstadielärare

Åsa Melén Nord, matte- och no-lärare
"Vi har närhet till vidareutbildning för våra elever med gymnasieskolor och Karlstads universitet. Det är viktigt med samarbeten och omvärldskontakter. Vi har många studiemotiverade elever som läser vidare."

Åsa Melén Nord, matte- och no-lärare

Hammarö
"På Kulturenheten arbetar vi efter mottot att ingenting är omöjligt, oavsett om man arbetar inom allmänkulturen, kulturskolan eller biblioteket. Vi samarbetar med föreningsliv, näringsliv och andra organisationer vilket är en av fördelarna med att arbeta i en liten kommun som Hammarö."

Ulrika Lundberg, kultursekreterare


Vill du hjälpa oss att bli ännu bättre?
Hammarö Ulrika Lundberg, kultursekreterare

Kontaktinformation

Hammarö kommun
7. Bildningsförvaltningen
663 21 Skoghall

Tel: 054-51 50 00
Nyckelord: Chef och ledarskap, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Jobba i Hammarö kommuns förskola och skola" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb 7 lediga jobb fördelat på 7 annonser

Arbetsgivarens lediga jobb

Grundskollärare i Svenska, Engelska och Svenska som andraspråk., Hammarö kommun

Om arbetsplatsen På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra. Hammarö är en attraktiv boendekommun. Vi vill...
2018-04-13

Specialpedagog, Hammarö kommun

Om arbetsplatsen På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra. Hammarö är en attraktiv boendekommun. Vi vill...
2018-04-13

Fritidspedagog, Hammarö kommun

Om arbetsplatsen På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra. Hammarö är en attraktiv boendekommun. Vi vill...
2018-04-13

Fritidspedagog, Hammarö kommun

Om arbetsplatsen På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra. Hammarö är en attraktiv boendekommun. Vi vill...
2018-04-13

Specialpedagog, Hammarö kommun

Om arbetsplatsen På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra. Hammarö är en attraktiv boendekommun. Vi vill...
2018-04-13

Timvikarier till fritidshem och grundskola, Hammarö kommun

Om arbetsplatsen På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra. Hammarö är en attraktiv boendekommun. Vi vill...
2017-12-21

Timvikarier till förskolan, Hammarö kommun

Om arbetsplatsen På Hammarö är du alltid nära. Nära vattnet, skogen, staden och naturen. Vi är även nära varandra. Hammarö är en attraktiv boendekommun. Vi vill...
2017-12-21

Kontaktinformation

Hammarö kommun
7. Bildningsförvaltningen
663 21 Skoghall

Tel: 054-51 50 00
Pops AcademyMarks kommunMotala kommunSurahammars kommunMotala kommunUddevalla kommunSurahammars kommunJönköpings kommunMotala kommunMagnetica Education ABMagnetica Education AB