I Jönköpings kommun finner du allt från en citykärna som bubblar av liv till stillheten och skaparkraften på en rik landsbygd. För alla barn, elever och vuxna studerande i våra verksamheter är det avgörande att få känna trygghet och lust att lära. Det är personalens uppgift att inspirera och guida, förmedla värderingar om respekt för alla och att ha fokus på måluppfyllelse.

Utveckling och lärande i skolan

Lärandet står i fokus i kommunens förskolor och skolor. En viktig grundsyn är att vi lär oss på olika sätt. Personalens kompetens, att erbjuda olika metoder och verktyg och att fokusera på trygghet och respekt är andra viktiga delar för barnens lärande.

Alla barns utveckling och lärande ska främjas i skolan. Deras kunskaper ska ge dem en grund för fortsatt utbildning, men också bidra till att de utvecklas personligt och som samhällsmedborgare.
Att lära sig läsa och skriva

För närvarande satsas det mycket inom området läs och skriv. Jönköpings kommun har deltagit i den nationella satsningen Läsa, skriva, räkna. Arbetet med fokus på de grundläggande färdigheterna fortsätter. Varje år följer vi upp elevernas läsinlärning i årskurs 1. Sedan 2011 arbetar flera skolor i kommunen med ASL (Att skriva sig till läsning), vilket innebär att elever på lågstadiet lär sig att läsa med hjälp av dator, ljudande tangentbord samt talsyntes. Varje läsår tillkommer nya klasser som arbetar med ASL.

Värdegrundsfrågor och trygghet

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Känslan av tillhörighet och sammanhang betyder mycket. Men också avsaknad av rädsla för att bli utsatt för kränkningar eller våld. Lärande är inte bara kunskaper – det är också att utveckla förståelse och empati, och respekten för allas lika värde. Alla barn och elever har rätt att påverka sin situation och bli lyssnade till.

Välkommen till oss!


Kontaktinformation

Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Kontaktcenter: 036-10 50 00
Nyckelord: Chef och ledarskap, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Universitet/högskola, Yrkeshögskola
Dela med dig av "Jönköpings kommun" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb 64 lediga jobb fördelat på 64 annonser

Arbetsgivarens lediga jobb

Lärare 7-9 MA/NO, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Rosenlundsskolan 7-9 Anställningsform Tidsbegränsad Omfattning 100 Tillträdesdag 18-08-10 till 19-06-14 Sista...
2018-03-16

Lärare 4-9, Hemkunskap, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Junedalsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 Tillträdesdag 2018-08-10 Sista ansökningsdag...
2018-03-16

Förskollärare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Skärstaddalens Förskoleområde Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-08-06 Sista...
2018-03-16

Språklärare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Attarps so 7-9 Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-08-10 Sista ansökningsdag...
2018-03-15

ma/no-lärare åk 7-9, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Attarp 7-9 Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 180810 Sista ansökningsdag 2018-04-02...
2018-03-15

Lärare med inriktning fritidshem, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Nyarpsskolan Anställningsform Tidsbegränsad Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-08-06 till 2018-12-21 Sista...
2018-03-15

lärare 7-9, Idrott och hälsa i kombination med annat ämne, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Attarps so 7-9 Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-08-10 Sista ansökningsdag...
2018-03-15

Dagbarnvårdare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Pedagogisk Omsorg, Jönköpings kommun Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag enligt...
2018-03-15

Förskollärare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Öppna Förskolan Anställningsform Tidsbegränsad Omfattning ca 75% Tillträdesdag 2018-08-13 till 2019-07-31 Sista...
2018-03-14

Förskollärare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Öppna Förskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-08-13 Sista ansökningsdag...
2018-03-14

Lärare i grundskolan åk 4-6/Grundskollärare åk 1-7, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Bymarkens so/Hisingstorpsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-08-10 Sista...
2018-03-14

Lärare inriktning mot fritidshem, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Rosenlunds skolområde F-6 Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100% Tillträdesdag 2018-07-01 eller enligt...
2018-03-14

Lärare Ma/No 4-9, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Junedalsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100% Tillträdesdag 2018-08-10 Sista ansökningsdag...
2018-03-14

Lärare med inriktning mot fritidshem, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Bymarkens skolområde/Hisingstorpsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-08-06...
2018-03-14

Lärare med inriktning mot fritidshem, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Bymarkens skolområde/Vätterslundsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-08-06...
2018-03-14

Specialpedagog/speciallärare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Torps skola (Bankeryd) Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag Efter överenskommelse Sista...
2018-03-14

Utbildare i Ledarskap & Kvalitetsteknik på Yrkeshögskolan, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Yrkeshögskolan Anställningsform Tidsbegränsad Omfattning 100% Tillträdesdag Enligt överrenskommelse till...
2018-03-12

Lärare 1-6, slöjd och annat ämne, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Månsarps skola Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-08-10 Sista ansökningsdag...
2018-03-12

Lärare 1-3, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Ljungarums skolområde F-6 Anställningsform Tillsvidareanställning Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-08-10...
2018-03-12

Grundlärare 4-6, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Barnarps skolområde Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100% Tillträdesdag 2018-08-10 Sista ansökningsdag...
2018-03-12

Kontaktinformation

Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Kontaktcenter: 036-10 50 00
Falu kommunMotala kommunMikaelgårdenMotala kommunSkoljobb.seTierps kommunMotala kommunYrkesakademinAcademic WorkMotala kommunTibble GymnasiumHammarö kommunAcademic Work