I Jönköpings kommun finner du allt från en citykärna som bubblar av liv till stillheten och skaparkraften på en rik landsbygd. För alla barn, elever och vuxna studerande i våra verksamheter är det avgörande att få känna trygghet och lust att lära. Det är personalens uppgift att inspirera och guida, förmedla värderingar om respekt för alla och att ha fokus på måluppfyllelse.

Utveckling och lärande i skolan

Lärandet står i fokus i kommunens förskolor och skolor. En viktig grundsyn är att vi lär oss på olika sätt. Personalens kompetens, att erbjuda olika metoder och verktyg och att fokusera på trygghet och respekt är andra viktiga delar för barnens lärande.

Alla barns utveckling och lärande ska främjas i skolan. Deras kunskaper ska ge dem en grund för fortsatt utbildning, men också bidra till att de utvecklas personligt och som samhällsmedborgare.
Att lära sig läsa och skriva

För närvarande satsas det mycket inom området läs och skriv. Jönköpings kommun har deltagit i den nationella satsningen Läsa, skriva, räkna. Arbetet med fokus på de grundläggande färdigheterna fortsätter. Varje år följer vi upp elevernas läsinlärning i årskurs 1. Sedan 2011 arbetar flera skolor i kommunen med ASL (Att skriva sig till läsning), vilket innebär att elever på lågstadiet lär sig att läsa med hjälp av dator, ljudande tangentbord samt talsyntes. Varje läsår tillkommer nya klasser som arbetar med ASL.

Värdegrundsfrågor och trygghet

Alla barn och elever ska vara trygga i förskola, fritidshem och skola. Känslan av tillhörighet och sammanhang betyder mycket. Men också avsaknad av rädsla för att bli utsatt för kränkningar eller våld. Lärande är inte bara kunskaper – det är också att utveckla förståelse och empati, och respekten för allas lika värde. Alla barn och elever har rätt att påverka sin situation och bli lyssnade till.

Välkommen till oss!


Kontaktinformation

Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Kontaktcenter: 036-10 50 00
Nyckelord: Chef och ledarskap, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Universitet/högskola, Yrkeshögskola
Dela med dig av "Jönköpings kommun" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb 39 lediga jobb fördelat på 39 annonser

Arbetsgivarens lediga jobb

Speciallärare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Kålgårdsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 Tillträdesdag 2018-02-01 Sista ansökningsdag...
2017-12-14

Lärare med inriktning mot fritidshem, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Öxnehaga so Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-01-08 Sista ansökningsdag...
2017-12-14

Lärare inriktning fritidshem, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Kålgårdsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 Tillträdesdag 2018-01-08 Sista ansökningsdag...
2017-12-14

Förskollärare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Lekeryds Fo Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100% Tillträdesdag snarast Sista ansökningsdag 2018-01-08...
2017-12-14

Musiklärare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Rosenlundsskolan 7-9 Anställningsform Tidsbegränsad Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-01-08 till 2018-06-15...
2017-12-12

Förskollärare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Lekeryds Fo Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100% Tillträdesdag snarast Sista ansökningsdag 2017-12-27...
2017-12-12

Lärare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Södergårdsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-01-08 Sista ansökningsdag...
2017-12-11

Lärare med inriktning mot fritidshem, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Bymarkens skolområde/Hisingstorpsskolan Anställningsform Tidsbegränsad Omfattning 100 % Tillträdesdag...
2017-12-11

Lärare, 2 tjänster, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Södergårdsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-01-08 Sista ansökningsdag...
2017-12-11

Förskollärare inriktning förskoleklass, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Hakarps skolområde Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 Tillträdesdag 2018-01-08 Sista ansökningsdag...
2017-12-08

Lärare 7-9 ma/tk, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Stadsgårdsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 Tillträdesdag enl överenskommelse Sista...
2017-12-07

Gymnasielärare i svenska och religion, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Abetsplats Erik Dahlbergsgymnasiet Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100% Tillträdesdag 2018-02-01 el enligt...
2017-12-07

Grundlärare F-3, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Ekhagsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100% Tillträdesdag Enligt ök. Sista ansökningsdag...
2017-12-07

Grundlälare 4-6, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Ekhagsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100% Tillträdesdag enligt ök. Sista ansökningsdag...
2017-12-07

Grundskollärare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Barnarpsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag snarast Sista ansökningsdag...
2017-12-06

Lärare 1-3, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Österängsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100% Tillträdesdag Enl överenskommelse Sista...
2017-12-06

Lärare matte/no, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Torpaskolan Anställningsform Tidsbegränsad Omfattning 70% Tillträdesdag 2018-01-08 till 2018-06-22 Sista...
2017-12-06

Speciallärare, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Österängsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100% Tillträdesdag Enl överenskommelse Sista...
2017-12-06

Utvecklingsstrateg, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Utvecklings- och kvalitetsenheten Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100 % Tillträdesdag 2018-02-01 Sista...
2017-12-05

Lärare inriktning fritidshem, Jönköpings kommun

Förvaltning Utbildningsförvaltningen Arbetsplats Lekerydsskolan Anställningsform Tillsvidare Omfattning 100% Tillträdesdag 2018-01-08 Sista ansökningsdag...
2017-12-05

Kontaktinformation

Jönköpings kommun
551 89 Jönköping

Kontaktcenter: 036-10 50 00
SkoljobbsmässanMotala kommunHalmstads kommunVetenskapliga skolanMotala kommunRegion GotlandMörbylånga kommunMotala kommunHands-On Science ABStockholms stad Utbildningsförvaltningen