Jobb som lärare i Karlstad skolor och förskolor Karlstad är en skolstad i tiden. Valfriheten och mångfalden är stor, framförallt inom den kommunala verksamheten. Skolorna arbetar aktivt för att värna om allas lika värde. Lärarbehörigheten är hög.

I Karlstad är det roligt att lära. Utbudet av skolor med olika inriktning är stort. Karlstads elever presterar över riksgenomsnittet och kommunen har en hög antagning till gymnasieskolan. Även andelen gymnasieelever som väljer högre studier är högre än genomsnittet.

Kommunen har gjort en medveten satsning på värdegrundsfrågor och Skolinspektionen har givit kommunen beröm för det arbetet. I undersökningar har skolorna i Karlstad också fått positiva omdömen när det gäller lärarbehörigheten. Jämfört med andra kommuner har Karlstad ett väl utbyggt modersmålsstöd för barn och ungdomar med annan kulturell bakgrund. Modersmålsundervisningen ingår i ett nystartat skolområde som ska vara vägledande i frågor kring flerspråkighet och mångkulturalitet.

Vi har ett omfattande internationellt samarbete med flera länder där vi utbyter kunskap, idéer och tar del av varandras traditioner. Samarbetet har fått positiv respons och gynnar både lärare och elever.
Karlstad - jobb inom förskola grundskola gymnasium kulturskola vuxenutbildning
Förskola
Alla som vill ha en förskoleplats och har rätt till det, får plats inom fyra månader från anmälan. Karlstads förskolor erbjuder flera pedagogiska inriktningar och det finns både kommunala och enskilda alternativ. I flertalet av kommunens områden finns så kallade öppna förskolor som vänder sig till hemmavarande barn och föräldrar.

Kulturskola
Karlstad har en väl utbyggd kulturskola. Det går att söka till vissa ämnen från 4-års ålder och fortsätta till och med gymnasiet. Undervisningen sker på Klaraborg, Herrgårn och i Skaparverkstan (Bibliotekshuset). Undervisning sker också ute i kommunens skolor. Som elev på Kulturskolan kan du spela, sjunga, dansa, spela teater och jobba med bild.

Grundskola
I Karlstad finns det i dag 30-tal skolor med låg-, mellan och/eller högstadium. Verksamheten bedrivs både i åldersblandade grupper och i åldershomogena grupper. Det finns både kommunala och fristående alternativ.

Karlstads Naturskola–Solbussen
Unikt för Karlstad är också Naturskolan med Solbussen. Naturskolan vänder sig i huvudsak till Karlstads grundskolor och mottot är ”Att lära in ute”.

Bussen är exklusivt utrustad för natur studier och uteaktiviteter året runt. Här finns möjlighet att få ett praktiskt komplement till NO-undervisningen, men även få stoff till ämnen som hemkunskap, bild och form, svenska, historia, matte med mera. Barnen får träning i praktisk hantering av redskap, de lär sig naturvett.

Solbussen är ett samarbete mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och Swebus.

Gymnasieskola
Karlstads-Hammarö gymnasieskola har det bästa utbudet av gymnasieutbildning i hela Värmland. Förutom de nationella programmen finns också flera specialutformade program, inriktningar och profiler som Karlstad är ensamma om i landet. Karlstads- Hammarö gymnasieskola består av sju enheter. Nyast är Karlstads Teknikcenter på Lamberget, där elever på både gymnasie- och vuxenutbildningsnivå erbjuds tekniska studier i nära samarbete med industrin. I kommunen finns också flera fristående gymnasieskolor.

Vuxenutbildning
Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till dig som vill komplettera din tidigare utbildning, läsa in en behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning för ett nytt yrkesområde. I kommunen finns också flera kvalificerade yrkesutbildningar, som varje år examinerar ett hundratal direkt anställningsbara specialister inom flera olika branscher.

VILL DU VETA MER?
Du hittar mycket information på vår hemsida.

Kontaktinformation

Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Tel: 054-29 50 00
Nyckelord: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Jobba i Karlstad kommuns förskolor, grundskolor och gymnasium" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Tel: 054-29 50 00
Jönköpings kommunMagnetica Education ABMotala kommunMotala kommunMarks kommunPops AcademyMotala kommunMagnetica Education ABSurahammars kommunSurahammars kommunUddevalla kommun