Välkommen till Kramfors kommun
Världsarvet Höga Kusten är en del av Kramfors och en bra bit av Sverige.

Det är den unika landhöjningen som präglat vår miljö och gett Kramfors kommun en plats i historieböckerna och på FN-organet UNESCOs världsarvslista. Landet som rest sig 800 meter ur havet, ger området dess dramatiska och fängslande utseende.Många vägar bär till Kramfors. Med egen flygplats, Y-buss, järnväg, och E-4 genom kommunen är kommunikationerna till och från vår kommun utmärkta. Med flygförbindelser till Stockholm och Gällivare, med Y-buss till Stockholm och med järnväg som när Botniabanan och Ådalsbanan är ett helt utbyggt system med flera dagliga förbindelser är det väl sörjt för att snabbt ta sig till oss.Vår vision för en bra skola
Samarbete med andra aktörer i samhället och inom kommunen är viktigt för oss då detta ökar möjligheten till lärande för livet för de individer som finns inom verksamhetsområdena. Förmågan till ett livslångt lärande ska vara ledstjärnan i verksamheten.

Jämställdhetsarbetet är en naturlig del i vårt arbete och cheferna har fördjupad kunskap kring likabehandling och använder sina kunskaper praktiskt.
Vi arbetar fortlöpande med utvecklingsarbeten förskola, grundskolan och gymnasiet och driver utvecklingsfrågor.

Kramfors kommun satsar också regelbundet på kompetensutveckling av våra pedagoger. Vi har fortbildning i bl.a. Användandet av digital teknik i undervisningen, Matematiklyftet, Hur man arbetar med no i förskolan.


Att arbeta hos oss
Kramfors kommun bedriver ett målmedvetet arbete för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser som kännetecknas av bra arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro, delaktighet, trivsel och arbetsglädje. Det vi ser som önskvärt att du har en livsstil som främjar hälsa och välbefinnande, d.v.s. besitter livsstilskompetens.

Kontaktinformation

Kramfors kommun

872 80 KRAMFORS
Telefon: 0612-800 00
E-post: kramfors.kommun@kramfors.se

Nyckelord: Chef och ledarskap, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Välkommen till Kramfors kommun" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Kramfors kommun

872 80 KRAMFORS
Telefon: 0612-800 00
E-post: kramfors.kommun@kramfors.se

Marks kommunJönköpings kommunMotala kommunSurahammars kommunUddevalla kommunMotala kommunMagnetica Education ABSurahammars kommunPops AcademyMagnetica Education ABMotala kommun