Spännande utveckling och engagerade medarbetare!

Utbildningsförvaltningen i Borås har 800 anställda. Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen är populära arbetsplatser. Såväl elever som personal är stolta över verksamheterna och den utbredda trivseln är ett kännetecken för studier inom vår utbildningsförvaltning.

Utbud

Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet bedriver vi utbildning på 17 nationella program med ca 60 olika inriktningar inklusive Sveriges enda spetsutbildning i entreprenörskap samt International Baccalaureate.

Vuxenutbildningen är väl utbyggd och erbjuder ett brett utbud med grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskola, svenskundervisning för invandrare samt särvux.

Tullengymnasiet ges introduktionsprogram där elever förbereds för annan utbildning eller för arbetsmarknaden.

gymnasiesärskolan Bergslena förbereds eleverna under 4 år för vuxenlivet - det kan gälla såväl arbete som boende och fritid.

Borås stads vision

Vision

Borås Stads vision Lust att lära – möjlighet att lyckas genomsyrar den utvecklingsplan som Utbildningsförvaltningen tagit fram liksom de utvecklingsplaner som Vuxenutbildningen och varje gymnasieskola utvecklat på respektive enhet. Bildningsprocessen står i fokus när vi strävar efter att göra en bra skola ännu bättre. Vi har höga förväntningar på alla och målet är att såväl personal som elever skall växa som individer och utveckla en mångfald av färdigheter.

Vår utgångspunkt är att lärandet skapas i det goda klassrummet, vilket präglas av ömsesidig respekt och där varje elevs lärande utmanas.

Vi ser bedömningen som ett gemensamt redskap för lärande där alla elever äger sitt eget lärande, vilket tillsammans med lärarens anpassade undervisning leder till tydligt förbättrad kunskapskvalitet.

Genom gymnasieskolornas en-till-en-koncept ställer vi den pedagogiska lärmiljön i centrum och låter kreativa lösningar inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) leda till en kontinuerlig utveckling av lärandet.

Vi är framgångsrika och har resultat klart över rikssnittet när det gäller fullföljd gymnasieutbildning inom fyra år, grundläggande behörighet till universitet och högskola samt genomsnittlig betygspoäng. Såväl aktiv omvärldsbevakning som tydlig uppföljning och utvärdering hjälper oss att säkerställa en ständig förbättring i måluppfyllelsen.

Borås stads vision

Personalidé

Att arbeta hos oss innebär att vara med i en spännande utveckling med engagerade medarbetare som bidrar med sina olika kompetenser. Vi rekryterar nya medarbetare med omsorg för att skapa arbetsplatser som speglar samhällets mångfald.

Som medarbetare förväntas du ta ansvar och vara delaktig i din arbetssituation samt arbeta för att bidra till att nå uppsatta mål. Som nyanställd får du en god introduktion i såväl kommunens övergripande personalpolitik som arbetsplatsens specifika rutiner.

Personalföreningen Merkraft har ett omfattande och varierat utbud av aktiviteter som erbjuds alla anställda gratis eller till låg kostnad.


Borås stad streck

Kontaktinformation

Utbildningsförvaltningen Borås Stad

Besöksadress:
Stora Brogatan 45

Postadress:
501 80 Borås

Telefon:
Växel: 033-35 70 00
Visa på karta
Nyckelord: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Jobba i Borås, Västergötland - inom skola och förskola" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Utbildningsförvaltningen Borås Stad

Besöksadress:
Stora Brogatan 45

Postadress:
501 80 Borås

Telefon:
Växel: 033-35 70 00
Visa på karta
Magnetica Education ABMotala kommunPops AcademySurahammars kommunMotala kommunMotala kommunSurahammars kommunJönköpings kommunMagnetica Education ABUddevalla kommun