Välkommen till Linköpings kommun – där idéer blir verklighet


Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner med 150 000 invånare. Kommunen kännetecknas av högteknologi i världsklass, ett nytänkande universitet, goda kommunikationer och en livlig handel. Linköpings kommun är en av Östergötlands största arbetsgivare, med ca 8000 medarbetare i en mängd olika verksamheter. Vi är en arbetsplats där alla har inflytande och kan påverka. På så sätt skapar vi arbetsglädje och engagemang!

Utbildningsförvaltningen


Våra verksamheter är inom förskola och annan pedagogisk verksamhet, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, särskola, vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration, fritidsverksamhet för ungdomar och LSS-verksamhet för barn och ungdomar.

Inom utbildningsförvaltningen har vi ett nära samarbetet med Linköpings Universitet och vi har bland annat satsat på utveckling av matematikdidaktik. Forskare jobbar med aktionsforskning i klassrummet tillsammans med lärare från grundskolan och gymnasiet.

Vi har mycket stöd för utveckling av undervisningen och fortbildning är möjlig att delta i inom alla ämnen. Just nu inriktar vi oss på hur vi kan utveckla ämnesdidaktiken med hjälp av modern teknik. I flera år har vi jobbat aktivt med utveckling av hållbarhetsfrågor, i samarbete med bland annat Energimyndigheten.
Vi har även en ”Skolarena” som är en digital samlingsplats för lärresurser.

Vi fortsätter att satsa på våra fokusbibliotek med skolbibliotekarier.
Syftet är att stödja pedagogernas arbete och elevers lärande
med sikte på ökad måluppfyllelse.

Välkommen att söka våra tjänster som är en del av
Sveriges viktigaste jobb!Linköpings kommun
linkoping.seHur vi arbetar med matematik i förskolan »
Hur vi arbetar med NTA i förskolan »

Kontaktinformation

Linköpings kommun
Stadshuset
581 81 Linköping

Telefon: 013-20 60 00
Mail: kommun@linkoping.se
Nyckelord: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Jobba i Linköpings kommuns skolor och förskolor" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Linköpings kommun
Stadshuset
581 81 Linköping

Telefon: 013-20 60 00
Mail: kommun@linkoping.se
YrkesakademinTibble GymnasiumMotala kommunYrkesakademinSkoljobb.seMikaelgårdenMotala kommunTierps kommunMotala kommunPops AcademyMotala kommunAcademic WorkFalu kommun