Välkommen till Norlandia!Norlandia driver verksamheter inom tre affärsområden; förskolor, patienthotell och äldreomsorg. Vi finns i Sverige, Norge, Finland och Nederländerna. Våra 5500 medarbetare är vår viktigaste resurs och bidrar till att skapa ett gott liv - varje dag för våra kunder. Vi har funnits i Sverige sen 2012 och Norlandia förskolor & skolor har verksamheter i Upplands Väsby, Stockholm, Västerås, Linköping, Vellinge, Malmö och Staffanstorp.
"Vi vet vad vi vill och vad som krävs med barnens bästa i fokus."
Norlandia är en innovativ och positiv utmanare inom svensk förskola och skola Våra verksamheter utgår från barnens delaktighet, inflytande och intressen. Vi utformar våra förskolor till hälsofrämjande verksamheter vilket innebär att fysisk aktivitet och utomhusvistelse är naturliga inslag hos oss. Att arbeta hälsofrämjande innebär även att vi fokuserar på och tar tillvara barnens styrkor och kompetenser. Vår verksamhet vilar på en tydlig gemensam värdegrund CARE vilket innefattar orden Competent, Ambitous, Respectful & Energetic och utifrån den bygger vi framtidens förskola.

Vårt ISO-certifierade kvalitetsledningssystem säkerställer att vi hela tiden utvecklas och blir bättre och att vårt arbete vilar på nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunala riktlinjer och värnar samt inspireras av den lokala kulturen där vi har våra verksamheter. Vi har ett centralt kvalitetsteam och varje enhet har ett lokalt kvalitetsteam som ständigt utvecklar vår pedagogiska verksamhet.

Norlandia har ambitiösa mål för en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och stabil personal. Vi har en tydlig personalpolitik och etiska riktlinjer som är kända av alla.

Vårt kvalitetsarbete bygger på att ha barnet i fokus."Vi kan mycket och vill ännu mer!Kontaktinformation

Besöksadress
Vetenskapsvägen 10
191 38 Sollentuna

Postadress
Box 5026
194 05 Upplands Väsby

Telefon
Huvudnummer: 0722054720
e-post: Ingrid.loow@norlandiaforskolor.se
Nyckelord: Chef och ledarskap, Förskola
Dela med dig av "Norlandia Förskolor" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Besöksadress
Vetenskapsvägen 10
191 38 Sollentuna

Postadress
Box 5026
194 05 Upplands Väsby

Telefon
Huvudnummer: 0722054720
e-post: Ingrid.loow@norlandiaforskolor.se
Södertälje kommunJönköpings kommunMarks kommunSurahammars kommunMotala kommunPops AcademyMagnetica Education ABMotala kommunUddevalla kommunMagnetica Education ABMotala kommun