Välkommen till Nynäshamn!

- Vi vill framåt – ska Du med?Nynäshamn erbjuder en spännande blandning av småstadsidyll, skärgård, natur och närhet till storstadens utbud. Genom att ta vara på alla de möjligheter som finns i kommunen kan vi erbjuda bra livskvalitet för våra invånare. Här finns frihet att utvecklas och vi hoppas att Du väljer oss!


Nynäshamn satsar på skolan…
Vi söker lärare till Nynäshamn som vill vara med och utveckla vår skola. Genom satsningar både på den löpande verksamheten samt våra spännande utvecklingsprojekt strävar vi alltid mot att bli ännu bättre! Just nu förändrar vi vår fritidsverksamhet så att alla elever mellan 10-13 år själva får välja inriktning på sina aktiviteter. Vi kallar projektet för Rik Fritid - läs mer om Rik Fritid här.

Dessutom har vi startat projektet Skola/Näringsliv, som ska stärka samverkan mellan skola och näringsliv genom olika insatser i den vardagliga undervisningen. Målsättningen med projektet är att utbilda elever som blir attraktiva på arbetsmarknaden - och som får lättare att välja sin väg i livet.

…och på vår personal
Hos oss kan du vara med och forma framtidens skola i en expansiv skärgårdskommun bara 30 minuter från Globen. Genom ett aktivt värdegrundsarbete strävar vi efter att utveckla vår organisation så att vi bemöter medborgare och företag på ett professionellt sätt. Ledorden i Nynäshamns kommuns värdegrund är: öppen, engagerad, modig och respektfull som tillsammans ska leda till tillit.

Förskolan, grundskolan och gymnasiet
I kommunen finns 16 kommunala och sex fristående förskolor. Vi har även familjedaghem och ”nattis” för att tillgodose alla familjers olika behov. Hela verksamheten bygger på ett arbetssätt med en reflekterande organisation där barns perspektiv är centralt. Förskolorna använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra lärandet för både barn och vuxna och vi strävar hela tiden efter att hitta nya sätt att utveckla verksamheten.

Nynäshamn har tio kommunala grundskolor samt en friskola. Genom att tillsätta förstelärare inom olika ämnen har vi satsat på att stärka skolans arbete. Förstelärarna är drivande i skolornas pedagogiska utveckling och tar ett ansvar för att vi tar del av aktuell forskning inom pedagogik och metodik. Vi utmärker oss även med en speciell satsning på matematikutveckling i skolarna.

Med ett brett utbud av program och inriktningar har även Nynäshamns gymnasium blivit en populär plats att utvecklas på. Skolan har tydligt fokus på lärandet och att ge eleven stor frihet att utvecklas under studietiden. Våra elever anser att gymnasiet har en trygg studiemiljö och kunniga lärare som är bra på att lyssna och ta till sig elevernas åsikter. Skolan har både högskole- och yrkesförberedande program att välja bland.Kontaktinformation

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn
växel: 08-520 680 00
fax: 08-520 140 08
Nyckelord: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Nynäshamns kommun" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn
växel: 08-520 680 00
fax: 08-520 140 08
Motala kommunMagnetica Education ABUddevalla kommunMagnetica Education ABMotala kommunSurahammars kommunPops AcademySurahammars kommunJönköpings kommunMotala kommun