I SOTENÄS HAR satsningen på skolan under de senaste åren gett goda resultat, mycket tack vare en satsning på kompetenta lärare. Idag har man 89 procent behöriga lärare i kommunen.

– Det är ingen slump att vi har lyckats så bra med skolan i vår kommun. En stor anledning är att vi har erfaren, stabil och engagerad personal. Vi har även satsat på hög lärartäthet och att ha behöriga lärare i alla led, redan från förskola och uppåt. En annan viktig faktor är alla engagerade vårdnadshavare, en inte nog så viktig framgångsfaktor när det kommer till skolan idag, säger Michael Rung, rektor F-6, Södra och norra rektorsområdet.

GENOM ATT LÄGGA mest resurser på de yngsta ger man goda förutsättningar för en framgångsrik skolgång. Förskolan ger barnen en bra grund genom riktade satsningar på att börja läsa, skriva och räkna. Med bara ett högstadie i kommunen blir det också enklare med formella och spontana kontakter mellan låg/mellan och högstadiet.


– En av framgångsfaktorerna är att personal känner att de som individer spelar stor roll för resultaten och att det är ett meningsfullt arbete som utförs. I högstadiet har vi skapat autonoma arbetslag med ett stort helhetsseende. De förfogar i stor utsträckning över sina egna resurser och prioriterar själva efter de behov och möjligheter de ser. Vi försöker hitta balansen mellan att behålla det som fungerar samtidigt som vi rör oss framåt. Vi står på två ben, arbetslagets helhetssyn och självständighet till att organisera undervisningen och utveckla eleverna socialt. Samtidigt vill vi fortsätta att undervisa på ett inspirerande sätt, säger Jeanette Janson, rektor åk 7-9, Sotenässkolan.

www.sotenas.se

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsförvaltningen
Nyckelord: Chef och ledarskap, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Sotenäs kommun" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsförvaltningen
Jönköpings kommunSurahammars kommunMotala kommunMagnetica Education ABMarks kommunMotala kommunPops AcademyMotala kommunUddevalla kommunMagnetica Education ABSurahammars kommun