"Lärande och utveckling genom trygghet, glädje lust och engagemang En utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet"


Strömstads kommun är en Sveriges mest expansiva kommun med höga födelsetal, stor inflyttning och ett växande näringsliv. Utifrån en stark framtidstro och gemensam vision arbetar vi tillsammans för att utveckla vår verksamhet.

Vi välkomnar drivande engagerade medarbetare med siktet inställt mot målet.

Strömstads kommun har med sitt unika läge vid havet och inlandet, sedan många år lockat besökare och bosättare. Strömstad har en lång tradition av fiske, stenbrytning och kurortslivet. I norr gränsar vi mot Norge, en region som starkt bidrar till kommunens tillväxt.Med cirka 500 anställda ansvarar förvaltningen för förskola, fritidshem och grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, måltid och städ samt bibliotek, kulturskola och fritidsgård.

Förvaltningen leds av en förvaltningschef med en ledningsorganisation bestående av åtta rektorer, fyra förskolechefer och fyra verksamhetschefer. Ledningen arbetar tätt tillsammans i nätverk för att utveckla verksamheten och stödja varandra i sitt chefskap.

Som anställd inom Barn- och utbildningsförvaltningen har du möjlighet att vara delaktig i barns och elevers personliga så väl som kunskapsmässiga utveckling tillsammans med professionella kollegor och chefer.

Satsningar på kompetensutveckling görs på alla nivåer. Interna och externa utbildnings-satsningar görs för chefer och för medarbetare utifrån det samlade kompetens- utvecklingsbehovet. Förvaltningen deltar bland annat i Matematiklyftet och Läslyftet.Inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Strömstads kommun pågår ett omfattande utvecklingsarbete på alla nivåer för ökad måluppfyllelse.

I samarbetet med Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete, har förvaltningen ett pågående utvecklingsarbete som syftar till att all utbildningsverksamheten ska vila på vetenskapligt grund och beprövad erfarenhet. Förvaltningen samarbetar också med Karlstads universitet och sju andra bohuslänska kommuner där förvaltningen skapat en utvecklingsorganisation som sätter fokus på det systematiska kvalitetsarbetet utifrån lärgrupper och utbildade lärledare.Kontaktinformation

Strömstad Kommun
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00
Nyckelord: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Strömstads kommun" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Strömstad Kommun
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00
Uddevalla kommunMotala kommunMarks kommunMagnetica Education ABJönköpings kommunMotala kommunSurahammars kommunPops AcademyMotala kommunMagnetica Education ABSurahammars kommun