Lediga jobb i Vadstena - för lärare förskollärare rektorer och skolledare
Vadstena - lediga jobb
Ett nära samarbete mellan personalen och ambitiösa utvecklings- satsningar kännetecknar Vadstenas barn- och skolverksamhet. Och stimulans och trygghet präglar arbetsmiljön.

I Vadstena har personalen god inblick i varandras arbete oavsett om man jobbar med småbarn eller tonåringar och här ser man det som en självklarhet att följa barnet under hela uppväxten.

– Att vi samarbetar och har en samsyn på verksamheten är såklart en fördel. Dagens förskolebarn blir ju om några år elever på vår skola, säger Kjell Knutsson, rektor på Vadstenagymnasiet. Citat från Rektor, Barn- och ungdomschef, lärare, Matte- och NO-lärare, förskollärare

Flera av årets studiedagar planeras in gemensamt så att kommunens samtliga lärare, rektorer och övrig skolpersonal får tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter.

Engagemang och vilja
Nya lärdomar kommer snabbt många till del. Det ger Anette Andersson ett lysande exempel på. Till vardags är hon lärare för årskurs 4 till 6 på Katarinaskolan men hon har också fått möjligheten att vidareutbilda sig till så kallad processledare.

– Jag har fått många aha-upplevelser under den här tiden och framför allt har det varit roligt att få sprida kunskaperna vidare till mina kollegor. Alla har varit så peppade och intresserade, säger hon entusiastiskt.

Tydliga mål
Det övergripande syftet med processledarutbildningen är att inom alla skolstadier öka förståelsen för vad som ska läras ut, vilka arbetssätt som ska användas och hur man kan bedöma barnens kunskaper. Processledarna har sedan vidareförmedlat det till sina kollegor. Det är ett omfattande arbete som resulterat i att tidigare abstrakta styrdokument nu börjar bli konkreta, lättförståeliga och vardagsnära.

– Vi har arbetat fram pedagogiska mål som vi kan utgå ifrån i undervisningen, berättar Marie-Louise Mattisson, rektor på S:t Persskolan.

– Ja, och för de elever som behöver extra stöd har det varit till stor nytta, inflikar Johan Parmbäck, grundskollärare som jobbar i ett resursteam på Petrus Magni skola.

– Om det exempelvis handlar om andra världskriget utgår jag från den pedagogiska planeringen och kan utifrån det anpassa undervisningen till mina elever som behöver alternativa sätt för att ta det till sig, förklarar han.

Struntar i den trista matteboken
I Vadstena har man satsat extra mycket resurser på att utveckla just matematiken i skolan.

– Vi strävar efter att vara oberoende av läroboken när vi undervisar i matte, säger Marie- Louise Mattisson.

På S:t Persskolan där hon är rektor vill man gå ifrån det traditionella sättet att bara räkna mekaniskt. Istället har man börjat bygga upp en matteverkstad där eleverna på ett mer lustfyllt sätt ska ta till sig matten och få ökad förståelse för ämnet.

Som så mycket annat inom Vadstenas skolverksamhet genomsyras även denna satsning av samarbete över skolområdesgränser och åldersindelningar. Startskottet gick när det uppdagades att matematikundervisningen var eftersatt.

– Vi såg att elevernas matematikkunskaper var bristfälliga men visste inte vad det berodde på. De på gymnasiet undrade vad vi på högstadiet gjorde på mattelektionerna och vi i vår tur undrade vad de gjorde för fel på mellanstadiet och så vidare, säger Mats Pihlström, matte- och NO-lärare på högstadieskolan Petrus Magni skola.

I Vadstena bestämde man sig då för att agera både aktivt och på bred front för att förbättra situationen. Mats Pihlström fick till exempel möjligheten att studera matematik under ett helt år vid Karlstads Universitet.

Matematikpåsar till förskolebarnen
Och det ska börjas i tid. I Vadstena väcker man barnens matteintresse redan i förskolan.

– I vårt språklekotek har förskollärare möjlighet att låna pedagogiskt material som kan användas med barnen och där finns bland annat matematikpåsar, förklarar Therese Petersson, förskollärare på Förskolan Solrosen.

 Vadstenas skolor - trygghet för lärare och elever Vadstena - populärt bland lärarstudenterna

Kontaktinformation

Vadstena kommun
Barn- och utbildningskontoret
592 80 VADSTENA

Du är välkommen att kontakta oss via växeln på: 0143-150 00:

Thomas Klüft
Sektorchef

Barbro Henriksson
Förskolechef

Stefan Andersson
Grundskolechef

Kjell Knutsson
Gymnasiechef
Nyckelord: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Jobba i Vadstena kommun - lärarjobb, förskollärar- och rektorjobb" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Vadstena kommun
Barn- och utbildningskontoret
592 80 VADSTENA

Du är välkommen att kontakta oss via växeln på: 0143-150 00:

Thomas Klüft
Sektorchef

Barbro Henriksson
Förskolechef

Stefan Andersson
Grundskolechef

Kjell Knutsson
Gymnasiechef
Motala kommunPops AcademyMotala kommunMotala kommunMarks kommunMagnetica Education ABJönköpings kommunSurahammars kommunSurahammars kommunMagnetica Education ABUddevalla kommun