Vaggeryds kommun har två tätorter omgivna av en levande landsbygd i det natursköna Småland. Vårt strategiska läge mellan Jönköping och Värnamo gör kommunen till en attraktiv plats att bo, verka och leva i.


Vaggeryds kommun har en stadig tillväxt och är en av länets mest expansiva kommuner.

Som medarbetare i Vaggeryds kommun spelar du en viktig roll i kommunens utveckling. Vi vill ge bra service till våra kommuninvånare och här finns plats för dig som vill göra skillnad.


Barn-och utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar 16 förskolor, 14 grundskolor samt Fenix kultur och kunskapscentrum som innefattar gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Vi arbetar målinriktat för att ge varje barn och elev kunskap och framtidstro som kan följa dem genom livet.


I vår kommun finns många kompetenta och engagerade pedagoger som med stort intresse arbetar systematiskt med att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet.

I våra förskolor arbetar vi bl.a. med lärplattor som ett verktyg för pedagogisk dokumentation.
För att alla elever ska nå sina mål arbetar vi systematiskt mot läroplanens och nämndens mål. Vi arbetar för att alla skolor ska vara bra skolor oavsett om de ligger nära naturen utanför centralorterna eller om de ligger central till.

Pedagoger i både förskoleklasserna och på fritidshemmen ingår i ett kommunövergripande nätverk för att lära av varandra. Satsning på digitalkompetens, en bra elevhälsa, förstelärare, skickliga lärare och skolledare visar att resultaten ökar för varje år.

På Fenix når du dina personliga mål!

Vi tycker det är viktigt att skaffa kontakter för livet redan under gymnasietiden. Genom praktikperioder, fältstudier eller internationella utbyten ger vi våra elever möjlighet att skapa relationer och erfarenheter som kan underlätta övergången till arbetslivet. Vi tar regelbundet emot internationella besökare och utbyteselever, och ordnar olika konferenser i våra lokaler. Detta bidrar till ett stimulerande och öppet klimat som ger större förståelse för olika kulturer.

Om du fortfarande inte bestämt dig för vilken skola du ska läsa vid så uppmanar jag dig att läsa elevernas fem skäl att välja Fenix. Det är uppenbart att våra nuvarande elever upplever stor trivsel och uppskattar våra lärare.

Vi är helt övertygade om att vid Fenix så får du inte bara en fjäder i hatten utan också en bra start för ditt fortsatta liv.

Välkommen!

Martin Alkemark, rektor

www.fenixkunskapscentrum.se

Väljer du att studera hos oss ska utbildningen förmedla kunskaper så att du kan arbeta och verka i samhället. Utbildningen ska också ge dig möjlighet att fortsätta dina studier på exempelvis högskola.

Beroende på vilket mål och vilka förutsättningar du har varierar studierna både i tid och till innehåll.
http://www.fenixkunskapscentrum.se/258.html


ReMida tar tillvara på rest- och spillmaterial från företag. Saker företagen har tänkt att slänga kan istället få ett nytt liv och bli ett kreativt pedagogiskt material på förskolor, fritidshem, och skolor i vår kommun. Barns kreativitet och experimentlust att kan främjas genom att använda ett ofärdigt material som vi skapar något av tillsammans med barnen istället för att erbjuda färdiga leksaker.

Materialet kan även uppmuntra ett mer miljömedvetet förhållningssätt genom att lära barn och elever att ta tillvara på det som finns runt omkring och samtidigt minska konsumtionen av nya saker. Materialet är även ett stöd för det entreprenöriella lärandet. Barn och elever får utveckla sin nyfikenhet och kreativitet, samt samverka med omvärlden och näringslivet på ett verklighetsanknutet sätt.

Läs mer här


ReMida en blogg, som ni kan nå via denna länk: kreativvaggeryd.blogspot.se

Det går även att gilla ReMida på facebook

Kontaktinformation

Vaggeryds kommun

kommunstyrelsen@vaggeryd.se
0370-67 80 00

Twitter:
twitter.com/
vaggerydskommun

Facebook:
www.facebook.com/
vaggerydskommun
Nyckelord: Chef och ledarskap, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola
Dela med dig av "Välkommen till Vaggeryds kommun" till dina vänner:
Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens lediga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka på Skoljobb

Kontaktinformation

Vaggeryds kommun

kommunstyrelsen@vaggeryd.se
0370-67 80 00

Twitter:
twitter.com/
vaggerydskommun

Facebook:
www.facebook.com/
vaggerydskommun
Motala kommunMagnetica Education ABSurahammars kommunSurahammars kommunJönköpings kommunMotala kommunPops AcademyMagnetica Education ABMarks kommunUddevalla kommunMotala kommun