Nuvarande skolledning närmar sig pensionsåldern så vi söker två nya rektorer för att arbeta i s.k. funktionellt delat ledarskap. Detta innebär att två rektorer leder skolan tillsammans med var sitt väldefinierat rektorsuppdrag. Den främsta fördelen med funktionellt delat ledarskap är att man i den yttersta ledningen får en bredare kompetens.

Den nya skolledningen ska ha vision och vilja att tillsammans med alla duktiga elever och medarbetare fortsätta utvecklingen av Rekarnegymnasiet utifrån nationella och lokala mål.

Vi erbjuder dig en erfaren mentor och självklart kommer du att ingå i såväl kommunens som förvaltningens chefsintroduktionsprogram för nya chefer. Nuvarande rektor Hans Nilsson går snart i pension, och han berättar:

”Som chef i Eskilstuna kommun har du stora möjligheter att relativt självständigt tillsammans med personalen utveckla skolans profil.

Jag är oerhört tacksam över att ha fått dela ledarskapet med mina två kollegor Karin och Monika. Vi har under många år fått förmånen att leda en skola i utveckling tillsammans med en mycket kunnig och fokuserad personal. Det är otroligt spännande att leda en så stor men ändå dynamisk verksamhet.”

För att läsa mer eller ansöka, Klicka här...