Ett högintressant chefsjobb för en ny skolorganisation som avstamp och förutsättning för ett genomgripande och långsiktigt förändringsarbete. Ett utvecklande och strategiskt ansvar med fokus på helheten och med unika möjligheter att forma styrnings- och ledningsarbetet.

Kalix kommun har målsättningen att med vår nya organisation bygga en grundskola och gymnasieskola som kan jämföra sig med landets bästa skolkommuner. Som skolchef/ förvaltningschef blir Du nyckelperson för ett omfattande och målinriktat utvecklingsarbete.

Ditt uppdrag blir att leda, driva och inspirera arbetet med att utveckla organisation, arbetsformer, pedagogik och samverkan. Allt utifrån ett långsiktigt perspektiv med fokus på mål och resultat samt delaktighet för elever och personal. Du leder förvaltningens ledningsgrupp och ingår i kommunens ledningsgrupp, där Du tillsammans med övriga förvaltningschefer under kommunchefens ledning arbetar för kommungemensamma frågor.

Vi söker Dig som
  • har intresse för förändringsarbete och är dokumenterad god ledare och organisatör med erfarenhet från utvecklingsarbete i större organisation och arbete i en politiskt styrd verksamhet
  • har gedigen adekvat akademisk utbildning och god kännedom om och erfarenhet från utbildningsområdet
  • har en uttalad förmåga att samverka, bygga relationer och arbeta gränsöverskridande

Det här är rätt jobb för Dig som vill påverka och skapa resultat. Vi erbjuder ett spännande utvecklingsområde och en flexibel organisation med engagerade och duktiga medarbetare.

För att läsa hela annonsen eller ansöka, Klicka här...