Luleå är en mångsidig kommun med brett näringsliv, framstående tekniskt universitet, stort utbud av handel och nöjen och storslagen natur. Luleå har landets billigaste boende och ett stort utbud av både bostäder och bostadsmiljöer. I Luleå är det nära till allt, vi har sällan mer än 20 minuter till arbetet, skolan eller fritidsaktiviteterna och naturen finns alltid runt knuten. Luleå är dessutom den stad i Sverige som har flest soltimmar per år.

Som rektor i Luleå kommun är Du en representant för arbetsgivaren och har bl a ansvar för budget, personal, barn och elever, verksamhetens innehåll samt att Du har arbetsmiljöansvar.

Fem av befattningar är tillsvidareanställning där Du erhåller ett treårsförordnade som rektor och tillsvidareanställning som medarbetare i kommunen. En av befattningarna är vikariat som mest troligt sträcker sig över läsåret 09/10.

För att läsa hela annonsen eller ansöka, Klicka här...

För oss handlar en bra skola om att pedagoger, lärare och ledare håller hög klass!

Med målet att vara en av de bästa skolorna i landet behöver våra pedagoger, lärare och ledare vara både engagerade och uppdaterade inom sina kunskapsområden. Därför tycker vi att en långsiktig skolutveckling som omfattar alla pedagoger, lärare och ledare är nödvändig.

Vi tummar inte på medel till kompetensutveckling och utvecklingsarbete – snarare tvärtom”
fastslår skolchef Sture Bryggman.