Tysk-skandinaviska Skolan i Berlin jobb Den nystartade Tysk-skandinaviska skolan i Berlin söker skolledare och lärare till höstterminen 2012

Observera att sista ansökningsdag har passerat

Den 6 augusti 2012 startar den nya Tysk-skandinaviska skolan i Berlin. Skolan kommer att ha undervisning på danska, norska, svenska och tyska och arbeta enligt svensk läroplan med anpassning till Berlins Rahmenlehrplan samt danska och norska läroplaner. Vi är en halvstatlig skola med stöd från Berlins Senat och en föräldraförening. Under uppbyggnadsskedet kommer vi att arbeta med tre sammanhållna klasser (0-2, 3-5, 6-) enligt Skola 2000-konceptet och med immersionsmetoden för inlärning av främmande språk. Högstadie- och gymnsieskola med minst två programlinjer planeras bli nästa utvecklingssteg. Vi har lokaler i Berlin Tempelhof.

Tysk-skandinaviska skolan i Berlin söker till höstterminen 2012 en kvalificerad skolledare med pionjäranda och en tysk-skandinavisk vision av modern europeisk utbildning. Goda kunskaper i tyska krävs samt intresse av tyskt skolväsen samt god kännedom om utbildningssystem i nordiska länder.

Vi söker låg, mellan- och högstadielärare i vart och ett av de nordiska språken danska, norska och svenska samt tyska. Lärare med kompetens i matematik och naturvetenskapliga ämnen prioriteras särskilt.

Intresserade skolledare och lärare uppmanas sända sin ansökan på svenska/tyska till Ove Stephansson.

Die Deutsch-Skandinavische Schule (DSG) in Berlin eröffnet zum Schuljahresbeginn 2012/13 und sucht noch eine(n) Schulleiter/in und Lehrer/innen

Am 6. August wird die DSG, Deutsch-Skandinavische Schule, in Berlin starten. Der Unterricht wird auf Dänisch, Norwegisch, Schwedisch und Deutsch stattfinden und dem schwedischen Lehrplan folgen - mit Anpassung an den Berliner Rahmenlehrplan sowie an die dänischen und norwegischen Lehrpläne. Wir sind eine vom Berliner Senat und durch Elternbeiträge geförderte Schule. Während des Aufbaus arbeiten wir mit den Klassenstufen 1-3, 4-6, und 7-9, nach dem "Skola 2000-Konzept" und mit immersiver Methode zum Erlernen von Fremdsprachen. Eine Gymnasiale Oberstufe ist in Planung. Wir haben ein Gebäude in Berlin-Tempelhof.

Die Deutsch-Skandinavische Schule in Berlin sucht zum kommenden Schuljahr eine(n) qualifizierten Schulleiter/in mit Pioniergeist und einer deutsch-skandinavischen Vision von zeitgemäßer europäischer Schulbildung. Gute Kenntnisse der deutschen Sprache sind genauso notwendig wie ein Interesse am deutschen Schulsystem und gute Kenntnissen der Schulsysteme der nordischen Länder.

Wir suchen Grund- und Mittelstufenlehrer in den Sprachen Dänisch, Norwegisch, Schwedisch und Deutsch, insbesondere mit einem Schwerpunkt in Mathematik und den Naturwissenschaften, aber auch für andere Fächer.

Ihre Bewerbung können Sie in deutscher und einer skandinavischen Sprache an Ove Stephansson richten.

Ange i Din ansökan att Du såg annonsen på skoljobb.se

Senast publicerad eller uppdaterad 2012-05-21

Observera att sista ansökningsdag har passerat


Nyckelord: Chef och ledarskap, Chefstjänster inom grundskolan, Grundskola, Gymnasieskola, Rektor inom grundskolan, Svensklärare, Tyskalärare, Övriga rektorstjänster

Dela med dig av "Den nystartade Tysk-skandinaviska skolan i Berlin söker skolledare och lärare till höstterminen 2012, Tysk-skandinaviska Skolan i Berlin" till dina vänner:

Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens övriga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka
MikaelgårdenHammarö kommunMotala kommunSkoljobb.sePops AcademyFalu kommunTierps kommun