Sollentuna kommun jobb Förstelärare

Observera att sista ansökningsdag har passerat

I Sollentuna kommun arbetar engagerade och kompetenta medarbetare och ledare. Kvalitet och kundnytta står i fokus för oss. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet. Vi ger våra medarbetare möjlighet att utveckla både verksamheten och sig själva. Vi bygger tillsammans den goda arbetsplatsen - med arbetsglädje och stolthet. Välkommen att bli en av oss, välkommen till Sollentuna!

Sollentunas kommunala skolor söker ytterligare 14 stycken nya Förstelärare

Vår vision är att bli Sveriges bästa skola. 2017 har Sollentuna som mål att ha de högsta meritvärdena i landet. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalité och stimulerar alla elevers kreativitet. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor skall eleverna uppnå utmärkta studieresultat och bygga upp de kompetenser som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi skall också ligga i framkant vad det gäller pedagogiska metoder och organisering av undervisningen. För att klara ovanstående hämtar vi stöd i forskningen.

Vi har idag 59 förstelärare och önskar välkomna ytterligare 14 till vår verksamhet. 

Aktuella tjänster
 • Svenska, 3 tjänster
  Edsbergsskolan, Runbacka, Sollentuna International School
 • Svenska som andraspråk, 2 tjänster
  Centrum för integration och flerspråkighet i Sollentuna (CIFS), Sofielundsskolan
 • Matematik, 3 tjänster
  Brageskolan, Runbacka, Töjnaskolan
 • Slöjd, 1 tjänst
  Gärdesskolan
 • Musik, 1 tjänst
  Gärdesskolan
 • NO, 2 tjänster
  Vaxmoraskolan åk 1-6, Tegelhagen
 • Engelska åk 1-6, 1 tjänst
  Töjnaskolan
 • SO, 1 tjänst
  Utbildning Rotebro
 

Uppdraget
Som Förstelärare är kärnuppdraget undervisningen. Ditt uppdrag är att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för elever att nå en hög måluppfyllelse. Detta gör du utifrån våra gemensamma strategier som betonar vikten av att utöva ett tydligt pedagogiskt ledarskap, att utveckla en lärande organisation där du är beredd att dela med dig och bjuda in till klassrumsbesök och pedagogiska diskussioner. Varje rektor utformar utifrån detta ditt uppdrag.Det finns en förväntan från barn- och utbildningskontoret att du även deltar aktivt i kommungemensamma arrangemang och är aktiv i att sprida kunskaper vidare till kollegor inom organisationen. 

Kvalifikationer:
För att lyckas med uppdraget som Förstelärare förväntar vi oss att du är en tydlig ledare med förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, personal och föräldrar. Du har en särskilt god förmåga att skapa goda elevresultat och hög elevdelaktighet. Din syn på skolutveckling tar sin utgångspunkt i modern skolforskning och du har ett tydligt fokus på resultat. 

Krav:
1. Behörig lärare, examensbevis, lärarlegitimation

2. Kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet.

3. Se möjligheterna med IKT som en naturlig del i din undervisning och arbeta för ett omdefinierat lärande utifrån Puenteduras SAMR-modell

4. Ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

5. I övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 28 februari 2015. 

Du ska i ansökan ange
 • den skola du nu tjänstgör på
 • vilken tjänst du söker
 • vilken/vilka skola/or du söker
 • om du kan tänka dig att byta skola om aktuell tjänst inte finns på din nuvarande skola
 

Till ansökan skall följande bifogas:

1. En argumenterande text där följande punkter skall belysas (max 2 A4 sidor)
 • Beskriv hur du säkerställer att elevernas återkoppling på undervisningen tas tillvara?
 • Beskriv hur du arbetar med och ger formativ bedömning
 • Beskriv spännande och framgångsrik formativ bedömning som inte används idag.
 • Beskriv hur du anpassar undervisningen till elevernas olika kunskapsnivåer?
 • Beskriv samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat?


2. CV och tre referenser (rektor samt två kollegor)

3. Klassrumsobservationer
Internsökande: Två skolledare besöker dig för att ta del av din undervisning och ditt ledarskap i klassrummet utifrån ett förbestämt observationsschemaExternsökande: Som ovan alternativt att du är meriterad via Arete meriteringsprogram.

4. Rekryteringsgruppen samråder med förvaltningschefen inför tillsättning av tjänsterna. 

Övrigt
Anställningen innebär en reglerad arbetstid tid om 40h/vecka, 5h förtroendetid och bibehållna lov.

Anställningen som Förstelärare är tidsbegränsad och med ett lönetillägg på 5000 kr per månad.

Kontaktpersoner:
Anna Österman, Utvecklingsledare
tfn: 08-579 214 21

Daniel Broman, Förvaltningschef
tfn: 08- 579 213 01

Sista ansökningsdag:
2015-02-28


Ange i Din ansökan att Du såg annonsen på skoljobb.se

Senast publicerad eller uppdaterad 2015-01-20

Observera att sista ansökningsdag har passerat


Nyckelord: Engelska lärare, Grundskola, Grundskollärare 1-7 Ma / No, Grundskollärare 1-7 Språk / So, Matematiklärare, Musiklärare, NO-lärare, SO-lärare, SvAS-lärare, Svensklärare

Dela med dig av "Förstelärare, Sollentuna kommun" till dina vänner:

Jobbet har sparats under Mina jobb 19 lediga jobb fördelat på 19 annonser

Arbetsgivarens övriga jobb

Biblioteksmedarbetare, Sollentuna kommun

Biblioteken i Sollentuna är hjärtat i kommunen - en lockande och tillgänglig mötesplats för alla. Vi söker nu en biblioteksmedarbetare med ansvar för it-frågor...
2018-03-19

Specialpedagog Sollentuna kommun, Sollentuna kommun

Nu söker vi dig som vill ingå i vårt tvärprofessionella team på barn och utbildningskontoret Sollentuna kommun! Barn och utbildningsnämnden fattade hösten 2015...
2018-03-19

Studie- och yrkesvägledare till Barn- och Utbildningskontoret och Utbildnings- och arbetskontoret, Sollentuna kommun

Vi söker Studie och yrkesvägledare till Sollentuna kommun!   Huvuduppdraget för tjänsten ligger på Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret där du kommer att...
2018-03-15

Lärare i spanska och ev. annat ämne, Sollentuna kommun

Tegelhagens skola söker Lärare i spanska, åk 6-9 Tegelhagens skola ligger i ett naturskönt område i södra Sollentuna. På skolan går det sammanlagt cirka 600...
2018-03-12

Lärare i franska och ev. annat ämne, Sollentuna kommun

Tegelhagens skola söker Lärare i franska, åk 6-9 Tegelhagens skola ligger i ett naturskönt område i södra Sollentuna. På skolan går det sammanlagt cirka 600...
2018-03-12

Speciallärare, Sollentuna kommun

Helenelundsskolan söker Engagerad och nyfiken speciallärare till vårt mellanstadium. Helenelundsskolan är en F-9 skola, belägen mitt i södra Sollentuna. En...
2018-03-09

Grundlärare fritidshem, Sollentuna kommun

Grundlärare i fritidshem 100% Gröndalsskolan i Sollentuna ligger i ett etablerat villaområde med naturen inpå knuten och på promenadavstånd från Rotebros...
2018-03-05

Lärare till lovskolan, Sollentuna kommun

Nu söker vi legitimerade lärare till sommarens lovskola. Kommunens lovskola vänder sig till elever i åk 6-9 som riskerar att inte få betyg i vissa ämnen. Nu...
2018-03-01

Lärare i Ma / No / Tk åk 7-9, Sollentuna kommun

I Sollentuna kommun jobbar vi mot ett gemensamt och tydligt mål - Sveriges bästa skola. Vi utvecklar våra undervisningsmetoder och vi delar med oss av vår...
2018-03-01

Barnskötare timvikarier sökes, Sollentuna kommun

Barnskötare timvikarier sökes Turebergs Förskolor ska lägga grunden för ett livslångt lärande för våra barn. Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik...
2018-03-01

Barnskötare sökes, Sollentuna kommun

Barnskötare sökes Som Barnskötare på Turebergs Förskolor gör du skillnad för barn varje dag. Du har stora möjligheter att utvecklas i ditt yrke och som person-...
2018-03-01

Förskollärare sökes, Sollentuna kommun

Förskollärare sökes Som Förskollärare på Turebergs Förskolor gör du skillnad för barn varje dag. Du har stora möjligheter att utvecklas i ditt yrke och som...
2018-03-01

Lärare i idrott och hälsa 100%, Sollentuna kommun

Sollentuna kommun är en av landets bästa skolkommuner. Våra elever når mycket goda resultat och vi arbetar målmedvetet med att utveckla skolan. Vi har en...
2018-02-27

Lärare i musik 100%, Sollentuna kommun

Sollentuna kommun är en av landets bästa skolkommuner. Våra elever når mycket goda resultat och vi arbetar målmedvetet med att utveckla skolan. Vi har en...
2018-02-27

Skolsköterska, Sollentuna kommun

Skolsköterska till Eriksbergsskolan,Sollentuna Kommun40 % tjänst, möjligen öppning delad tjänst med annan kommunal skola på sikt Sollentunas vision är att bli...
2018-02-23

Elevassistent till grundsärskolan, Sollentuna kommun

Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att utvecklas och vara med och påverka? Vill du arbeta på Rösjöskolan, skolan där vi kan, vill och...
2018-02-21

Lärare i Ma / NO, högstadiet, Sollentuna kommun

Lärare i Ma/NO, högstadiet Tegelhagens skola ligger i ett naturskönt område i södra Sollentuna. På skolan går det sammanlagt cirka 590 elever F-8. Inom något år...
2018-02-21

Timvikarie fritidspersonal, Sollentuna kommun

Söker du ett utmanande och utvecklande extrajobb? Vill du arbeta i grundskola eller särskola i en kreativ miljö där vi utgår ifrån att alla elever kan lyckas...
2018-02-19

Grundsärskollärare Lärare med inriktning utvecklingsstörning Speciallärare Specialpedagog, Sollentuna kommun

I Sollentuna kommun arbetar engagerade och kompetenta medarbetare och ledare. Kvalitet och kundnytta står i fokus för oss. Eftersom vi gemensamt skapar vår...
2018-02-09
Tierps kommunMikaelgårdenPops AcademySkoljobb.seFalu kommunMotala kommunHammarö kommun