Sollentuna kommun jobb Förstelärare

Observera att sista ansökningsdag har passerat

I Sollentuna kommun arbetar engagerade och kompetenta medarbetare och ledare. Kvalitet och kundnytta står i fokus för oss. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet. Vi ger våra medarbetare möjlighet att utveckla både verksamheten och sig själva. Vi bygger tillsammans den goda arbetsplatsen - med arbetsglädje och stolthet. Välkommen att bli en av oss, välkommen till Sollentuna!

Sollentunas kommunala skolor söker ytterligare 14 stycken nya Förstelärare

Vår vision är att bli Sveriges bästa skola. 2017 har Sollentuna som mål att ha de högsta meritvärdena i landet. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalité och stimulerar alla elevers kreativitet. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor skall eleverna uppnå utmärkta studieresultat och bygga upp de kompetenser som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi skall också ligga i framkant vad det gäller pedagogiska metoder och organisering av undervisningen. För att klara ovanstående hämtar vi stöd i forskningen.

Vi har idag 59 förstelärare och önskar välkomna ytterligare 14 till vår verksamhet. 

Aktuella tjänster
 • Svenska, 3 tjänster
  Edsbergsskolan, Runbacka, Sollentuna International School
 • Svenska som andraspråk, 2 tjänster
  Centrum för integration och flerspråkighet i Sollentuna (CIFS), Sofielundsskolan
 • Matematik, 3 tjänster
  Brageskolan, Runbacka, Töjnaskolan
 • Slöjd, 1 tjänst
  Gärdesskolan
 • Musik, 1 tjänst
  Gärdesskolan
 • NO, 2 tjänster
  Vaxmoraskolan åk 1-6, Tegelhagen
 • Engelska åk 1-6, 1 tjänst
  Töjnaskolan
 • SO, 1 tjänst
  Utbildning Rotebro
 

Uppdraget
Som Förstelärare är kärnuppdraget undervisningen. Ditt uppdrag är att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för elever att nå en hög måluppfyllelse. Detta gör du utifrån våra gemensamma strategier som betonar vikten av att utöva ett tydligt pedagogiskt ledarskap, att utveckla en lärande organisation där du är beredd att dela med dig och bjuda in till klassrumsbesök och pedagogiska diskussioner. Varje rektor utformar utifrån detta ditt uppdrag.Det finns en förväntan från barn- och utbildningskontoret att du även deltar aktivt i kommungemensamma arrangemang och är aktiv i att sprida kunskaper vidare till kollegor inom organisationen. 

Kvalifikationer:
För att lyckas med uppdraget som Förstelärare förväntar vi oss att du är en tydlig ledare med förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, personal och föräldrar. Du har en särskilt god förmåga att skapa goda elevresultat och hög elevdelaktighet. Din syn på skolutveckling tar sin utgångspunkt i modern skolforskning och du har ett tydligt fokus på resultat. 

Krav:
1. Behörig lärare, examensbevis, lärarlegitimation

2. Kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar som lärare i skolväsendet.

3. Se möjligheterna med IKT som en naturlig del i din undervisning och arbeta för ett omdefinierat lärande utifrån Puenteduras SAMR-modell

4. Ha visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

5. I övrigt bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. 

Ansökan
Sista ansökningsdag är 28 februari 2015. 

Du ska i ansökan ange
 • den skola du nu tjänstgör på
 • vilken tjänst du söker
 • vilken/vilka skola/or du söker
 • om du kan tänka dig att byta skola om aktuell tjänst inte finns på din nuvarande skola
 

Till ansökan skall följande bifogas:

1. En argumenterande text där följande punkter skall belysas (max 2 A4 sidor)
 • Beskriv hur du säkerställer att elevernas återkoppling på undervisningen tas tillvara?
 • Beskriv hur du arbetar med och ger formativ bedömning
 • Beskriv spännande och framgångsrik formativ bedömning som inte används idag.
 • Beskriv hur du anpassar undervisningen till elevernas olika kunskapsnivåer?
 • Beskriv samband mellan dina undervisningsstrategier och dina elevers resultat?


2. CV och tre referenser (rektor samt två kollegor)

3. Klassrumsobservationer
Internsökande: Två skolledare besöker dig för att ta del av din undervisning och ditt ledarskap i klassrummet utifrån ett förbestämt observationsschemaExternsökande: Som ovan alternativt att du är meriterad via Arete meriteringsprogram.

4. Rekryteringsgruppen samråder med förvaltningschefen inför tillsättning av tjänsterna. 

Övrigt
Anställningen innebär en reglerad arbetstid tid om 40h/vecka, 5h förtroendetid och bibehållna lov.

Anställningen som Förstelärare är tidsbegränsad och med ett lönetillägg på 5000 kr per månad.

Kontaktpersoner:
Anna Österman, Utvecklingsledare
tfn: 08-579 214 21

Daniel Broman, Förvaltningschef
tfn: 08- 579 213 01

Sista ansökningsdag:
2015-02-28


Ange i Din ansökan att Du såg annonsen på skoljobb.se

Senast publicerad eller uppdaterad 2015-01-20

Observera att sista ansökningsdag har passerat


Nyckelord: Engelska lärare, Grundskola, Grundskollärare 1-7 Ma / No, Grundskollärare 1-7 Språk / So, Matematiklärare, Musiklärare, NO-lärare, SO-lärare, SvAS-lärare, Svensklärare

Dela med dig av "Förstelärare, Sollentuna kommun" till dina vänner:

Jobbet har sparats under Mina jobb 28 lediga jobb fördelat på 28 annonser

Arbetsgivarens övriga jobb

Mobila fritidsledare, Sollentuna kommun

Kultur och Fritid i Sollentuna är organiserad i två spår, kultur och idrott. Arbetet med ungdomars fritid ligger ligger i kulturspåret. Ungdomsverksamheten...
2017-09-22

Lärare i matematik och fysik / teknik / NO åk 7-9 på Helenelundsskolan, Sollentuna kommun

Helenelundsskolan är en F-9 skola, belägen mitt i södra Sollentuna. En skola för framtiden baserad på kreativitet, trygghet och lärande. Vi vill att våra elever...
2017-09-22

Lärare i franska & svenska åk 7-9 på Helenelundsskolan, Sollentuna kommun

Helenelundsskolan är en F-9 skola, belägen mitt i södra Sollentuna. En skola för framtiden baserad på kreativitet, trygghet och lärande. Vi vill att våra elever...
2017-09-22

Förskollärare, Sollentuna kommun

Storken är en liten förskola med två avdelningar, en för de yngre barnen och en för de äldre. Nu söker vi en medarbetare som vill vara en del i vårt arbetslag,...
2017-09-22

Grundskollärare i svenska och tyska åk. 6-9, Sollentuna kommun

Sollentuns Musikklasser är en 4-9 skola med ca 400 elever. Alla våra klasser har musikprofil med fokus på klassisk körsång. Eleverna söker till oss genom...
2017-09-18

Ansvarstagande barnskötare, Sollentuna kommun

Vi söker ansvarstagande barnskötare till vår Nattis-verksamhet På Turebergs Förskolor erbjuder vi Nattis-verksamhet på en av våra förskolor. Nattis-verksamheten...
2017-09-15

Ansvarstagande barnskötare på timbaserad tjänst till vår Nattis-verksamhet, Sollentuna kommun

Vi söker ansvarstagande barnskötare på timbaserad tjänst till vår Nattis-verksamhet På Turebergs Förskolor erbjuder vi Nattis-verksamhet på en av våra...
2017-09-15

Barnskötare till långtidsvikariat på fritidshem, Sollentuna kommun

Vi söker dig som är barnskötare och har erfarenhet från arbete i skola och på fritidshem. Vi vill att du har ett genuint intresse av att arbeta med elever och...
2017-09-15

Lärare till Töjnaskolan, Sollentuna kommun, Sollentuna kommun

Nu söker vi en kollega till härliga Töjnaskolan i Sollentuna kommun. Vi är en liten men stor skola belägen i bostadsområdet Töjnan. Nästa sommar 2018 påbörjar...
2017-09-15

Specialpedagog / speciallärare eller blivande specialpedagog / speciallärare, Sollentuna kommun

Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss på Runbacka skolor? Nu finns det en möjlighet för dig som läser till/vill läsa till specialpedagog eller...
2017-09-15

Grundskollärare årskurs 1-3 till tvålärarsystem, Sollentuna kommun

Vill du vara med och utvecklas tillsammans med oss på Runbacka skolor? Nu finns det en möjlighet att komplettera vårt tvålärarsystem på lågstadiet på en mycket...
2017-09-15

Lärare i franska & SO åk 7-9 på Helenelundsskolan, Sollentuna kommun

Helenelundsskolan är en F-9 skola, belägen mitt i södra Sollentuna. En skola för framtiden baserad på kreativitet, trygghet och lärande. Vi vill att våra elever...
2017-09-13

Lärare i SO åk 7-9 på Helenelundsskolan, Sollentuna kommun

Helenelundsskolan är en F-9 skola, belägen mitt i södra Sollentuna. En skola för framtiden baserad på kreativitet, trygghet och lärande. Vi vill att våra elever...
2017-09-13

Lärare till kommunens lovskola, Sollentuna kommun

Du kommer att arbeta med stödundervisning till elever i årskurs 6-9 som riskerar att inte nå kunskapskraven i något av ämnena matematik, svenska, svenska som...
2017-09-13

Specialpedagog med försteläraruppdrag, Sollentuna kommun

Vaxmoraskolan är belägen i ett lugnt villaområde nära naturen i Törnskogen, Sollentuna. Vår verksamhet håller hög pedagogisk kvalitet där elever, personal och...
2017-09-13

Förskollärare / lärare mot de yngre åldrarna, Sollentuna kommun

Sollentuna kommun siktar mot att bli Sveriges mest attraktiva kommun. Vi är redan på god väg. SCB:s medborgarundersökning visar att Sollentunaborna är nöjdast i...
2017-09-13

Elevresurs skola, Sollentuna kommun

Sollentunas vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en...
2017-09-13

Sva F-6, Sollentuna kommun

- Vill du jobba i en skola med små klasser? - Med "en till en" och i en stark delningskultur? - Möjlighet till regelbundet samarbete med ämneskollegor? - Då har...
2017-09-13

Lärare i spanska 100%, Sollentuna kommun

Sollentuna kommun är en av landets bästa skolkommuner. Våra elever når mycket goda resultat och vi arbetar målmedvetet med att utveckla skolan. Vi har en...
2017-09-11

TImvikarie till Töjnaskolan, Sollentuna kommun

Nu förstärker vi våra team Vi söker dig som har ett genuint intresse för elever. Du är en varm och trygg person som håller god struktur och lägger stor vikt vid...
2017-09-11
Smedjebackens kommunStockholms stad UtbildningsförvaltningenSkoljobbsmässanTäby FriskolaSolna stadKarlskrona kommunRegion GotlandStockholms stad Utbildningsförvaltningen