Engelska Skolan Norr jobb Lärare i SVE/SO

Observera att sista ansökningsdag har passerat

Vi erbjuder dig möjligheten att få en betydelsefull roll i en av Stockholms äldsta fristående F-9 skolor med drygt 550 elever belägen vid Roslagstull. Skolan präglas av tydliga värderingar och engagemang för människors olikheter och utveckling.
Engelska Skolan Norr är en interkulturell skola med tvåspråkig profil som startade i augusti 1993. Elevernas och lärarnas mångkulturella bakgrund skapar en miljö som bidrar till förståelse och respekt för kulturella skillnader; unity in diversity.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Varje elev skall efter årskurs nio ha utvecklat så goda språkkunskaper att de kan fortsätta studera på antingen svenska eller engelska. Skolans elever är mycket välmotiverade och högpresterande.

I rollen som lärare inom grundskolan är din uppgift att utifrån varje elev skapa de förutsättningar som behövs för att nå uppsatta kunskaps- och individuella mål.

Du kommer att undervisa två klasser på mellanstadiet i ämnena svenska/sva och SO
Du kommer att vara mentor för en klass
Du ska utveckla elevernas kunskaper och färdigheter med läroplanen och kursplanerna som grund genom tydliga kriterier, mål och feedback
Du ska vara uppdaterad kring kompensatoriska hjälpmedel och kunna använda dessa i undervisningen
Du ska som symbolisk ledare ha förmåga att skapa trygghet, ordning och arbetsro både i och utanför klassrummet
Du ska vid varje terminsstart genomföra och analysera Skolverkets kartläggningar
Du ska vara behjälplig i arbetet med åtgärdsplaner/IUP tillsammans med elevhälsan
Du ska arbeta utifrån forskning och beprövade metoder för att stärka elevens självförtroende och öka motivationen att lära.

Personliga kvalifikationer
Du har ett stort engagemang för dina elevers kunskapsutveckling. Du är behörig lärare i Svenska/SO. Du engagerar dig i eleverna och i deras mål genom ett coachande förhållningssätt. Du har ett stort engagemang för skolutveckling. Du tar initiativ och ett helhetsansvar. Du söker förståelse och kunskaper samtidigt som du delar med dig av dina egna. Som person är du kreativ och öppen för nya idéer och synpunkter. Du är strukturerad, lojal, lyhörd och har hög ansvarskänsla. Du talar och skriver flytande på både engelska och svenska.

Övrigt
I enlighet med lagen om legitimationskrav (SFS 2014:458) kan inte lärare utan legitimation erhålla tillsvidareanställning. Lärare utan legitimation erbjuds därför tidsbegränsad anställning intill dess att legitimation erhållits.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Med hänsyn till Lag SFS 2000:873 måste de som erbjuds tjänst inom skola uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.

Din ansökan
Tjänsten är på 100 % tillsvidare, med start den 8 jan 2017.

Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande.

Önskar du veta mer om tjänsten vänligen kontakta:
Bitr. rektor Carina Bertsdotter 08-441 85 90

Varmt välkommen med din ansökan!

Ange i Din ansökan att Du såg annonsen på skoljobb.se

Senast publicerad eller uppdaterad 2017-11-29

Observera att sista ansökningsdag har passerat


Nyckelord: Grundskola, Gymnasieskola, SO-lärare, Svensklärare

Dela med dig av "Lärare i SVE/SO , Engelska Skolan Norr" till dina vänner:

Jobbet har sparats under Mina jobb
Arbetsgivarens övriga jobb
Just nu finns inga aktuella jobb att söka
Falu kommunMotala kommunMotala kommunMikaelgårdenPops AcademyTierps kommunSkoljobb.seHammarö kommun