skoljobb.se

Att lära med hjärtat...

Att lära med hjärtat - När kunskap och värde blir ett

""Sanna Nova Emilias senaste bok Att lära med hjärtat – när kunskap och värde blir ett sägs rikta sig främst till pedagoger och föräldrar. Dock behöver man bara läsa några få sidor för att förstå att detta är en skrift som kan leda till ett konstruktivt paradigmskifte såväl för den enskilde som för familjen, gruppen och samhället!”
Martina Bortas – Leg. psykolog och f d Skolpsykolog

 
De fantastiska recensionerna av min kommande bok Att lära med Hjärtat - När kunskap och värde blir ett fortsätter att strömma in och mitt hjärta fylls av oändlig tacksamhet över möjligheten att få bidra till detta viktiga skifte som skolan nu står inför. Eller egenligen så handlar det kanske inte så mycket om ett skifte, utan mer om en expansion. Vi lyfter våra blickar, vi vidgar vår medvetenhet, vi utökar vår förståelse, till att inte enbart omfatta undervisningsmetoder och behovet av baskunskaper, utan även en förståelse för hela människan som en levande, kännande entitet. Med behovet av så mycket mer.   

Jag är beredd på att min bok även kommer att mötas av en del höjda ögonbryn och ifrågasättanden. Nya tankar möts ofta av ifrågasättanden, eftersom nya tankar erbjuder nya möjligheter och nya lösningar och eftersom människor ofta tar nya idéer som regelrätt kritik gentemot deras gamla val och prioriteringar. Emot det gamla sättet att vara. Kanske är det just denna rädsla att förändras, att se på sig själv och våga acceptera att det vi hittills gjort inte längre fungerar för den tid som är nu, som gör det svårt för människor att ta steget utanför trygghetszonen? Kanske tror många av oss att vi måste betrakta våra tidigare val som felaktiga för att kunna betrakta våra nya val som rätta och riktiga? Men var sak har sin tid. Och det är nu hög tid, att vi börjar ställa oss själva de avgörande frågorna, utan rädsla att inte fullt ut kunna leverera de färdiga svaren... 

- Hur skapar vi ett mer medmänskligt samhälle?

- Hur bidrar vi till att våra barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella behov, förutsättningar, talanger och förmågor, oavsett vilka dessa är?

- Hur bidrar vi till att våra barn får möjlighet att behålla och utveckla sitt självledarskap, sin inre ledning, motivation och drivkraft?

- Hur bidrar vi till att våra barn får möjlighet att behålla och utveckla sitt fria, kreativa tänkande?

- Hur bidrar vi till en inspirerande miljö där våra barn får utvecklas i glädje och tillit till sin egen förmåga?

- Hur bidrar vi till att våra barn utvecklas till trygga, självmedvetna individer med insikt om såväl sitt eget som andras värde?

- Hur bidrar vi till en mer sund och välmående framtida generation, än den vi ser idag?

- Hur går vi ifrån en Lydnadskultur till en Ansvarskultur, befolkad av en mänsklighet som fullt ut vill och vågar ta ansvar för sina liv, sina behov, tankar, känslor, handlingar och relationer?

""Sanna Nova Emilia har skrivit en bok som tar oss från där vi är till dit vi vill komma. Jag har läst mängder med böcker om psykologi och pedagogik, men jag har aldrig läst en bok som lika enkelt och självklart förklarar grunden till våra mänskliga beteenden.
Boken visar på en väg där vi kan gå från ord till handling och skapa en skola med hjärtat i fokus - en skola där vuxna leder sig själva och är förebilder för barnen, där de vuxna lever sin inspiration och därmed uppmuntrar barnen att leva sin inspiration och att ständigt befinna sig i ett lärande. När vi är inifrånstyrda så styrs vi av vår kreativitet, glädje och inspiration vi har gått bortom vår egen och andras rädsla och från den platsen kan vi utveckla hela vår potential och lärandet blir en livslång process. När vi kan leda våra barn och ungdomar att leva med inifrånstyrning ger vi dem möjligheten att leva sina drömmar. Vilken gåva är större än det?
Läs, njut, ifrågasätt och reflektera över hur du kan vara med och bidra till förändringen - Världens bästa skola!""
Pamela von Sabljar – Pedagog, skolutvecklare, föreläsare

Läs mer om boken här!

Från ett hoppfullt hjärta,

Sanna Nova Emilia

Föreläsare hos Holmbergs Talare

Verksamhetschef
True Heart Education

Medskapare till
Opinionen för optimalt lärande
http://www.facebook.com/opinionenforoptimaltlarande