skoljobb.se

En till En tvingar fram förändrad syn på kompetensutveckling

Skolledarbloggen

Införandet av En till En i skolan gör att begreppet kompetensutveckling måste utmanas. Ofta består kompetensutveckling av att några åker på en kurs eller lyssnar på en föreläsning. Inte sällan förväntas dessa sedan ta med sig kunskapen hem och sedan ska den spridas bland kollegorna på skolan och därefter resultera i förändrad undervisning.

 

I samband med införande av En till En i skolan ökar förändringstakten och ”halveringstiden” på IT kunskap sjunker. Risken är påtaglig att stora utbildningsinsatser som sker parallellt med den dagliga verksamheten är inaktuella redan efter examen.

 

Eleverna har redan en förändrad syn på lärande. De lär sig komplicerade dataspel – inte genom att gå en kurs eller läsa en lång manual utan genom att testa, misslyckas och testa igen. Kör man fast frågar man någon kompis – in real life eller på nätet. Detta är ett helt logiskt och ett effektivt sätt att lära sig nya saker i en tid där förändringstakten är stor.

 

För skolans del kräver det att vi vågar pröva nya saker i klassrummet utan krav på att det ska bli lyckat första gången, att vi vågar ta hjälp av varandra och av eleverna för att komma framåt och övervinna problem. Ska man använda sig av modern teknik måste lärandet i huvudsak ske i klassrummet – varje dag, snarare än utanför klassrummet, 5 dagar om året, då det är studiedag.