skoljobb.se

Nu börjar arbetet med utvecklingssamtalen!

Skolledarbloggen

Snart lägger vi återigen en termin bakom oss. Alléskolans elever har dock ett viktigt arbetsmoment kvar – att förbereda höstens utvecklingssamtal. Under de sista veckorna av varje termin utvärderar eleverna, med stöd av lärarna, måluppfyllelsen i varje ämne. Det är ju nu man kommer ihåg hur det varit, vad man lärt sig. Eleverna övar sig i att reflektera över sitt lärande. Parallellt skriver lärarna skriftliga omdömen. Allt ska vara klart innan man går på sommarlov. Utvecklingen i varje ämne dokumenteras i databasen Dexter, elevernas reflektioner och lärarnas skriftliga omdömen.

 

När vi startar upp höstterminen kommer vi att ägna den första veckan åt att eleverna får repetera och öva sig på att beskriva sitt lärande utifrån denna dokumentation. Sedan kommer eleverna att hålla i sina egna utvecklingssamtal där de beskriver nuläget och sedan tar sikte på målen för kommande termin.

 

Nu lägger vi grunden för goda utvecklingssamtal i höst!

 

Du kan läsa mer om Alléskolans utvecklingssamtal på vår hemsida