skoljobb.se

Förskollärare

Förskollärare jobbar med barn mellan ett och upptill sju år gamla. Förskollärare har en viktig uppgift för det svenska samhället då arbetar med barnens utveckling och stöttar dem så att de klarar av att börja första klass.

Förskollärare har sin arbetsplats på förskola, förskoleklass för barn som fyllt sex eller öppna förskola. De jobbar i team och samarbetar barnskötare, grundskollärare och fritidspedagoger. Fröskollärare har det pedagogiska ansvaret för barnen i förskolan. Deras uppgifter är att följa läroplanen och arbetat med barn i grupp, samtidigt se till att varje enskilt barn för den utveckling och stöd som passar dess utveckling och ålder. Som förskollärare gäller det att ha en förmåga att anpassa verksamheten till varje barns ålder, oavsett hur gamla de är. Förskolan styrs av en egen läroplan medans verksamheten i förskoleklass styras av samma läroplan som fritidshem och grundskola.

I arbetet är det viktigt med samarbetet och kontakten med föräldrarna. Det kan vara till exempel att ordna och delta i föräldramöten och att hålla utvecklingssamtal så föräldrarna får information om situationen för deras barn. Alla barn ska trivas på förskolan och i många fall kommer det finnas komplikationer, då är det bra med ett bra samarbete och kontakt med föräldrarna. Oftast kopplar förskollärare in kuratorer, förskolepsykologer, tal- och språkpedagoger och andra pedagoger för att behandla problem i barngruppen eller för att ge extra stöd och stimulans till barn i behov av särskilt stöd.

Förskolan planerar temainriktat för att barnen ska kunna förstå olika sammanhang i tillvaron. Det kan vara allt ifrån natur, samhälle, djur, miljö och kultur och det går som en röd tråd genom verksamheten. Förskolläraren låter barnen använda sin fantasi, bland annat genom sång, musik, drama, lek och bild.

De flesta förskollärare arbetar på en kommunal förskoleklass eller i förskola. Andra arbetar på privata förskolor vilket det blir mer av i Sverige. Om man som förskollärare vill vidareutbilda sig kan man arbeta inom specialområden som lekterapiverksamhet och särskola.

För en förskollärare med många års erfarenheter kan också få leda hela verksamheten vid en eller flera förskolor. Då har man det yttersta ansvaret för den pedagogiska utvecklingen. Man måste även se till att ekonomin sköts och ha hand om personalen.

Framtiden för förskollärare

Självklart påverkas arbetsmarknaden av flera olika faktorer för förskollärare. Antal barn som föds är en av faktorerna. Just nu i Sverige är det brist på förskollärare. Främst är det i storstäderna det saknas mest. Värst är det i Stockholmsområdet och Skåne. Arbetsförmedlingen konstaterar att kommunerna kommer att få svårt att uppnå lagstiftarnas krav. Problemet har funnits länge på grund av att det är för få som söker till förskollärarutbildning. I större kommuner, där det finns många arbetsplatser att välja mellan, har rörligheten bland förskollärarna blivit större. Om man ska se något positivt med det hela är att ingångslönerna höjs. Nyexaminerade förskollärare sitter på ett bra förhandlingsläge.
 

Lediga jobb för förskollärare

Eftersom det är brist på förskollärare så söker förskolor ständigt efter nya medarbetare. Ta vara på chansen nu när det är brist och försök höja din lön genom att byta arbetsplatser. För dig som är nyexaminerad är det viktigt att du förhandlar dig till en bra ingångslön. Se lediga förskollärare jobb på Skoljobb.se