skoljobb.se

Förskollärarutbildning

Förskollärarutbildning består av tre delar: inriktning, det allmänna utbildningsområdet och specialisering. Alla lärarstudenter går igenom det allmänna utbildningsområdet och innehåller läraryrkets centrala kunskapsområden. Du kan välja en eller flera inriktningar för att skapa en lärarprofil, och du avslutar studierna med att specialisera dig inom ett område.

För att bli antagen till en förskollärarutbildning krävs förutom grundläggande behörigheter också särskilda behörigheter i engelska, samhällskunskap och svenska. Du kan även behöva ha behörigheter i vissa andra ämnen beroende på vilken inriktning du väljer att studera.

Förskollärare har även möjligheter att vidareutbilda sig. Inom högskolan finns det påbyggnads- och kompletterande utbildningar av förskollärare till grundskollärare.