skoljobb.se

Lönestatistik

Lärare grundskola

Att arbeta som grundskolelärare ger en genomsnittslön på 334 800 kr per år.

Lärare gymnasieskola

Genomsnittslönen för en gymnasielärare är 358 000 kr per år.

Lärare universitet/högskola

En genomsnittslön för en lärare anställd på universitet eller högskola är 448 000 kr per år.

Lärare yrkeshögskola

Genomsnittslönen för en lärare på yrkeshögskola är 358 800 kr per år.

Förskolelärare

Genomsnittslönen för en förskolelärare är 31 200 kr per år.

Verksamhetschef/Rektor

Den genomsnittliga lönen för en verksamhetschef eller rektor är 548 400 kr per år.