skoljobb.se

Skriva CV

Skriva CV - Hur skriver man ett CV?

Ett CV är en sammanfattning av vad du hittills gjort i ditt liv. Meningen är att läsaren snabbt ska kunna se vad du har för erfarenheter, kunskaper och meriter. Ett CV ska vara kort och koncist och bör inte vara mer än en till två A4-sidor. 
 

Uppgifter som ska vara med i ett CV

Kontaktuppgifter
Namn, adress, telefon och e-mail. Skriv även dit din ålder.

Arbetslivserfarenhet
Ange de anställningar du har haft. Ta endast med relevanta anställningar och skriv dem i kronologisk ordning med den senaste anställningen först. För varje jobb anger du arbetsgivare, befattning och under vilken tid anställningen varade. Du kan även kort beskriva dina arbetsuppgifter och vilka erfarenheter du fick. Om det är en liten eller mindre känd arbetsgivare är det bra om du kortfattat beskriver arbetsgivarens verksamhet. Det finns ingen regel som säger att arbetslivserfarenheten ska stå före utbildningar. Om du är ung och inte har så stor yrkeserfarenhet och känner att din utbildning är din största merit, kan du lista utbildningar före arbetslivserfarenhet. 

Utbildning
Uppge skolans och utbildningens namn, examen och under vilken tid du studerade. Börja med den senaste och ta även med andra relevanta kurser, som exempelvis språk- och ledarskapskurser. 

Språk och datorkunskaper
Ange de språk du kan och på vilken nivå du behärskar dem. Du kan förslagsvis välja mellan baskunskaper, bra och flytande. Skriv även vilka datorprogram du behärskar, exempelvis, Office-paketet, Windows, html-programmering, eller Java-programmering. 

Övrig information
Skriv allt övrigt som du tror en arbetsgivare kan tycka är relevant. Exempel kan vara engagemang i en studentförening, aktiv inom en idrottsförening, att du har körkort, gjort lumpen, med i styrelsen i din bostadsrättsförening, eller en långvarig utlandsvistelse. Här kan du även nämna dina fritidsintressen. 

Referenser
För att referenserna ska bli optimala ska dina referenspersoner förberedas individuellt inför respektive referenstagning. Referenserna ska kontaktas personligen och ges information om vad det gäller för jobb, vem som kommer att ringa samt - och här gäller det att tänka till - du ska påminna dem om vilka av dina arbetsuppgifter, insatser och resultat som gör dig lämplig för jobbet. 

Du kan inte påverka deras omdöme om dig men du kan hjälpa dem att göra referensen mer matnyttig. Glöm inte att tacka och ge återkoppling till referenserna antingen du fått jobbet eller ej. I det senare fallet ska du ju dessutom troligen använda dem igen inom kort. Av detta följer att du inte ska skriva dina referenser i CV eller ansökan utan lämna dem när man ber om dem, vanligen sent i processen. 

Ge en tydlig uppställning med namn, kontaktuppgifter samt vilken arbetsrelation ni haft, chef, kollega, underställd etc.