skoljobb.se

Lärare

Lärare är ett av Sveriges viktigaste yrke. Lärare har oftast ganska fria händer under skolterminerna men samtidigt har de ett stort ansvar och det är väldigt viktigt att följa läroplanen. De flesta lärarna arbetar på grundskolan, men kan även undervisa vuxna inom högskolor, komvux eller andra vuxenutbildningar.

Lärare arbetar oftast i arbetslag tillsammans med andra lärare. Tillsammans lägger de upp hur undervisningen ska gå till med läroplanen som bas. Man måste kunna jobba i grupp som lärare. Det är ett väldigt krävande jobb och man behöver, även som lärare stöd och hjälp från andra kollegor. Som nyexaminerad lärare är det alltid bra att ha en mentor under sitt första år i skolan. Du ska vara en förebild för eleverna i din klass. Eleverna kommer se upp till dig och därför är det viktigt att du agerar professionellt.

Du kommer ha regelbunden kontakt med föräldrar eller annan anhörig under tiden du har deras barn. Utvecklingssamtal är en viktig del under skoltiden och genom samtal med föräldrar eller anhörig så går ni igenom elevens kunskaper och vad som eventuellt behöver förbättras.

Lärarlegitimation införs från 2012 och det innebär att bara lärare med legitimation får sätta betyg på eleverna. För att kunna få legitimation behöver lärare visa att de är lämplig för yrket genom att gå en introduktionsperiod under ett skolår. En legitimerad lärare kommer fungera som mentor och ska ge råd och stöd under introduktionsperioden.

De vanligaste arbetsplatserna är grundskola och gymnasium. I grundskolan jobbar lärare med de åldersgrupper och den ämnesinriktning man har valt i sin lärarutbildning. Bland de allra yngst inom grundskola undervisar lärarna nästan i alla ämnen. För de lärare som har äldre elever inom grundskolan har man oftast färre ämnen. På gymnasienivå har läraren en stor roll som handledare för eleverna. Där har lärarna färre ämnen och undervisar ofta olika klasser.
 

Lärare i framtiden

Det går en het debatt om framtidens löner för lärare just nu. Numera kommer lärarna bli legitimerade och många tror att det kommer höja statusen på yrket. Detta kommer troligtvis leda till att lönerna höjs. Flera lärare ska kunna göra karriär inom yrket. Det är arbetsgivarna som är ansvarig att skolan håller hög kvalité. Lärare ska alltid hålla en hög kunskapsnivå och därmed är arbetsgivarna skyldiga att bidra med kompetensutveckling. Regeringen satsar mellan 2012 och 2014 1,5 miljarder kronor för Lärarlyftet. För dig som vill utveckla dig inom lärarlyftet finansierar staten och arbetsgivaren 80 procent av din lön.

Lärare är ett framtidsyrke. Anställningsbehovet ökar successivt till följd av växande elevunderlag och pensionsavgångar. Arbetslösheten för lärare är väldigt låga och har stora möjligheter för nyexaminerade lärare att få jobb.
 

Lediga jobb för lärare

Brist på legitimerade lärare kommer bli ett stort problem för många skolor. Därför är viktigt att hitta lärare som är kvalificerade redan nu. Lärare sitter på ett bra förhandlingsläge när det kommer till lön. Skolor måste ha ett visst antal legitimerade lärare för att klara skolverksamheten och skolor som inte har tillräckligt många, kommer eventuellt behöva locka med höga löner. Hitta lediga lärare jobb på Skoljobb.se.