skoljobb.se

Populär Arbetsgivare

  Bodens kommun

Här får du världens viktigaste jobb

Bara tre mil från havet i Norrbotten ligger trivsamma Boden med 28 000 invånare. I denna moderna och hållbara småstad har du nära till det mesta. Inte minst till spektakulär natur, något som barn i alla åldrar får utnyttja.

De äldre eleverna får bland annat göra en studieresa till Abisko för att fjällvandra och lära sig att överleva i naturen. Redan vid 4-årsålder får barnen lära sig att åka skidor och kommunen samarbetar med flera idrottsföreningar.

Världens viktigaste jobb

Som pedagog inom Bodens utbildningsförvaltning har du ett av världens viktigaste jobb. Här bidrar du till att barn och unga ges mod och kompetens att möta framtidens utmaningar. Goda lärmiljöer, kunskap och trygghet är tre viktiga pelare i alla verksamheter. Alla barn och elever ska bli sedda för den de är och alla barn är allas barn. 

Språket är livsviktigt

Inom förskolan arbetar pedagogerna mycket med språkutveckling efter Bornholmsmodellen.

Språket är en viktig del och alla förskolor jobbar med läslyftet för att på bästa sätt förbereda barnen för skolan. ”Det gäller att hela tiden jobba om och pröva nya metoder. Att vrida och vända på sina metoder för språkinlärning. Inte fastna i det gamla”, säger Catarina Björnsson. 

Här arbetar vi tillsammans

Vi jobbar för att stärka varandra och utvecklas tillsammans. Här arbetar alla lärare tillsammans genom att sitta med på varandras lektioner och coacha varandra. 

”Vi jobbar inte bara med varandra, utan även för varandra,” fortsätter han.

Genom reflektion enligt EPA-metoden får eleverna en möjlighet att själva finna svar på svåra frågor. Metoden går ut på att första reflektera enskilt, sedan i par och till sist tillsammans med resten av klassen. Daniel Anttila använder sig även av en lektionsmall så att alla elever får grepp om vad lektionen kommer att handla om.

”Lektionsmallen skriver jag upp på tavlan”, berättar Daniel. ”Där besvaras frågorna: vad ska vi göra idag, vad är målet med lektionen och vad gör vi nästa lektion?”

Röresle för ökad inlärning

Bodens kommun medverkar i pulsprojektet där eleverna får delta i pulshöjande aktiviteter. Syftet med projektet är att studera sambandet mellan elevers uthållighet och deras skolarbete. Forskning visar att pulshöjande aktiviteter ökar inlärningen. Dessa aktiviteter är utöver idrottslektionerna och ska utföras varje dag med pulsband.

Elevernas hälsa går först

En viktig del av skolan i Boden är elevhälsan som tillsammans arbetar för hälsofrämjande frågor. Elevhälsan i Boden består av kurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog och skolläkare. Kompetenserna inom elevhälsan kompletterar varandra och har ett tätt samarbete med skolornas elevhälsoteam.

De har uttalade gemensamma uppdrag för hälsofrämjande och förebyggande arbetsformer med samarbete kring hälsosamtal, ACT, YAM, utbildning och handledning till arbetslag, hälsofrämjande arbete med elever.

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

3000+

Huvudkontor

Boden

Sociala medier

Lediga jobb från Bodens kommun

Lärare Harads skola

Boden - 13 dagar kvar

Läs mer

Lärare franska Stureskolan

Boden - 6 dagar kvar

Läs mer

Utbildningsadministratör 50%

Boden - 13 dagar kvar

Läs mer

Bodens kommun i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Bodens kommun

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor