skoljobb.se

Populär Arbetsgivare

  Fridaskolorna AB

Fridaskolan är en fristående skola med en tydlig utbildningsidé. Våra elevers skoltid ska leda till mer än ett omdöme i form av ett betyg. Vi vill ge våra elever en värdegrund som de har nytta av hela livet. När de lämnar Fridaskolan ska de inte bara ha goda kunskaper. De ska också ha tillit till sina egna förmågor, bibehållen nyfikenhet och förstå vad det innebär att aktivt medverka i och bidra till att utveckla ett demokratiskt samhälle.

FÖRSKOLA

På Frida förskola uppmuntrar vi varje dag barnens inneboende nyfikenhet. Det gör vi därför att barnen är det viktigaste vi har. Ansvaret när det gäller barnens utveckling och välmående tar vi på stort allvar. Vi skapar en stimulerande och kreativ miljö, där varje barn blir sett och möter utmaningar – på sin nivå. Växa i lärande, med andra ord.

GRUNDSKOLA

Fridaskolans vision är ”att utbilda tågluffare”. För att lyckas med det ger våra skolor varje enskild elev förutsättningar att utveckla kunskaper, men också förmågor som är värdefulla. Kunnande, bildning, innovationsförmåga, samarbetsförmåga och andra tågluffaregenskaper som är nödvändiga för att resa vidare i livet med gott självförtroende.

FRITIDS

Fritidsverksamheten inom Frida är som en bro mellan skola och fritid. Vårt fokus ligger på lärande och lek, på helhet och sammanhang. Genom vår fritidsverksamhet ger vi barnen möjligheter att använda och odla sina förmågor under meningsfulla former. Varje barns välbefinnande är vår utgångspunkt. Allt för en meningsfull och utvecklande fritid.

VÄRDEGRUND & VISION

Att investera i framtiden. Fridas vision ”Att utbilda tågluffare” handlar om just det. Genom vår verksamhet ger vi våra barn och ungdomar möjligheter att utveckla det som är nödvändigt för att kunna bidra till en bättre värld. Grundstenar för detta är bildning och goda kunskaper, omsorg om sina medmänniskor och miljön, nyfikenhet, kunnande, ansvarstagande och kreativitet.

Vår värdegrund har sin utgångspunkt i de statliga styrdokumenten, men vår miljö för lärande formas också av vår vision. Miljön ska stimulera problemlösningsförmåga, ansvarstagande, initiativkraft, samarbete och respekt för andra. En viktig faktor är att eleverna känner delaktighet, trygghet och stolthet. Det är det våra riktlinjer handlar om.

VARFÖR SKA DU VÄLJA FRIDASKOLAN

Det märks när barn och ungdomar trivs. Ett bevis på det är att våra elever når goda studieresultat. Vårt främsta mål att våra barn och ungdomar ska utvecklas till trygga individer som både kan ta ansvar för och styra sin egen utveckling och “resa”. Personalen skapar en välkomnande, öppen och inkluderande miljö, där eleverna känner tillit och får möjligheten att påverka. Genom vårt arbetssätt utvecklar eleverna goda kunskaper och samarbetsförmågor som de bär med sig resten av livet.

MILJÖ & HÅLLBARHET

Att lämna fotspår som odlar, inte förstör. Långsiktighet och hållbar utveckling är viktiga utgångspunkter, inte bara när det gäller hur vi som organisation tar ansvar för miljön, utan också i hur vi fostrar våra barn och ungdomar till att göra detsamma. I Fridaskolans ägardirektiv finns en tydlig riktlinje när det gäller miljötänkandet – två exempel på detta är att restaurangerna på våra skolor är Svanen-märkta och att vi investerat i den förnyelsebara energikällan vindkraft.

VÅRA RESTAURANGER

Energi till lärande och lek. Det är det maten i våra restauranger ska ge. Därför är den lagad med kärlek samt med omsorg och omtanke — både om barnen och om miljön. Vi satsar på att använda närproducerade, ekologiskt producerade och KRAV-märkta råvaror så långt vi bara kan. Fridaskolornas restauranger är sedan juni 2013 även licensierade med miljömärkningen Svanen. Det är vi först med i Norden. Gissa om vi är stolta?

25 ÅR AV FRAMGÅNG

Fridaskolan startade hösten 1993 i Vänersborg. Målet var att knyta beprövad erfarenhet och forskning till verksamheten och därigenom utveckla en god miljö för lärande. Fridaskolan skulle ha en allmän inriktning och följa läroplanen.

Grundarna till Fridaskolan ville utveckla elevnära arbetssätt och en variation i arbetsformer. Visionen var att skapa en skola som bars upp av en tydlig, gemensam värdegrund och idé samt en gemensam syn på kunskap och lärande. När möjligheten att starta fristående skolor öppnade sig, var det därför naturligt att ta chansen och förverkliga visionen.

Idag kan vi med glädje och stolthet blicka tillbaka på 25 års framgångsrik verksamhet. Våra skolor, förskolor och vårt gymnasium befolkas av fantastiska barn och ungdomar och av kompetenta, engagerade medarbetare. Det ger oss styrka och energi att fortsätta att blicka framåt och utvecklas.

PEDAGOGIK SOM GYNNAR UPPTÄCKARLUSTEN

På Fridaskolan har vi arbetat fram, och fortsätter ständigt att utveckla, en under­visning som gynnar upptäckarlusten, kreativiteten och förmågan att ta ansvar, men som också utvecklar elevens sociala färdigheter och vilja att vara en riktigt bra kompis.

Vår strävan är att skapa en skola som påminner om världen utanför. Skolan ska spegla samhället och därför använder vi oss av olika arbetssätt och inlärningssituationer. Om man till exempel ska lära sig något om blommor är vi övertygade om att det är mer lärorikt att gå ut i naturen, där man kan känna och lukta på dem, än att enbart läsa om dem i en bok.

Vi samordnar ofta undervisningen i ämnesövergripande projekt för att eleverna ska få möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet – precis som det ser ut i verkligheten. Dessutom visar forskning att detta är ett mycket effektivt sätt att lära sig på. Vi uppmuntrar också egna initiativ och strävar alltid efter att skapa situationer som stimulerar våra elevers naturliga nyfikenhet, kreativitet och lust att pröva och lära.

Fridagymnasiet:

https://fridagymnasiet.se/
https://www.facebook.com/Fridagymnasiet/

Bransch

Utbildning

Anställda

402+

Huvudkontor

Vänersborg

Webbplats
Fridaskolorna AB
Sociala medier

Fridaskolorna AB i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Fridaskolorna AB

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor