skoljobb.se

Populär Arbetsgivare

  Laholms kommun

Kommunen är Laholms största arbetsgivare med cirka 2 000 anställda, tillsvidareanställda och månadsavlönade vikarier, varav de flesta arbetar inom barnomsorg och skola, äldre- och handikappomsorg, teknisk verksamhet eller administration.

Kommunens personalpolitik syftar till att skapa förutsättningar för att behålla, utveckla och rekrytera personal som arbetar i samverkan för att uppnå kommunens mål. En ambition är att varje medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin arbetstid för att kunna kombinera arbete med familj och fritidsintressen.

Goda arbetsplatser

Kommunens ambition är att ha goda arbetsplatser, där medarbetarna trivs och har en bra arbetsmiljö, där det finns stimulerande arbetsuppgifter, där alla känner delaktighet och har möjlighet att påverka. Vartannat år genomförs arbetsmiljöenkäter på samtliga arbetsplatser. Service, vänlighet och respekt ska prägla mötet med kommuninvånarna. Detta har bland annat fastslagits i en gemensam värdegrund för anställda med Laholms kommun som arbetsgivare. Ledorden är:

  • Glädje uppstår i en trygg och positiv arbetsmiljö där vi stödjer, uppmuntrar och uppskattar varandra.
  • Mod uppstår i ett tillåtande klimat där vi vågar vara oss själva och visar öppenhet.
  • Delaktighet uppstår genom att vi tar ett gemensamt ansvar för att informera, lyssna och mötas i goda relationer.
  • Engagemang uppstår i en kreativ och utvecklande atmosfär där vi är aktiva, ansvarstagande och nyfikna.
  • Gott föredöme visar vi genom att möta andra så som vi själva vill bli bemötta.

Alla barn, elever och vuxna som finns inom utbildningsverksamheten i Laholms kommun ska känna att de ständigt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Lärmiljön ska skapa trygghet och väcka nyfikenhet för lärande. Utbildning ska vara en viktig del i det livslånga lärandet!

Barn i förskolan

Förskoleverksamheten är en av de största verksamheterna i Laholms kommun. I dagsläget är över 90 procent av alla barn mellan 1 och 5 år inskrivna i förskoleverksamheten. I kommunen har vi 18 kommunala förskolor, 8 fristående förskolor samt pedagogisk omsorg i form av ett nattis och en dagbarnvårdare. 

Elever i skolan

Varje år börjar cirka 250 barn i Laholms kommuns grundskolor. Med förväntan och kanske litet stolthet kliver de för första gången in i klassrummen. Skoltiden har börjat. I Laholms kommun finns 14 grundskolor med nästan 3000 elever. När eleverna gått ut nian fortsätter flertalet studera på Osbecksgymnasiet i Laholm. En del fortsätter också sina studier efter gymnasiet medan andra söker sig ut på arbetsmarknaden. I Laholms kommun är all vuxenutbildning samlad under ett tak, på Osbeck.

Kulturskolan

För barn och ungdomar mellan 7 och 19 år, som är intresserade av att dansa, måla, spela, filma eller sjunga, finns också Kulturskolan. Här utvecklar de sitt skapande och självförtroende till ett eget aktivt kulturengagemang.

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

2500+

Huvudkontor

Laholm

Webbplats
Laholms kommun
Sociala medier

Lediga jobb från Laholms kommun

Lärare i Naturkunskap/matematik till Osbecksgymnasiet, Laholms kommun

Laholm - 2 dagar kvar

Läs mer

Förskollärare till Vallmons förskola, Laholms kommun

Laholm - 7 dagar kvar

Läs mer

Laholms kommun i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Laholms kommun

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor