skoljobb.se

Populär Arbetsgivare

  Skinnskattebergs kommun

Skinnskattebergs kommun erbjuder dig en omsorg i en kreativ trygg miljö samt en utbildning av hög kvalitet med målet att ge kunskapsmässig och social utbildning utifrån varje individs förutsättningar och behov, för att möta framtiden.

Här hittar du information om kommunens förskolor och grundskola. Här finns också mer information för dig som vill studera vid NVU (Norra Västmanlands Utbildningsförband) gällande gymnasieutbildning och vuxenutbildning.

Visionen inom sektorn Barn och Utbildning är följande:

Skolan skall vara
en trygg plats där tillit,
lek och arbetsglädje
skapar lust att lära och
stimulans att växa.

Förskola

Förskola är till för barn i åldern 1-5 år. Den ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn. Här ska man lära sig saker genom att leka och utforska tillsammans. Förskolans läroplan styr verksamhetens innehåll. Förskolan är en egen skolform och ingår i skolväsendet, förskolläraren ansvarar för undervisningen. Närmare information får ni genom att kontakta förskolan direkt. I Skinnskatteberg drivs samtliga förskolor i kommunal regi.

Grundskola

Grundskolan är till för elever i åldern 6-16 år. Den ska vara trygg, lärorik och rolig för alla elever. Grundskolans läroplan styr verksamhetens innehåll.  Skolans uppdrag utifrån läroplanen är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samverkan med hemmen.

Grundskolan är en egen skolform och ingår i skolväsendet och läraren ansvarar för undervisningen. Närmare information får ni genom att kontakta grundskolan direkt. I Skinnskatteberg drivs grundskolan i kommunal regi.

Gymnasieutbildning

Kommunerna Skinnskatteberg, Fagersta och Norberg har via Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) en gemensam gymnasieskola.

NVU erbjuder ett allsidigt utbud av studievägar, antingen i egen regi eller tillsammans med andra aktörer. Det finns en välutvecklad samverkan med närliggande kommuner och kommunalförbund både inom och utanför länets gränser. Eleven får en gymnasieutbildning med hög kvalitet och samtidigt bo hemma med alla de fördelar som det innebär. Fler elever på hemmaplan innebär för medlemskommunerna att mer resurser stannar kvar inom den egna kommunen och kan användas till skola, vård, omsorg eller var de behövs bäst.

Vuxenutbildning

I ett föränderligt samhälle som utvecklas i snabb takt ställs ständigt nya krav på kunskap och kompetens. “Det livslånga lärandet” visar på den vuxnes behov av att kunna möta de krav som samhälls- och arbetsliv ställer.

I Skinnskattebergs kommun är det Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) som har till uppgift att bedriva gymnasieutbildningar, kommunala vuxenutbildningar samt högskoleutbildningar på distans.

Inom grundläggande vuxenutbildning får den vuxne möjlighet att komplettera och avsluta sina studier på grundskolenivå. Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge.

Bransch

Barn & utbildning

Anställda

500+

Huvudkontor

Skinnskatteberg

Sociala medier

Skinnskattebergs kommun i sociala medier

Missa inga lediga jobb från Skinnskattebergs kommun

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor